Aktiefonder – Bästa aktiefonderna 2024

Aktiefonder

Att spara i aktiefonder är ett bra sätt för dig som småsparare att få hög avkastning över tid. Här ger vi tips på bra aktiefonder att köpa och vad du ska tänka på när du väljer aktiefonder. Vi förklarar också skillnader mellan en passiv och aktiv aktiefond samt vilket konto som är bäst att äga aktiefonder på.

Vad är aktiefonder?

Aktiefonder investerar i aktier på svenska börsen eller utomlands. Normalt investerar en aktiefond minst 75% av fondförmögenheten i aktier. Det är bra riskspridning då dessa fonder placerar i minst 16 olika aktier. Aktiefonder har högre risk än blandfonder och räntefonder.

Det finns aktiva aktiefonder som styrs av en fondförvaltare och passiva aktiefonder som förvaltas av en dator. Hur bra en aktiefond utvecklas beror på de underliggande aktierna. Fonderna brukar ha olika inriktning som t.ex. länder, branscher, bolagsstorlek och tillväxtmarknader. Aktiefonder har högst risk bland fonder.

Bra aktiefonder att köpa 2024

AktiefondAvgiftTypÄgare
Spiltan Aktiefond Investmentbolag0,26%Passiv610 262
Länsförsäkringar Global Indexnära0,22%Passiv170 583
Enter Småbolagsfond1,70%Aktiv58 873
Spiltan Aktiefond Stabil1,57%Aktiv33 549
Avanza Zero0,00%Passiv523 623

Som vi kan se i tabellen ovan så har de passiva aktiefonderna från Spiltan och Länsförsäkringar dubblats på 5 år. Vilket är en bra avkastning för den låga avgiften på 0,20%. Vi har dock hittat två aktiva aktiefonder (med förvaltare) som haft höga 292% och 160% utveckling under 5 år. Fondavgiften är däremot högre på 1,70% men här har fondspararna fått valuta för sin avgift då avkastningen är efter avgifter.

Problemet med att välja aktiva aktiefonder är att det inte är säkert att de slår index nästa 5 år. Men indexnära fonder har bättre odds att ge en jämnare avkastning även i framtiden. Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Ska man äga aktiefonder via ISK eller KF?

Det beror på. Det enklaste och mest flexibla alternativet är att du äger dem via en ISK. Faktum är att det rent formellt sett inte är du som äger aktiefonderna om du har innehavet i en KF, utan försäkringsbolaget. En kapitalförsäkring innebär dessutom högre avgifter.

Finns det inga fördelar med att ha ditt innehav av aktiefonder i en KF? Det gör det. En sak som är bättre med Kapitalförsäkring är att det är bättre för fonder som innehåller aktier som beskattas i andra länder än Sverige. Med en bra KF får du i de flesta fall tillbaka större delen av källskatten.

En annan fördel är att ditt innehav är försäkrat, du har alltså bättre chanser att få tillbaka din initiala investering om någonting skulle gå fel. Läs mer om ISK vs KF här.

Bästa aktiefonderna

Vilka är de bästa aktiefonderna? Om du är ute efter att investera i aktiefonder är du med största sannolikhet ute efter att placera dina pengar i värdepapper med någorlunda låg risk. Troligtvis har du en lång till medellång sparhorisont. Förmodligen är det också så att du inte vill lägga ned alltför mycket tid och engagemang på ditt sparande.

Om allt detta stämmer in på dig är det i de flesta fall en bra idé att du placerar dina pengar i en väletablerad fond med bra historik. Vi kommer presentera några av de mest populära aktiefonderna längre ned i den här texten.

Men för att svara på den inledande frågan så finns det inget solklart svar. Olika fonder passar olika människor beroende på vilken sparhorisont du har, hur stor risk du är villig att ta och hur engagerad du är.

Välj en aktiefond med låg risk om du har lång sparhorisont och vill lägga ned lite tid på sparandet. Välj ett alternativ med högre risk om du är mer engagerad och samtidigt vet att du har råd att förlora en viss summa. Observera att de flesta aktiefonderna har en rekommenderad sparhorisont på minst 5 år.

Läs vidare under nästa rubrik så får du fler insikter om vilken typ av sparande som passar bäst för dig.

Lästips: Bästa fonderna 2024

Spiltans aktiefond

Bland svenska fondsparare är Spiltans aktiefond en av de som är mest populära, och så har det varit länge. Fonden som investerar i svenska investmentbolag är passivt förvaltad och har därför relativt låg avgift. Fonden är lite annorlunda jämfört med många andra aktiefonder i det att den innehåller färre innehav än de flesta. Det är en framgångsrik fond som ökat med över 400% sedan den startades.

Didner & Gerge aktiefond

Didner & Gerges aktiefond är ett annat populärt alternativ. Den är aktivt förvaltad och investerar mestadels i stora och medelstora svenska företag. Minst 80% av fondens innehav ska bestå av bolag som är noterade på svenska börser. Fondens utveckling de senaste tio åren är +193%.

