Bästa räntefonder 2023

Undersökning räntefonder

Här kan du hitta bästa räntefonder 2023 till låg risk. I kategorin bästa korta räntefonder har vi utsett populära Spiltan Räntefond och i kategorin bästa långa räntefond vann AMF Räntefond Lång. Med bra räntefonder kan du minska din risk och få en mer diversifierad fondportfölj. Jämför räntefonder och läs om hur du sparar i räntefonder här nedan.

Bästa korta räntefonder

FondAvgiftÄgare
Spiltan Räntefond Sverige0,42%46 467
AMF Räntefond Kort 0,13%24 614
Simplicity Likviditet A0,20%1 383
Öhman Kort Ränta0,15%8 725
Swedbank Räntefond Kort0,13%30 537

Bästa korta räntefonden är Spiltan Räntefond Sverige som har högst avkastning på en period på 5 år. Fonden är också populärast med 46 000 ägare på Avanza. Som du kan se är det få korta räntefonder som haft en positiv utveckling.

Bästa långa räntefonder

FondAvgiftUtv. 5 årBetygÄgare
AMF Räntefond Lång0,15%+5%★★★★★62 000
SPP Obligationsfond0,21%+3,94% ★★★★38 500
Öhman Obligationsfond0,37%+1,70% ★★2 600

Bästa långa räntefonden är AMF Räntefond som har lägst avgift och högst avkastning. Fonden har även otroliga 62 000 ägare hos Avanza vilket visar hur populär fonden har blivit. Långa räntefonder har högre risk än korta räntefonder och sparhorisonten bör vara minst 3 år.

Artikelinnehåll:
Vad är en räntefond?
Korta räntefonder
Långa räntefonder
Lång eller kort räntefond?
Billiga räntefonder
Spiltan räntefond
Spiltan räntefond eller sparkonto?
Vad är högräntefonder?
Spara i räntefonder
Räntefonder hos svenska banker
Är AMF Räntefond Mix bra?
Räntefonder i en ISK
Hur funkar räntefonder i en börskrasch?
Hur funkar räntefonder när räntan stiger?
Förväntad avkastning
Bästa obligationsfonderna

Vad är en räntefond?

En räntefond investerar i räntebärande värdepapper med kort eller lång bindningstid. Det är alltså en investering i lån som fonden gör. Räntefonder har lägre risk än aktiefonder.

Hur fungerar räntefonder? En räntefond placerar pengar i värdepapper som statsskuldväxlar, bostadsobligationer, kommunobligationer och statsobligationer. Därför kan fonden ge en stabil avkastning till låg risk. Men kom ihåg att även räntefonder kan falla i kurs.

Ska man välja korta eller långa räntefonder? Det beror på vilken sparhorisont du har. Om du behöver dina pengar inom 1 år så ska du välja en kort räntefond eller ett sparkonto. Nackdelen med kort räntefond är att avkastningen blir lägre än en lång räntefond. Fördelen är att risken är lägre. Långa räntefonder passar dig med längre sparhorisont (3-5 år minst) då avkastningen kan bli högre om förvaltaren gör ett bra jobb. Nackdelen är att långa räntefonder är känsliga för ränteförändringar och risken är därmed högre.

Korta räntefonder

Korta räntefonder investerar i räntebärande värdepapper med löptid under 1 år. Det gör att fonden inte är lika känslig för räntans utveckling, därför brukar man säga att korta räntefonder har lägst risk i alla kategorier av fonder. Korta räntefonder brukar också kallas penningmarknads- eller likviditetsfond. Sparhorisonten brukar vara under 1 år.

Långa räntefonder

Långa räntefonder investerar i lite olika värdepapper som statsobligationer eller företagsobligationer på längre sikt. Långa räntefonder brukar också kallas ”obligationsfonder”. När du väljer långa räntefonder så måste du undersöka vilken inriktning fonden har och till vilken risk. Långa räntefonder skiljer sig mycket åt. När räntan sjunker ökar dessa fonder normalt i värde. Och när räntan stiger så sjunker fonderna normalt i kurs. Sparhorisonten brukar vara över 3 år och risken är högre än en kort räntefond, men samtidigt lägre än en aktiefond.

