Inflation gör dig fattigare varje år

Inflation är Riksbanken och statens verktyg för att skattetaxera dig som medborgare över tid. Inflation gör att dina pengar blir mindre värda varje år eftersom priset på varor och tjänster går upp i pris.

Vad är inflation?

Som du säkert har lagt märke till så blir bostäder, mat, kläder och försäkringar lite dyrare varje år. Kontanter eller pengar stående på konton utan ränta är därför inte en bra placering över tid. Det du behöver göra är att investera pengar i en tillgång som behåller sitt värde, eller i bästa fall ökar ditt värde på dina pengar.

Vilka tillgångar är bra vid inflation?

 • Bostäder – köper du en lägenhet eller villa så behåller du värdet på dina pengar eftersom tillgången ökar i pris med inflationen.
 • Aktier i företag – köper du aktier i bra företag på börsen som kan höja priser så kan du behålla värdet på dina pengar och samtidigt få en värdetillväxt över inflationen.
 • Fonder – om du investerar i fonder så äger du indirekt aktier i företag som förhoppningsvis kan höja sina priser över tid.
 • Skogsfastighet – skogen behåller värdet på dina pengar eftersom marken har ett värde och träden växer varje år.
 • Obligationer – att köpa en obligation och därmed låna ut pengar till en fast ränta bör ge en bättre avkastning än inflationen. Men det handlar mycket om vilket pris du köper för.
 • Sparkonton – om kontot har höga sparräntor på över 2% så bevarar du värdet på pengarna. Under perioder kan dock inflationen överstiga 2%. Jämför bästa sparräntan här för att få värdetillväxt på upp till 6,5%.

Det är en förväntan om hög inflation som gör att priserna går upp i samhället. Vilket i sin tur leder till räntehöjningar från centralbankerna för att kyla av ekonomin. Högre räntor är negativt för bostadspriser, aktiepriser och låntagare. Samtidigt är det positivt för obligationer och räntan på sparkontot.

Inflationsmålet är 2%

Riksbankens mål är att vi ska ha en inflation på 2% i Sverige. Under många år var vi inte i närheten av det målet, istället pendlade vi runt 0%, vilket är mycket nära deflation. När vi i samhället har deflation så ökar värdet på pengar, vilket gör att du som konsument får en högre köpkraft.

Deflation är inget Riksbanken önskar då lån också blir större för privatpersoner och stater. Deflation skapar också en lägre investeringsvilja hos företagen och investerare vilket borgar för färre jobb och skatteintäkter. Därför gör just nu centralbanker runt om i världen allt de kan för att stimulera ekonomin igenom att trycka nya pengar som kommer in i ekonomin. Deras förhoppning är att de nya pengarna ska öka tillgångsvärdena hos företag och befolkning så att de känner sig rika och investerar och konsumerar mera.

En ökad konsumtion och investeringsvilja kommer så småningom leda till en högkonjunktur som sätter igång inflationen igen med de höjda räntorna. Och det ser ut att centralbankerna har lyckats, år 2017 uppnådde Riksbanken sitt mål om 2% inflation igen.

Inflationen äter på dina pengar

Lättare att bli miljonär idag

Drömmer du om att bli miljonär? Då kommer här goda nyheter, det är nämligen enklare att bli miljonär idag än när dina far- eller morföräldrar var unga. Anledningen stavas inflation. På grund av inflation är en miljon kronor är inte alls lika mycket idag som det var på 1940-talet. Faktum är att 1 000 000 kr år 1940 motsvarar 24 000 000 kr år 2017. Därför är det lättare att bli miljonär idag!

Lästips: Så blir du miljonär i Sverige

Hur mycket pengar vi har spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är hur mycket vi kan köpa för varje krona.

Men vad är då egentligen pengar?

Pengar, eller mynt och sedlar, är vad vi bestämmer att det är. Sedlar är egentligen bara papper och har inget värde. De har bara ett värde för att vi bestämmer att det har det. Så länge vi människor litar på att pengar har värde så fungerar valutasystemet.

För att pengar ska få ett riktigt värde så måste de investeras i något som bevarar värde eller ökar värde över tid. Tar du dina pengar och köper aktier i företag som växer sina vinster snabbare än inflationen så har dina pengar ett värde. Låt säga att du får 7% totalavkastning per år från dina aktier, då har din köpkraft efter inflation på 2% ökat med 5% (7-2 = 5). Du har blivit rikare! Om du istället hade haft dina pengar på ett bankkonto med noll procent ränta hade din köpkraft minskat med -2% per år (0-2 = -2), du skulle bli fattigare och samhället hade sprungit ifrån dig. Livet skulle bli jobbigare!

Priserna ökar lite varje år

Varje år så ökar priserna för varor och tjänster lite. Vi pratar om några procent per år, men om vi summerar inflation över tid så skulle till exempel 1 kr 1910 motsvara hela 50 kr 2017. För att ta ett vardagsexempel: kanske har du hört din mormor gnälla över att ett mjölkpaket år 2017 kostar dyra 10 kr i matbutiken! På hennes tid kostade minsann mjölken 1 kr/litern, det var bättre förr! Men sanningen är att ett mjölkpaket fortfarande kostar lika mycket. Det är bara i nominella tal som mjölken har blivit dyrare.

Varför har vi inflation?

Varför finns inflation överhuvudtaget? Är inflation någonting bra? Och varför ska du som investerare bry dig om inflation?

Låt säga att du har hittat en solresa som du vill åka på, priset är 50 000 kr i år. Nästa år så kommer priset för samma solresa vara 51 000 kr. Vad skulle du göra? Du skulle troligtvis välja att åka på resan i år eftersom det blir billigare.

Inflation funkar på samma sätt, den finns till får att vi ska konsumera idag och inte imorgon.

Staten älskar inflation av tre anledningar:

 • Du konsumerar mera, vilket resulterar i fler jobb på företag och samhället blir därmed rikare.
 • Du blir beskattad på nominella kronor. Köper du en tillgång för 100 000 kr så kommer priset vara 102 000 kr nästa år på grund av en inflation på 2%. Det finns ingen riktig värdeökning, och eftersom du får betala skatt på den nominella ökningen (2000 kr) så är inflationen i sig en beskattning av dig som medborgare.
 • Skulder och lån utfärdas på nominella villkor. Om du tar ett bolån på 1 miljon kronor så kommer skulden fortfarande vara 1 miljon kronor i nominella tal om 10 år.  Inflation gynnar därför de med skulder (lånet betalar ju av sig självt med 2% varje år). Staten som trycker mycket nya pengar har mycket i skulder på sin balansräkning. Och det enorma skuldberget blir lättare att betala tillbaka för varje år som går eftersom penningmängden hela tiden ökar.

Inflation är alltså bra för staten och de privatpersoner och företag som har lån. För dig som sparare och investerare så är inflation någonting som minskar din avkastning. Du måste alltid ha en avkastning över inflationen för att få en riktig realavkastning.

Hur skapar staten inflation?

Svenska Riksbanken är vårt lands centralbank och har befogenhet att ”trycka nya pengar”. När centralbanker trycka nya pengar så skapas fler antal kronor i penga-systemet. Genom att hela tiden öka mängden pengar i omlopp så ökar staten priserna långsamt över tid.

Varför vill man inte ha för hög inflation?

För hög inflation kan vara skadligt av flera skäl:

 • Köpkraftsminskning: Högre inflation leder vanligtvis till att priset på varor och tjänster ökar snabbare än folkets inkomster. Detta leder till en minskning av köpkraften för konsumenter, vilket innebär att de inte kan köpa lika mycket med sina pengar som de kunde tidigare.
 • