Bästa preferensaktier 2024

Här kan du hitta bästa preferensaktier 2024 med hänsyn till hög utdelning och direktavkastning. Du hittar även inlösenkurs för preferensaktierna och fördelar/nackdelar med preffar. Vad är egentligen en preferensaktie och hur fungerar de? Skiljer de sig från vanliga aktier och hur ser utdelningen ut? Allt detta reder vi ut här nedan!

Lista: Preferensaktier med högst direktavkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i preferensaktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

PreferensaktieBranschUtd. krDirektavk.Inlösen
Aros Bostadsutveckling PrefFastigheter7,5 kr7,6%120 kr till dec 2023
100 kr efter 2023
Genova Property PrefFastigheter10,5 kr8,15%130 kr till nov 2025
110 kr efter 2025
ALM Equity PrefFastigheter8,4 kr7,50%120 kr
Sdiptech PrefFastigheter8 kr7,00%105 kr
Footway PrefE-handel8 kr6,90%105 kr
Volati PrefKonglomerat40 kr6,30 %725 kr till maj 2020
675 kr till 2025
625 kr efter 2025
Emilhus PrefFastigheter2 kr6,1%32 kr
Klövern PrefFastigheter20 kr6,15%500 kr
Corem PrefFastigheter20 kr6,12%500 kr
NP3 PrefFastigheter2 kr6,00%35 kr
K2A Knaust & Andersson PrefFastigheter20 kr6,00%325 kr
Fastpartner PrefFastigheter6,68 kr5,70%116,67 kr
Amasten PrefFastigheter20 kr5,70%350 kr
Heimstaden PrefFastigheter20 kr5,60%375 kr till maj 2025
330 kr efter 2025
Sagax PrefFastigheter2 kr5,60%35 kr
SBB Fastigheter35 kr5,20%750 kr till okt 2020
650 kr till okt 2024
600 kr efter okt 2024

Källa: Bolagens bolagsordningar och prospekt för preferensaktie. För uppdaterad information välj knappen nedan.

Listan är sorterad på de preferensaktier som har högst direktavkastning. Det behöver inte innebära att dessa pref-aktier är bäst. I normalfallet brukar de preferensaktier med högst direktavkastning ha högst risk eftersom marknaden bedömer att bolagets kassaflöden är mer osäkra än andra.

Preferensaktiens historia

Det var i slutet av 1920-talet som preferensaktier lanserades på börsen, men under en lång tid var de bara tillgängliga i USA. Det skulle komma att dröja många år innan Sverige fick tillgång till aktieformen och detta tack vare att Sagax valde att damma av dem och återföra dem in på marknaden.

Som ny investerare kan det vara svårt att skilja de många aktieslagen mot varandra. Här nedan reder vi ut begreppen.

Vad är preferensaktier?

Svar: Preferensaktier som också kallas ”Pref” eller ”Preffar” är ett mellanting mellan aktier och obligationer. När du äger en preferensaktie så får du inga utdelningshöjningar men istället får du förtur till utdelningen framför stamaktieägare.

Film om hur man ska tänka kring preferensaktier med Nicklas Andersson (Avanza) och Peter Hedlund (Börsveckan).

Det enklaste och vanligaste sättet att beskriva en preferensaktie är genom att säga att det är en blandning mellan en vanlig aktie och en obligation. Här får du som ägare till aktien rätt att ta del av utdelningen och detta sker vanligtvis före dem som är stamaktieägare. Även om en preferensaktie kan liknas med en vanlig aktie så finns det aspekter som skiljer dessa åt.

Väljer man att investera i preferenser så får man ta del av en utdelning som redan är fastställd på förhand och som tidigare nämnt får man utdelningen mycket snabbare. Tittar man på beloppet så får preferensägaren också ett högre utdelningsbelopp, vilket har gjort denna typ av aktie till ett självklart val för många investerare.

Hur fungerar preferensaktier?

Att veta hur preferensaktier fungerar är viktigt för att du ska kunna avgöra om det är rätt typ av investering för dig eller inte. Innan du beger dig in på marknaden och placerar dina pengar behöver du ha kunskap och förståelse om vad som kommer att hända och hur det kommer att ske.