Lång eller kort räntefond?

Huruvida du bör välja att investera i korta eller långa räntefonder beror på hur lång löptid du vill att fonden ska ha. Korta räntefonder brukar lämpa sig bäst för den som har en sparhorisont på maximalt 1 år, eftersom kortare fonder inte påverkas lika mycket av utvecklingen av räntan och som därför är en av de räntefonder som har den absolut lägsta risken inom sin kategori.

Vill du däremot har en längre sparhorisont på över 3 år är det bättre att välja långa alternativ. Det vanligaste är att dessa räntefonder består av statsobligationer, företagsobligationer och andra värdepapper där målet är en långsiktig investering. Det är viktigt att vara medveten om att det kan skilja sig mycket mellan olika långa räntefonder och risken är också högre än vid korta.

Billiga räntefonder

När du vill investera och placera dina pengar smart vill du naturligtvis minska alla dina avgifter. Precis som med många andra typer av fonder och värdepapper kommer du att behöva betala för att äga din räntefond. De billigaste alternativen ligger vanligtvis på cirka 0,10 %, vilket är ett relativt blygsamt belopp som troligtvis kommer att vara värt det arbete som du slipper om du hade behövt leta upp alla värdepapper på egen hand.

Att välja billiga alternativ är alltså det bästa om du inte vill äventyra dina pengar speciellt mycket, men fortfarande få en bra avkastning. Vi rekommenderar att du investerar i räntefonder om du vill kunna ha en så stor kontroll över placeringen som möjligt. Observera att det dock sällan ger en hög avkastning.

Spiltan Räntefond Sverige

Spiltan räntefond Sverige är en kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper med bra kreditvärdighet med bindningstid på max 1 år. Fonden har som mål att ge en positiv avkastning till låg risk. Spiltan räntefond passar dig som vill ha en trygg placering när börsen är skakig. Avkastningen har senaste året varit +1,1% och under 3 år +4,5%. Förvaltningsavgiften är 0,10% vilket är lågt. Fonden är populär och har ca 55 000 ägare hos banken Avanza. Läs mer eller köp Spiltan Räntefond hos Avanza här.

Spiltan räntefond eller sparkonto?

En vanlig fundering är om det är bäst att välja Spiltan räntefond framför ett sparkonto och som alltid finns det för- och nackdelar med båda alternativen. Tittar man på korta räntefonder, vilket Spiltan är, kan man se att de följer utvecklingen mycket nära. För att man ska lyckas uppnå ett bra mål använder sig fonden av värdepapper som är räntebärande och som har max 1 års kvarvarande löptid. Om det skulle uppstå ett lågränteläge kan räntefonderna ligga illa till och det finns en relativt stor risk för att den avgift som du betalar kommer att utgöra större delar av din avkastning, vilket naturligtvis inte är att föredra. Väljer du däremot ett sparkonto som har en bra ränta kan detta i många fall vara ett bättre alternativ. I många fall handlar det främst om vad man själv föredrar. Det finns människor som placerar i både räntefonder och sparkonton och ser fördelar med båda alternativen.

Vad är högräntefonder?

Högräntefonder är något som det har talats mycket om under de senaste åren, men vad betyder det egentligen och vad innebär det för en investerare? Ett mycket bra och klassiskt exempel på en högräntefond är Spiltans Högräntefond. Här har man valt att placera förvalda företagsobligationer, men även andra värdepapper som har ett bra ränteinslag. Målet är att kunna erbjuda en mycket högre avkastning än vad de klassiska korträntefonderna har.

Med det sagt är alltså en högräntefond en fond som är utrustad på ett sådant sätt att den har potential för att kunna erbjuda en högre avkastning. En högräntefond lämpar sig för dig som vill placera under loppet av minst tre år och som vill ha ett bra komplement till aktier. Observera att den högre avkastningen också bidrar till en högre risk.

