Investeringssparkonto

Investeringssparkontot, förkortat ISK, är den populäraste och bästa sparformen för aktier och fonder idag. Fördelen är att kontot inte omfattas av några avgifter och att du slipper deklarera dina aktieaffärer. Du ska välja ett ISK om du tror din avkastning under 2024 blir högre än schablonskatten på 1,5%.

ToppvaletVarför?
Avanza Bank ISK Ingen årsavgift
Ingen vinstskatt
Inga dolda avgifter
Du slipper deklarera
Statlig insättningsgaranti
Investerarskydd
Du äger värdepapprena
Öppna ISK

Så fungerar investeringssparkontot

Syftet med investeringssparkontot är enligt Riksdagen att stimulera privatpersoner att spara i aktier. Anledningen till det är för att det hjälper Sveriges företag att växa sina intäkter och vinster, vilket ökar skatteintäkter och antalet jobb. Regeringen jobbar just nu på att höja skatten något på ISK, eftersom skatten ansågs vara för fördelaktig för privatpersoner.

Fördelar

  • Eftersom ISK har tagits fram av staten så är kontot kostnadsfritt (gratis)
  • Du har rösträtt för de bolag vars aktier du äger i ditt investeringssparkonto
  • Köp och försäljningar av värdepapper är skattefria inom kontot
  • Du slipper deklarera varje försäljning av dina aktier
  • Kapitalinkomsterna från investeringssparkontot tas upp som en intäkt i inkomstslaget kapital vilket gör att du får göra avdrag för utgifter såsom ränteutgifter (på t.ex. bolån eller aktielån)

Nackdelar

  • Beskattning sker även de år du har en negativ avkastning, det vill säga om värdet på ditt konto är lägre än när du började spara så måste du ändå betala din schablonskatt
  • Endast privatpersoner kan äga en ISK. Juridiska personer såsom företag får inte äga en ISK.
  • Du kan inte flytta värdepapper till din ISK från ett VP-konto eller Kapitalförsäkring utan att först sälja dina aktier. Detta utlöser engångsskatter på 30%
  • Framtida skatteändringar för investeringssparkontot skapar en tidvis otrygg sparform
Investeringssparkonto ISK

Skatt på investeringssparkontot

Hur beskattas ett ISK? Beskattningen på en ISK är schablonmässig och bestäms utifrån statslåneräntan. Procentsatsen är baserad på kontots värde istället för på de vinster du gör, som för ett VP-konto (aktie- och fondkonto). Statslåneräntan uppgick till 0,65% den 30 november 2015. Det betyder att din skatt på ISK kommer att uppgå till 0,42% år 2016. Exempel på hur du räknar ut den årliga skatten hittar du här på Skatteverket. Schablonintäkten från din ISK förtrycks i din deklaration och tas upp som inkomst av kapital.

2018 har skatten höjts för ISK till 1%. Med dagens statslåneränta på 0,65% innebär det en total schablonskatt på 1,65%. Sparformen blir mindre attraktiv med skattehöjningar och högre statslåneränta. Tids nog finns en risk att folk går tillbaka till det traditionella VP-kontot. Men än så länge är fortfarande investeringssparkontot bäst.

Utländska innehav i ISK

Om du äger utländska aktier i din ISK så måste du själv se till att begära ”högsta möjliga avräkning för utländsk källskatt”. Det brukar vara så enkelt som att kryssa i en ruta i samband med din privata deklaration.

Ett investeringssparkonto kan inte överlåtas till någon annan, det är endast själva tillgångarna på kontot som kan skiftas genom flytt, försäljning, arv eller gåva. Vill du flytta tillgångar som aktier från en ISK på Handelsbanken till en ISK på Swedbank så går det bra.

Är ISK bäst för dig?

Om du tror att din avkastning kommer att överstiga statslåneräntan på 1,4% så är investeringssparkontot något för dig. Rent teoretisk så räcker det att köpa stabila aktier som har en direktavkastning på över 1,4% så är en ISK bäst för dig. I praktiken måste du också ta hänsyn till aktiens värdering och nedsidan från din köpnivå. Köper du när aktier är billiga eller är mycket duktig på att välja bra aktier så blir den positiva skatteeffekten större eftersom all avkastning över 1,4% är skattefri.

Gillar du att sälja eller köpa aktier ofta så kommer du göra många transaktioner. Då är det skönt att slippa skatten på 30% som utlöses varje gång du gör en vinst. Dessutom slipper du deklarera varje affär du gör.

Har du möjlighet att gå på årsstämmor och vill kunna rösta så går det bra när du äger aktier via ett investeringssparkonto.

Det går bra att spara i fonder i en ISK, även om det inte blir lika fördelaktigt som aktier som ger utdelning. För att fonder ska bli gynnsamt krävs en kursuppgång i fonden som överstiger 1,4% varje år. I verkligheten är det ofta mer än så eftersom fondförvaltarna tar mellan 1-3% i avgift varje år.

Vilka tillgångar kan du äga med kontot?

Du kan äga aktier, obligationer och fonder utan problem. När det kommer till derivat såsom optioner och terminer så kan det skilja sig mellan banker och nätmäklare, hör alltid med kundtjänst först. Ibland räcker det med att fylla i några blanketter för att du ska få tillgång till mer avancerade finansiella produkter. Blankningsaffärer eller att ”gå kort aktier” får du inte göra på en ISK.

Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring?

Investeringssparkontot är numera min personliga favorit och jag har större delen av min aktieportfölj i en ISK. Jag gillar att kunna dra av ränteutgifter mot min schablonmässiga kapitalskatt. Dessutom tycker jag om att rent juridisk direktäga aktierna, det har lönat sig historiskt i både kriser och krig. Många gånger har det varit tryggare att äga aktier eftersom du då äger en andel av ett företags aktiekapital. Medan om du sparar på sparkonton eller obligationer så äger du en fordran (skuld) på banken eller företagets balansräkning, vilket inte är samma sak som aktiekapital (som är en tillgång).

Slutsats: Mitt råd till dig blir att öppna en ISK om du ska påbörja ett helt nytt sparande. Har du en kapitalförsäkring på någon av de större bankerna så blir det mycket mer lönsamt att byta till ISK. Är du en person som köper och säljer aktier ofta så är investeringssparkontot mycket smidigare för dig, både administrativt och skattemässigt.

Är det enkelt att deklarera med investeringssparkonto?

Det kan vara enkelt att deklarera med ett investeringssparkonto, eftersom det vanligtvis är så att banken eller förvaltaren av investeringssparkontot automatiskt skickar ut alla nödvändiga dokument till Skatteverket.

I deklarationen för investeringssparkonto, behöver du vanligtvis inte redovisa alla transaktioner du gjort under året, utan endast det totala saldot vid årets slut. Du behöver också redovisa eventuella utdelningar eller kapitalvinster du gjort under året. Egentligen är det bara att stämma av de förtryckta uppgifterna när du får deklarationen på våren.