Danske bank

Danske Bank är precis som det låter en bank som startade i Danmark. Numera finns verksamheten i flera nordiska länder. Danske bank ses ofta som Sveriges femte största bank efter Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. Största ägare i Danske Bank är MAERSK-familjen och Cevian Capital med Christer Gardell. Under finanskrisen 2008 och 2011 då vi hade en dansk bostadskris hade Danske Bank stora problem med utlåning och gjorde därmed betydande kreditförluster. Banken har sedan dess gjort ett par nyemissioner för att stärka aktiekapitalet.

Säljer Danske Bank med +119% avkastning

Efter flera månaders funderande har jag nu sålt Danske Bank (DANSKE) på kursen 200 ddk i aktieportföljen. Inköpen gjordes i maj-juni 2013 när banken handlades 30% under sitt egna kapital. Danske Bank: +119% Totalavkastning på 2 år 3 mån (Kursutveckling: +110%, Utdelning: +9%). Banken har fortfarande potential Anledningen till att jag säljer hela innehavet i Danske Bank är för att banken… Läs Mer »

Danske Bank och framtiden

Värdeinvesterarna Skagen fonder har köpt och sålt aktier igen. Läs vilka aktier de har ökat i och läs Skagen och min kommentar på Danske Bank-aktien. Skagen Vekst ökade sina aktieinnehav i positioner som Oriflame och Carlsberg. Skagen ökade i Oriflame innan rapporten och även nu efter, vi får tolka det som att de tyckte rapporten var bra och… Läs Mer »