Spara i räntefonder

Här kommer lite allmänna tips om att spara i räntefonder. Innan du väljer fond så ska du jämföra avgifterna. Just totala avgifter blir extra viktigt för räntefonder då den totala avkastningen inte blir så hög. Då vill man inte att avgifterna ska äta upp avkastningen. Så för en kort räntefond bör du inte betala mer än 0,15% i avgift. För en lång räntefond så bör du inte betala mer än 0,30% i avgifter.

Andra tips är att välja räntefonder som investerar i svensk valuta (SEK) på det sättet slipper du valutarisken. Valutakurser utomlands kan göra att din fond stiger eller sjunker flera procent.

Tänk även på att göra en bakgrundskoll på fondförvaltaren. Hur har avkastningen sett ut för förvaltarens tidigare fonder? Vilket betyg har fonden hos Morningstar? Hur många ägare finns det på Avanza? Antalet ägare kan säga något om vilken kvalitet fonden håller. Om du tycker det här låter jobbigt att hålla koll på så kan du välja att spara i fonder via en fondrobot. En fondrobot väljer ut fonder som passar din riskprofil och köper och säljer löpande fonder åt dig för att optimera din avkastning.

Är en Global räntefond något att ha? En global räntefond är precis vad det låter som, en fond som placerar i räntepapper globalt för att minska risken hos spararen med diversifiering. Problemet med globala räntefonder är att du får exponering mot flera olika valutor, vilket ökar risken. Därför har globala räntefonder inte slagit igenom lika stort som svenska räntefonder som investerar i SEK.

Vilken räntefond ska jag välja?

Det beror på dina investeringsmål och risktolerans. Räntefonder är en typ av fast inkomstfond som investerar i räntebärande instrument som obligationer. De kan variera i risknivå beroende på vilka obligationer de investerar i, så det är viktigt att undersöka följande innan du väljer en fond:

 • Hur lång är fondens löptid och vad är kreditkvaliteten hos de obligationer som fonden investerar i?
 • Vilken historisk avkastning har fonden haft och hur har den presterat jämfört med sina jämförelseindex?
 • Vilken avgift (förvaltningsavgift, försäljningsavgift m.m.) tar fonden ut?
 • Vilken strategi använder fondförvaltaren för att hitta lönsamma investeringar?

Det är också viktigt att komma ihåg att ingen fond garanterar en viss avkastning och att det alltid finns en risk för förlust. Det är också bra att diversifiera sina investeringar för att minimera risken.

Räntefonder hos svenska banker

Många av de stora bankerna har räntefonder. Här kan du jämföra bra räntefonder 2023 och se vilka som har bäst avkastning och lägst avgift.

Avanza

Avanza har idag ingen egen kort eller lång räntefond. Istället hittar du deras egna fonder inom aktiefonder som Avanza Zero som är en passiv indexfond med Sverigeexponering. Du har också Avanza Global som är en indexfond som placerar i aktier över hela världen. Är du intresserad av tillväxtländer som Kinda, Sydkorea, Indien, Brasilien osv. så finns Avanza Emerging Markets.

AMF

AMF har två räntefonder. AMF Räntefond Kort har en förvaltningsavgift på 0,10% och har senaste 5 åren givit -0,7% i avkastning. Fonden har 6 300 ägare på Avanza. Den andra är AMF Räntefond Lång och har en förvaltningsavgift på 0,14% och har senaste 5 åren givit +12% i avkastning. Fonden har 69 700 ägare på Avanza.

SEB

SEB har flera olika typer och inriktningar på räntefonder. Ett par av deras fonder är SEB Korträntefond Lux utd som givit -1,25% i avkastning senaste 5 åren. Den långa räntefonden heter SEB Obligationsfond och har avkastat 8% senaste 5 åren till en förvaltningsavgift på 0,50%. Fonden har 34 stycken ägare på Avanza.

Swedbank

Swedbanks korta räntefond heter Swedbank Robur Räntefond Kort och har avkastat -0,5% senaste 5 åren till en förvaltningsavgift på 0,10%. Fonden har 14 000 ägare på Avanza. Den långa räntefonden heter Swedbank Robur Företagsobligationsfond och har avkastat 7% senaste 5 åren till en avgift på 0,7%. Viktigt att komma ihåg är att deras långa räntefond investerar i företagsobligationer som har högre risk än statsobligationer.

Handelsbanken

Handelsbanken har en kort räntefond som heter Handelsbanken Kortränta SEK som har en utveckling på +0,07% senaste 5 åren till en avgift på 0,15%. Den långa räntefonden heter Handelsbanken Långränta Criteria och dess utveckling är +9% senaste 5 åren till avgiften 0,76%.

Nordea

Vi har inte lyckas hitta någon kort räntefond hos Nordea. Tipsa gärna oss om du känner till den i kommentarsfältet. Däremot så finns en lång räntefond som heter Nordea Obligationsfond icke-utd som senaste åren haft en utveckling på 15% till en avgift på 0,7%. Den fonden investerar även i företagsobligationer.

För att kunna köpa räntefonder så behöver du ett konto hos en bank eller nätmäklare. Vi har gjort en jämförelse av bästa nätmäklaren här.

Hur jämför man räntefonder på bästa sätt?

Det finns ett antal saker man bör tänka på när man jämför räntefonder:

 1. Risknivå: Tänk på vilken risknivå du är bekväm med och välj en fond som matchar det. Räntefonder kan variera i risknivå beroende på vilka obligationer de investerar i.
 2. Avkastning: Jämför fondernas historiska avkastning och se hur de har presterat jämfört med sina jämförelseindex.
 3. Löptid: Tänk på hur lång löptid fonden har och välj en fond med en löptid som matchar dina investeringsmål.
 4. Kreditkvalitet: Tänk på kreditkvaliteten hos de obligationer som fonden investerar i och välj en fond som matchar din risktolerans.
 5. Förvaltningsavgift: Jämför fondernas förvaltningsavgifter och välj en fond med en låg avgift.
 6. Försäljningsavgift: Kolla efter eventuella försäljningsavgifter och välj en fond utan sådana avgifter.
 7. Förvaltningstrategi: Läs fondens prospekt och undersök hur fondförvaltaren planerar att hitta lönsamma investeringar.
 8. Diversifiering: Tänk på att diversifiera dina investeringar för att minimera risken.
 9. Konsultation: Det är alltid bra att prata med en finansiell rådgivare för att hitta den bästa fonden för dina specifika investeringsbehov.

Är AMF räntefond mix bra?

Är du intresserad av AMF räntefond mix? Då är du inte ensam. Det pratas nämligen mycket om denna blandade räntefond idag. Här har man valt att i huvudsak använda sig av obligationer från bland annat Europa, USA, Sverige och Storbritannien, där alla har en lång bindningstid. Ett stort plus är att du får en valutasäkring på dina investeringar och det betyder att du inte behöver oroa dig för någon valutarisk. AMF räntefond Mix, tillsammans med Räntefond Lång, är ett bra alternativ för den som söker efter en högre avkastning och som inte heller är rädd för att ta lite risker. För att räntefonden ska lämpa sig rekommenderar vi att du har en sparhorisont på mellan 2-3 år.

Räntefonder i en ISK

Att äga korta räntefonder i en ISK är ingen bra idé idag med de låga räntorna. En kort räntefond ger oftast under 1% i avkastning om året idag. Vilket gör att skatten på ISK äter upp hela avkastningen.

Om du istället planerar att äga långa räntefonder och du förväntar dig en avkastning över 1,5-2% så är det fördelaktigt att ha räntefonden i en ISK.

Andra typer av fonder som passar i en ISK är indexfonder och fonder med låg avgift.

Hur funkar räntefonder vid börskrasch?

Tittar man på hur aktiefonder påverkas vid en eventuell börskrasch kan man utan tvekan säga att räntefonder är ett tryggare alternativ. När en börskrasch sker så kommer aktiepriserna att falla, men eftersom räntefonder består av räntepapper och annat än aktier kommer de inte heller att påverkas på samma sätt.