Tidigare har vi bara nämnt den utdelning som man får ta del av och som redan är förutbestämd, men sanningen är att det finns ytterligare ett sätt att få ta del av avkastning genom dessa aktier. Utöver den förutbestämda avkastningen kan du också tjäna pengar genom att du löser in aktien, men det är i stort sett endast dessa två alternativ som du har.

Väljer du att investera i preferensaktier är det också viktigt att du är medveten om att din rösträtt kommer att vara begränsad. När du investerar i vanliga aktier (stamaktier) kommer du att kunna säga till om en hel del och vara med och styra bolaget i fråga. Detsamma gäller inte för preferensaktier. Visst kommer du fortfarande att ha en viss rösträtt, men ditt inflytande kommer inte att väga lika starkt.

Huruvida preferensaktier är något för dig eller inte kan bara du bestämma, men för de flesta väger fördelarna oftast starkare än möjligheten att vara med och styra.

Skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier

Fördelar med preffar:

  • Stabila fasta utdelningar fyra gånger om året (kvartalsvis)
  • Preferensägarna har förtur till utdelningen framför stamaktieägare
  • Bättre ränta än sparkonton och räntefonder
  • Ytterligare ett alternativ till utdelningsaktier

Nackdelar med preffar:

  • Det finns ett ”tak” på hur mycket du kan tjäna på uppsidan medan du har full nedsida
  • Preffar är räntekänsliga, d.v.s. när räntan i ekonomin stiger så minskar värdet på dina preferensaktier
  • De flesta preffar är ”eviga” och kommer inte att lösas in vilket gör att du kan bli sittande med preferensaktierna om du inte vill sälja till förlust
  • Vid uppköp kan du behöva sälja preferensaktierna till en kurs som är under inlösenkursen
  • Du har ett lägre röstvärde på årsstämman

Varför ska man investera i preferensaktier?

Orsakerna till varför du ska välja att investera i preferensaktier är många. Till att börja med är det många som känner en större trygghet i investeringsformen, eftersom det finns en fast utdelning att luta sig mot. Utöver detta kommer preferensaktier också att göra så att du slipper vänta speciellt länge på utdelningen. Här får du som ägare ”gå före” i kön och får ta del av avkastningen mycket snabbare genom kvartalsutdelningar.

Har du företag och vill erbjuda preferensaktier har du också mycket att vinna. Tittar man på lån så kommer en preferensaktie att göra det möjligt för ditt företag att få en betydligt större flexibilitet vid betalning, jämfört med många andra alternativ. Preferensaktier räknas också som eget kapital i balansräkningen vilket är en fördel för fastighetsbolag eller andra bolag med stor skuldsida.

Varför ger bolagen ut preffar?

Svar: Anledningen till att börsnoterade bolag ger ut preferensaktier är för att diversifiera inlåningen mellan banklån och obligationer. Räntan på preferensaktier är högre än banklån men i gengäld kan bolagen räkna preferenskapitalet som eget kapital i balansräkningen. Det gör att bolagen får bättre kreditbetyg då bara 50% av preferenskapitalet tas upp som en skuld. Vilket resulterar i lägre ränta på övriga lån.

Inlösen av preferensaktier

Undvik att köpa preferensaktier över inlösenkursen. Skulle bolagsstämman besluta om att lösa in preffarna så kan du göra en förlust på din investering.

Kom ihåg att bolagen inte behöver lösa in preffarna. De kan ha kvar dem så länge de vill om utbetalning av ränta sker till ägarna. Skulle de inte klara av att betala utdelning på preffarna så kommer normalt en straffränta att uppkomma som gynnar dig som ägare. Bolaget kan återköpa preffar över börsen under inlösenkurs så i teorin är det inte nödvändigt för bolaget att lösa in aktierna.

Ingen höjning av utdelning på preffar

Bästa preferensaktier för stabil utdelning

Genom att återinvestera utdelningarna från preffarna så kan du skapa en ränta på ränta effekt för att få dina pengar att växa snabbare. På så sätt får du en utdelningshöjning trots att utdelningen är fast på preffar.