AMF aktiefond småbolag

AMF Aktiefond småbolag investerar pengar i svenska småbolag i ett stort antal sektorer så som industrivaror, hälsa, finans och fastighet och IT. Fonden som används av många pensionssparare och andra som sparar på lång sikt klassas som medelrisk. Fonden har utvecklats med +173% senaste fem åren.

AMF aktiefond global

AMFs andra aktiefond på den här listan, AMF aktiefond global, placerar i hela världen inom sektorer som IT, finans, sällanköpsvaror och tjänster, telekom och mycket annat. En framgångsrik fond som också den är populär hos många småsparare som har lång sparhorisont. Avkastningen har varit +100% senaste fem åren.

SPP aktiefond global

SPP Aktiefond förvaltas av flera specialister. Idén är att fonden ska fungera som en slags grundsten i ett långsiktigt sparande. Pengarna placeras i aktier på börser över hela världen och med stor spridning mellan olika branscher. För det mesta ingår aktier från mellan 1800-2300 olika bolag i fonden. Avkastningen har varit +96% senaste fem åren.

KPA etisk aktiefond

KPA Etisk Aktiefond är en lågriskfond som investerar till hälften i Sverige och hälften globalt. Fonden är aktivt förvaltad och investerar enbart i bolag som följer ett antal etiska kriterier för hållbarhet, miljö och arbetsrätt med mera. Avkastningen har varit goda +90% senaste fem åren.

Fondrobot som väljer aktiefonder

Ett alternativ till att du själv väljer vilka fonder du ska använda för ditt sparande är att du använder dig av en så kallad fondrobot. Det är en helt automatiserad form av sparande som innebär att det enda du behöver göra är att välja fondrobot.

Roboten förvaltar sedan dina pengar och sköter köp och sälj av olika aktiefonder och andra värdepapper. Stora nätmäklare som Avanza och Nordnet har sina egna fondrobotar, du hittar Avanzas fondrobot här. Andra fondrobotar som blivit populära på senare år är bland andra Lysa och Opti.

Aktiefonder vs direktäga aktier

Vilket är bäst att äga? Precis som är fallet med föregående fråga beror svaret på dina förutsättningar. Varje sparform har sina egna för- respektive nackdelar. Låt oss gå igenom de huvudsakliga för- och nackdelarna med de två sparformerna.

Fördelar med att direktäga aktier:

 • Ditt innehav har inga löpande kostnader. De enda kostnaderna består i att du betalar courtage när du köper och säljer.
 • Eventuella utdelningar från ditt aktieinnehav tillfaller dig direkt och du kan göra vad du vill med dem.
 • Du kan sätta ihop din portfölj helt själv och undvika företag som du inte trivs med. Du har dessutom större tillgång till småbolag.

Nackdelar med att direktäga aktier:

 • Att handla med aktier kräver mer tid och engagemang än att handla med fonder
 • Du behöver mer is i magen för att inte sälja och köpa aktier på impuls. Kursrörelser märks mer i en aktieportfölj bestående av ett dussintal aktier än i en aktiefond som kan bestå av hundratals.

Fördelar med att investera i aktiefonder:

 • Fonder kräver mindre tid då någon annan förvaltar aktieinnehavet
 • Fondsparande upplevs som mindre instabilt. Då en fond består av väldigt många aktieinnehav märks kursrörelserna mindre.
 • Du kan enklare få innehav i tillväxtmarknader.
 • Du kan alltid sälja snabbt. Med aktier kan det hända att det inte finns någon köpare.
 • Större riskspridning.
 • Bättre för investeringar med mindre summor.

Nackdelar med att investera i aktiefonder:

 • Du betalar en årlig förvaltningsavgift som må se liten ut men som kan kosta stora summor över ett långsiktigt sparande.
 • Du får aktieutdelningar indirekt i form av värdeökningar i fonden. Du kan alltså inte återinvestera aktieutdelningarna som du själv vill.
 • Du har ingen kontroll över vilka aktier som ingår i en fond.

Tips när du ska spara i aktiefonder

När du ska välja en aktiefond så finns det egentligen två alternativ: Antingen väljer du ut indexfond med låga avgifter eller försöker hitta en bra fondförvaltare i en aktiv aktiefond som slår börsindex varje år.

Titta på en aktiefonds historik. Om fonden har haft en bra avkastning och samma fondförvaltare fortfarande sköter fonden så är oddsen goda för bra framtida avkastning. Historisk avkastning är dock ingen garanti för bra framtida avkastning.

Fundera över risken i aktiefonden. Till exempel så är aktiefonder med inriktning mot Ryssland mer riskfylla än Sverigefonder. Du kan hitta bra information om en fonds risk på Morningstar eller Avanza.se. Se risker för olika typer av värdepapper nedan.

VärdepapperRiskAvkastning
AktierHögHög
AktiefonderHögHög
BlandfonderMedel-HögMedel-Hög
Börshandlade fonderMedel-HögMedel-Hög
ObligationerMedelMedel
RäntefonderLåg-MedelLåg-Medel

Välj en aktiefond med låga avgifter. Annars riskerar du att avgifterna äter upp din avkastning över tid. Passiva indexfonder har låga avgifter och skuggar index. Kolla in artikeln fonder med låg avgift för fler tips.

