Bästa sparformen till barn

Bästa sparformen till barn

Vilken är bästa sparformen till barn? Att spara för ett barns framtid handlar om ett långsiktigt sparande. Många väljer ett lågrisksparande, sparkonton eller fonder, men vill förstås samtidigt ha så hög värdeökning som möjligt. I den här artikeln ska vi titta närmare på de mest populära spar- och kontoformerna så att du kan avgöra vilken som är den bästa sparformen till ditt barn.

Sparkonto, fonder eller aktier?

Sparkonto, fonder och aktier är de tre vanligaste sparformerna. Ett sätt att jämföra de olika sparformerna är att titta på dem i termer av vilken tid de kräver och vilken risk de innebär. Sparkonto kräver minst tid och innebär minst risk, fonder kräver lite tid och innebär lite mer risk, aktier kräver mest tid och är mest riskfyllt. Samtidigt gäller det omvända för avkastningen. Ett sparkonto ger liten eller ingen avkastning överhuvudtaget, fonder ger i regel mer avkastning och aktier har potential att ge den största avkastningen.

Sparkonto

Sparkonto är en av de vanligaste sparformerna för barn. Och de främsta skälen för det är att det inte kräver någon tid och i princip inte innebär någon risk. Sätt upp ett månatligt sparande och låt pengarna växa med varje insättning från att barnet är litet tills dess att det vuxit upp och själv får tillgång till pengarna. Sätt in 500:-/mån och du sparar 6000:- på ett år, om räntan är 1% får du 60 kronor i avkastning första året. Nästa år har du sparat 12000:- och får 120:- i ränta. Det händer inte mycket med pengarna, men det är tryggt och stabilt och kräver nästan ingen tidsinvestering. Om du vill ha hjälp att sätta upp ett månadssparande för ditt barn så kan du kolla in Avanzas guide på att börja månadsspara här. Tips på bra sparkonton hittar du i listan nedan.

BankRäntaInfo
Nordax Bank
Nordax sparkonto+

3,70%

Insättningsgaranti: Ja upp till 950 000 kr
Fria uttag: Ja
Ingen bindningstid
Collector Bank
Collector sparkonto+

3,65%

Insättningsgaranti: Ja upp till 950 000 kr
Fria uttag: Ja
Ingen bindningstid
Santander Bank
Santander sparkonto+

3,65%

Insättningsgaranti: Ja upp till 100 000 eur
Fria uttag: Ja
Ingen bindningstid
Resurs Bank
Resurs Bank sparkonto+

3,40%

Insättningsgaranti: Ja upp till 950 000 kr
Fria uttag: Ja
Ingen bindningstid

Fonder

Fonder är potentiellt sett en bra kompromiss mellan risk och tidsinvestering. Placera ett månatligt sparande i en stabil indexfond och du får betydligt bättre avkastning över tid än på ett sparkonto till relativt liten risk. Dock behöver du såklart ha lite koll på det ekonomiska världsläget och någon gång då och då gå in och kolla fonderna, eventuellt placera om pengarna om utvecklingen skulle börja peka nedåt under lång tid. Även med en billig lågriskfond som exempelvis Spiltan Räntefond får du potentialen till en mycket högre värdeökning över tid. Det aktuella exemplet har ökat med nästan 40 procent sedan 2010. Om du vill ha fler tips på bra långsiktiga fonder till barnsparande så kan du kolla nedan.

FondUtv. 5 årAvgift
Spiltan Aktiefond Investmentbolag+148%0,20%
Avanza Zero+78%Gratis
Swedbank Robur Ny Teknik+376%1,25%

Aktier

I jämförelse med sparkonto och fonder är aktier den mest riskfyllda sparformen. Därmed inte sagt att aktier skulle vara en dålig sparform. Aktier kan mycket väl vara den bästa sparformen till barn under förutsättningen att du är villig att lägga ned tid på att genomföra justeringar i portföljen vid behov. För dig som redan har kunskaper, eller vill skaffa dig kunskaper kan investeringar i stora, väletablerade företag vara en bra väg att gå för att ge ett barn en bra start på vuxenlivet.

Ett annat alternativ är att tänka på aktier i investmentbolag som fonder. Om du tänker på det är det inte långt från hur det förhåller sig. När du köper aktier i ett investmentbolag så grundas kursutvecklingen på hur det går för ett paket av olika företag – det vill säga de företag som ägs av investmentbolaget. Att spara i aktier från ett väletablerat investmentbolag kan därför vara ett mer lovande alternativ än att spara i fonder (samtidigt som risken förstås blir något högre). Tips på några bra investmentbolag för barnsparande kommer här.

AktieUtv. 5 år
Investor B+123%
Industrivärden C+111%
Kinnevik B+82%

Olika kontoformer

När det gäller vilken som är den bästa sparformen till barn kan du välja mellan tre olika kontoformer. Var och en av dem har sina egna för- respektive nackdelar. Vilket alternativ du ska välja beror dels på vilken typ av värdepapper du vill spara i, hur mycket risk du kan tänka dig att ta och, inte minst, hur enkelt du vill att det ska vara.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto (ofta förkortat ”ISK”) är en av de mest populära kontoformerna för långsiktigt och kortsiktigt sparande. Det beror till största delen på att kontoformen har väldigt enkla regler. På ett investeringssparkonto kan du spara i aktier eller fonder. Enkelheten består i att du betalar en årlig schablonskatt på tillgångarna på kontot. Det är att jämföra med aktie- och fondkonton (som vi återkommer till) där du ska betala vinstskatt vid varje försäljning som går med vinst. Nackdelen med investeringssparkonton, jämfört med aktie- och fondkonton, är att du inte kan göra avdrag för eventuella förluster (kallas ofta att ”kvitta” förluster). Vi rekommenderar Avanzas investeringssparkonto som är gratis (inga avgifter).

Kapitalförsäkring

Att spara pengar i en kapitalförsäkring (KF) är ett av de säkraste alternativen. Dock är det samtidigt ett konto där du får betala mest i form av avgifter om du väljer ett KF-konto hos en storbank. Du får vanligtvis betala en fast årlig avgift och en procentuell avgift på dina sparpengar. Samtidigt får du ett skydd för ditt sparande där försäkringsbolaget kan täcka upp eventuella förluster.

Om du vill spara i en kapitalförsäkring kan du vanligtvis välja att försäkra ditt innehav på olika sätt. Väljer du alternativet som ofta kallas för ”traditionell försäkring” så fungerar kapitalförsäkringen i hög utsträckning som en fond där försäkringsbolaget placerar sparpengarna i fonder och andra värdepapper. Sparandet är ofta bundet till en viss tidsperiod, minst 5 år till exempel, vilket kan vara en fördel om du ska spara till ett barn eller barnbarn. Du kan ju då välja att binda sparandet i kapitalförsäkringen tills dess att barnet är gammalt nog att själv få tillgång till kontot.

Liksom är fallet med ISK behöver du inte betala vinstskatt eller deklarera köp eller sälj. Vi vill tipsa om en kapitalförsäkring hos Avanza som inte har någon onödig årlig avgift.

Aktie- och fondkonto

Aktie- och fondkonto är en äldre kontoform än ISK, och inte lika populär bland småsparare i allmänhet. Skälet till det är att det är en kontoform som kräver mer redovisning och administration än de två kontoformer vi gick igenom ovan. För långsiktigt sparande där du gör få ommöbleringar i portföljen kan det dock vara en bra sparform. Många menar dock att om förväntningen är en avkastning på mer än 3% per år så är det bättre med ett investeringssparkonto. Hos Avanza är aktie- och fondkontot avgiftsfritt och du kan äga kontot som både privatperson och företag.

För ett aktie- och fondkonto gäller att du betalar 30% i vinstskatt på alla dina vinster. Skatten ska betalas vid försäljning och du måste redovisa alla köp och sälj. En fördel är att när sparandet sker på ett aktie- och fondkonto så går det att kvitta förluster, det betyder att du kan göra avdrag för förlustaffärer vilket du inte kan om inköp och försäljningar sker på ett aktie- och fondkonto.