Oftast är det så att de preffar med högst direktavkastning också har högst risk. De är inte nödvändigtvis bästa preferensaktier när man väger in risken för inställd utdelning eller konkurs. Så titta inte enbart på utdelningen, utan försök bedöma hur hållbar utdelningen är över tid. Det händer att bolag bakom preferensaktier ställer in sina utdelningar.

Vart kan man köpa preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier på Avanza här eller på Nordnet här. Mest ägda preferenskaktien på Avanza är Akelius Residential med ca 11 500 ägare. På andra plats kommer Klövern pref med 8 300 ägare. Och på tredje plats har vi Hemfosa Fastigheter pref med 3 600 ägare. Att äga preffar i fastighetsbolag är med andra ord populärt då det finns en underliggande stabil verksamhet med hyror som tickar in varje månad.

Handla preferensaktier på Avanza

Avanza har gjort det enkelt för människor att handla med preferensaktier. Det enda du behöver göra är att hitta de preferensaktier som du vill investera i och välja ett konto som passar dig.

Majoriteten av alla sparare och investerare väljer ett så kallat ISK-konto. Att skapa ett ISK-konto hos Avanza går snabbt och är kostnadsfritt. Fördelen med ISK är att du slipper deklarera och att du inte behöver betala någon vinstskatt. Det du däremot betalar för är en årlig schablons-skatt. Du kan öppna ISK-konto här på Avanza.

När kontot är skapat är det dags att göra ditt köp. Avanza erbjuder ett flertal olika preferensaktier som du kan använda dig av och detta inkluderar bland annat ALM Equity pref, Klövern pref och Sagax pref. Läs om dessa pref-aktier här nedan.

Klövern pref

En mycket populär och välanvänd preferensaktie är Klövern pref. Här får du en svensk preferensaktie som investerar i fastigheter, vilket främst består av lokaler och kontor till företag. Per år ligger utdelningen på 20 kronor och inlösenkursen på 500 kronor. I dagsläget har preferensaktien en volatilitet på 10,89 % och aktien är också blankningsbar.

ALM Equity pref

ALM Equity pref är en svensk preferensaktie där man fokuserar på fastigheter och andra områden som involverar fastighetsbranschen. Bland annat är de verksamma inom förvaltning och utveckling för fastigheter. Utdelningen per år ligger vanligtvis på 8,4 kronor och preferensaktien har en inlösenkurs på 120 kronor.

Volati Pref

Volati pref är ett bra val för den som vill använda sig av beprövade affärsmodeller och starka bolag, eftersom det är precis detta som Volati förvärvar. Bolaget har idag gett ut preferensaktier som har en gradvis nedtrappning. Det betyder att inlösenkursen började på 725 kronor, men som kommer att ligga på 625 kronor efter år 2025.

Sdiptech Pref

Preferensaktier är mycket vanligt förekommande när det kommer till fastigheter, men en av Sveriges mest populära preferensaktie har istället valt att fokusera på tjänster för infrastruktur. Sdiptech Pref är en svensk preferensaktie med 8 kronor i utdelning per år och med en inlösenkurs på 105. När preferensaktien först kom ut låg inlösenkursen på 120 kronor.

NP3 pref

NP3 pref är ytterligare ett företag med fokus på fastighetsbranschen. Utdelningen per år ligger på 2 kronor och inlösen på 35 kronor. Är du nybörjare på preferensaktier kan det vara en god idé att börja smått och då kan NP3 pref vara ett bra alternativ. Volatilitet ligger på 7,26 % och har ett belåningsvärde på 30 %.

Sagax pref

Sagax pref är lite speciell och skiljer sig en del från mängden. Till att börja med var de det första bolaget som valde att ge ut en preferensaktie i Sverige och detta under år 2010. Här är det 2 kronor som gäller när det kommer till den årliga utdelningen och inlösenkursen endast på 35 kronor. Det är dock inte detta som gör Sagax lite mer unik, utan här kan du byta in dina preferensaktier mot D-aktier om så önskas.

Friskrivning: Observera att preferensaktiernas inlösenkurs/utdelning/villkor kan ändras med tiden och att informationen i listan ovan kan vara felaktig. Se alltid till att dubbelkolla utdelningen och villkoren för varje preferensaktie med din nätmäklare eller på bolagets hemsida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i preferensaktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.