Stora aktiefonder kan få det svårare att slå sitt jämförelseindex. Det beror på att de sitter på så mycket pengar att det blir svårt att köpa aktier i mindre bolag som växer snabbare.

När du ska investera i aktiefonder så lämpar sig investeringssparkonto bra. Så länge du förväntar dig en avkastning över 1-2% så lönar sig ett investeringssparkonto. Du slipper dessutom att deklarera dina fondaffärer vilket sparar tid.

Det finns många olika typer av aktiefonder. Vanligast är att man delar in fonderna i inriktning, region och bransch. Men det finns även sorterat efter storlek på bolagen man äger till hur snabbt bolagen växer.

Sverigefond

En aktiefond som endast placerar pengar i Sverige kallas Sverigefonder. I dessa fonder brukar bankerna och verkstad ha stora andelar av fondportföljen. En lista på bästa Sverigefonderna hittar du här.

Nordenfond

Om du vill investera i fler länder än Sverige så passar en Nordenfond bra som också tar med aktier från Norge, Danmark, Finland och Island.

Europafond

En Europafond investerar i europeiska aktier där Tyskland, Storbritannien, Schweiz och Frankrike brukar ha störst exponering. Vi har sammanställt de bästa Europafonderna här.

Globalfond

En Globalfond placerar i aktier över hela världen vilket gör att denna typ av fond har störst riskspridning. Störst exponering brukar man ha mot USA som ofta utgör ca häften av värdet i en globalfond. Vi har sorterar ut de bästa globalfonderna här.

USA-fonder

USA-fonder innehåller till största delen amerikanska tech-bolag som Google, Facebook, Twitter, Amazon, Netflix och Apple. Dessa tillväxtbolag har gjort att USA-fonder haft en god utveckling senaste 5 åren trots Coronakrisen. En topplista på bästa USA-fonder finns här.

Asienfond

Asienfonder är populära då de placerar i tillväxtländer som Kina, Indien, Sydkorea, Taiwan, Japan och Thailand. Tillväxten i dessa länder är höga ensiffriga tal och ibland tvåsiffriga. Det gör att många valt att placera en del av sparpengarna i Asienfonder. Du kan hitta de bästa Asienfonderna här.

Indexfonder

Ytterligare en typ av aktiefond är indexfonder. Dessa fonder följer ett utvalt index för att försöka spegla utvecklingen. Vanliga indexfonder följer t.ex. Stockholmsbörsen eller USA-börsen. Fördelen med indexfonder är att de är billiga, fondavgiften utgör sällan mer än 0,30% per år. Du kan hitta de bästa indexfonderna här.

ETF:er

ETF:er är en produkt som handlas på börsen på samma sätt som aktier. ETF:er brukar folk köpa eftersom de vill ha exponering mot en speciell bransch som till exempel mobil- och datorspel. Eller så är det för att man enbart vill investera i bolag med hög utdelning. Du kan hitta populära ETF:er här.

Aktiefonder är mer riskfyllda

Jämför med räntefonder och blandfonder så är aktiefonder mer riskfyllda. Det beror på att aktiefonder inte har några räntebärande värdepapper i fonden. Istället är det oftast 90% aktier och 10% kassa som gäller för de flesta aktiva fonder. Generellt kan man säga att aktiefonder inriktade mot tillväxtländer är mer riskfyllda. Även småbolagsfonder brukar klassificeras som mer riskfyllda eftersom likviditeten i småbolag kan var dålig.

Varför ska man investera i aktiefonder?

Majoriteten av svenska fondsparare väljer att investera i aktiefonder. Anledningen till att aktiefonder är den populäraste sparformen beror på avkastningen. Generellt brukar aktiefonder avkasta ca 7% per år, vilket är betydligt högre än korta räntefonder som avkastar ca 1% per år. De flesta som sparar i aktiefonder har en lång tidshorisont därför är man beredd att ta högre risk.

Aktiefonder är bra för nybörjare då du minskar risken för att förlora kapital permanent. När du investerar i enskilda aktier så kan snabbt stora delar av din förmögenhet raderas ut om du har fel. Aktiefonder däremot brukar placera i ca 16-30 aktier vilket gör att risken minskar betydligt.

Om du inte har tid eller intresse så är fonder en bra sparform.

5 tips för ett lyckat fondsparande

 • Investera bara pengar du kan klara dig utan under fem år.
 • Sätt upp ett mål med ditt sparande – En resa, ny bil, kontantinsats etc.
 • Välj aktiefonder utefter vilken risk du är villig att ta.
 • Jämför historisk avkastning, fondavgift och betyg från Morningstar
 • Försök inte tajma marknaden. Det är bättre att månadsspara.

Månadsspara i aktiefonder

Ett klokt råd är att inte försöka tajma marknaden. Att sitta och vänta på en börskrasch kan bli dyrt. Mer pengar har förlorats av att vänta på börskrascher än vad som förlorats i börskrascher. Istället är det en bra idé att månadsspara i aktiefonder. När du månadssparar kan du investera i en eller flera fonder varje månad med autogiro.