Det som istället påverkar hur räntefonderna ser ut är ränteläget och sanningen är att ett ränteläge kan vara oförändrat, även om en börskrasch skulle uppstå. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att höjda räntor inte är bra om du har investerat i långa räntefonder. Har du däremot korta räntefonder kan en höjd ränta vara mycket positivt, eftersom det kan bidra till en högre avkastning.

Hur fungerar räntefonder när räntan stiger?

Hur räntefonden kommer att reagera när räntan stiger beror på om du har investerat i korta eller långa räntefonder. Enkelt förklarat kan man säga att korta räntefonder vanligt får en mycket högre avkastning om det är så att räntan höjs, medan långa räntefonder istället blir lidande. Med det sagt betyder det dock inte att korta räntefonder är bättre. Skulle det uppstå ett lågränteläge kommer din fondavgift att sluka upp majoriteten av din avkastning. Med långa räntefonder fungerar det tvärtemot. Om räntan går ner får du vanligtvis en bättre utveckling, medan en höjd ränta kommer att leda till en eventuell förlust.

Förväntad utveckling och avkastning

Vilken avkastning kan man förvänta sig? Många experter menar idag att du endast kan förvänta dig 0-0,5% i avkastning från korta räntefonder. Detta har att göra med den negativa styrräntan vi har i Sverige. Faktum är att hela världen har låga styrräntor just nu. Det gör att säkra räntepapper och obligationer och låg ränta till negativ ränta. Det här gör vanliga sparkonton attraktiva när de har en ränta på 0,5-1,0% sparränta.

Experter menar vidare att långa räntefonder bör ha en avkastning på 2-3% per år i framtiden. Men då är det osäkert hur mixen mellan statsobligationer och företagsobligationer ser ut i portföljen. Antagligen utgör företagsobligationer största delen av fonden med en sådan avkastning.

Om du letar en högre avkastning än 2-3% per år så kan du titta på bästa fonderna 2023 där du hittar aktiva och passiva aktiefonder som är utsedda till bästa fonderna. Aktiefonder ger ungefär 7% årligen över tid. Men du ska bara investera i aktiefonder om du har en sparhorisont på 10 år.

Vilka räntefonder är bäst?

Det finns ingen entydig definition av vad som är de ”bästa” räntefonderna eftersom det beror på enskilda personers investeringsmål och riskprofil. Men här är några faktorer som kan hjälpa till att avgöra om en räntefond är lämplig för dig:

 1. Långsiktighet: Räntefonder är vanligtvis lämpliga för långsiktiga investeringar eftersom de ger en stabil avkastning över tid.
 2. Diversifiering: Diversifiering är viktigt även i räntefonder, det går att diversifiera genom att investera i fonder med olika länder och företag, eller olika långa löptider.
 3. Låga avgifter: Det är viktigt att hålla nere kostnaderna för fonden eftersom det kan ha stor inverkan på avkastningen över tid.
 4. Kreditkvalitet: Det är viktigt att undersöka kreditkvaliteten på de obligatoriska värdepapper som fonden investerar i.
 5. Historisk avkastning: En fond som har visat god avkastning över tid kan vara ett bra val.

Det är viktigt att notera att det är viktigt att förstå riskerna och förstå hur fonden fungerar innan man väljer en fond och att övervaka fonden regelbundet och göra justeringar om det behövs.

Bästa obligationsfonderna

Obligationsfonder är ett annat ord för att beskriva långa räntefonder där du investerar och placerar dina pengar under en löptid av minst ett år. Tittar man på vilken den bästa obligationsfonden för 2023 är så ligger Carnegie obligationsfond i ledningen med en total avgift på 0,62 % per år. Under de senaste fem åren har räntefonden hade en utveckling på +7,43%, men det finns även många andra alternativ som har varit positivt omtalade. Nordea Obligationsfond icke-utd har visat sig ha en bra utveckling och detsamma gäller för SPP Obligationsfond och AMF Räntefond Lång, där den sistnämnda haft en utveckling på 6,02 %.