Utdelningsportfölj

Utdelningsportfölj

Många drömmer om att ha en passiv inkomstkälla vid sidan av sin lön eller pension. Med passiv inkomstkälla menas pengar som ”blir till och ökar” utan att ägaren till dessa gör någon egentlig ansträngning. Ett bra exempel på en sådan är en utdelningsportfölj. Utdelningsaktier är bra att äga för den som är passiv med sina investeringar och utdelningar har alltid varit en stor del av totalavkastningen för en aktie.

Det handlar alltså om att spara i aktier. För att dessa aktier ska kunna inbringa en passiv inkomst, gäller det att veta vilken typ av aktie som ska ingå i portföljen. Alla aktier passar inte för en utdelningsportfölj. En del aktier kanske ökar i värde, men har en låg utdelning. Så vad menas egentligen med ”utdelning”?

Vad är en utdelningsportfölj?

En utdelningsportfölj är ett antal aktier i bolag som varje år ger en utdelning till den som äger en aktie i dessa bolag. Bolagen betalar alltså ut en del av sin vinst till sina aktieägare. Detta sker oftast en gång per år, men det finns bolag som betalar ut delar av vinsten oftare. För den som äger en sådan aktie, betyder det att pengar kommer att överföras från bolagets konto, alltså betalas ut till aktieägaren vid varje sådant utdelningstillfälle. Ju fler aktier, det vill säga ju större portfölj, desto mera pengar kommer att betalas ut vid dessa tillfällen. Vi rekommenderar att äga utdelningsaktier på ett investeringssparkonto utan årsavgift.

Bästa utdelningsportföljen 2022

Den bästa portföljen 2022 innehåller tio aktier och ser ut som följer:

UtdelningsaktieUtd.krYieldVerksamhet
Kindred5,705,0%Speloperatör
SEB A8,206,4%Bank
Telia2,005,6%Teleoperatör
Volvo B16,007,2%Lastbilar
NCC B6,604,0%Bygg
Coor4,405,4%Service
Intrum12,905,2%Inkasso
Peab4,604,2%Bygg
Semcon5,504,4%Konsult

Samtliga aktier har över 4% direktavkastning och har en bra riskspridning mellan olika branscher. Enligt Factset har dessa bolag också en positiv förväntad vinst- och utdelningstillväxt.

Leva på en utdelningsportfölj

Fördelen med att samla på sig utdelningsaktier, alltså att äga en utdelningsportfölj, är att det kommer in pengar på aktiekontot kontinuerligt som kan användas till att köpa nya aktier för. På så sätt kommer utdelningen att bli allt större för varje år. Detta brukar också kallas snöbollseffekten, eller ränta-på-ränta. Det är också ett mycket bra sätt att bygga en passiv inkomst på. För den som skulle vilja leva på denna utdelning krävs lite baklängesräkning. Med en utdelning på 4 % behövs en aktieportfölj värd tio miljoner kronor för att ägaren ska få ut 35 000 kronor i månaden. För den som nöjer sig med 25 000 kronor per månad räcker det med ett portföljvärde på 7,5 miljoner. En summa som kanske ändå ligger lite mera inom räckhåll för den som börjar spara tidigt är ett portföljvärde på 4,5 miljoner koronor. Ägaren till denna skulle då få 15 000 kronor i månaden. En aktieportfölj värd en miljon skulle ge spararen dryga 3000 kronor i månaden. Redan vid ett värde av en halv miljon kronor skulle ägaren få ut 1600 kronor i månaden. De sista summorna går visserligen inte att leva på, men visar hur mycket portföljvärdena ger vid 4 % utdelning.

Leva på utdelningsportfölj?
Så här kan det se ut när man får utdelningar till aktieportföljen på ett ISK-konto hos Avanza.

Så kan du bygga en stabil portfölj med utdelningar

Bygga en stabil utdelningsportfölj med stigande utdelning

För att få en bra utdelningsportfölj gäller det att hitta bra bolag att köpa aktier i. Dessa bolag är ofta lite större och har en tillräckligt stor vinst som gör att de har utrymme för utdelningar. När utdelningen kommit in på ditt konto har du fått en avkastning på dina aktier i bolaget. Använd denna avkastning till att köpa fler aktier i bolaget och du kommer att få mera pengar nästa gång bolaget har en utdelning till sina aktieägare. Det är det här som kallas ränta-på-ränta effekt.

När en aktie har haft en utdelning blir aktiepriset oftast lite lägre. Teoretiskt sett skulle värdet på aktien sjunka lika mycket som utdelningen, men i praktiken ser det oftast lite annorlunda ut och sänkningen är inte nödvändigtvis densamma som utdelningen. Som aktieägare är det bra att dra nytta av denna sänkning och passa på att köpa flera aktier med pengarna som utdelningen gav. På så sätt har du inte bidragit med några nya pengar, utan utnyttjat utdelningen som en återinvestering och ökat ditt aktieinnehav.

Börsveckans utdelningsportfölj

Beroende på var du väljer att läsa på om bra utdelningsaktier kommer du att få lite olika förslag. Hos Börsveckan ser utdelningsportföljen ut så här:

Börsveckans utdelningsportfölj

Det bör också tilläggas att portföljen uppdateras ett par gånger under året.

Aktiespararnas utdelningsportfölj

Vill du istället följa Aktiespararnas utdelningsportfölj ser den ut så här:

Aktiespararnas utdelningsportfölj

DI’s utdelningsportfölj

Dagens Industri lanserade en utdelningsportfölj som skulle kunna ge 25 000 kronor per månad. Portföljen innehåller både svenska och amerikanska aktier tillsammans med preferensaktier.

Di utdelningsportfölj

De svenska aktierna är:

Preferensaktierna är:

De amerikanska aktierna är:

Värdet på dessa uppgick till totalt dryga 7,3 miljoner kronor och skulle alltså generera 25 000 kronor i månaden. Flera av dessa aktier har troligen ersatts sedan den här ursprungslistan, eftersom aktier byts ut om de inte motsvarar förväntningarna.

Börsplus utdelningsportfölj

Så här såg Börsplus utdelningsportfölj ut 2018. Sedan dess har listan reviderats och för den som är intresserad av vilka aktier som bytts ut går det att få information om dessa på Affärsvärldens webbsida.

Börsplus utdelningsportfölj

Bra att bygga en långsiktig portfölj

När du börjar bygga din portfölj ska du välja stabila bolag som ser ut att ha en bra vinsttillväxt. Du vill självklart välja bolag där utdelningen kommer att öka på sikt. Tänk dock på att utdelningen inte får överskrida 100 %, eftersom det i längden blir ohållbart om bolag delar ut mer än själva vinsten.

När du väljer dina bolag ska du göra det med tanken att de helst inte ska behöva bytas ut. Du ska kunna ha dem i din ägo i många år. Därför kan det vara klokt att se hur utdelningen har sett ut historiskt i bolaget du funderar att köpa aktier i. Investmentbolag kan vara en bra aktie att börja med när du är nybörjare på aktieaffärer. Välj ett som har en bra tillväxt och som gett en stabil utdelning i många år. När du börjar spara i aktier och börjar bygga din passiva inkomstkälla kan det vara klokt att börja med svenska aktier. När du har fått lite mera kött på benen kan du börja titta på aktier i våra grannländer och också eventuellt i USA och Canada. Men din pengamaskin kommer att fungera lika bra med inhemska aktier.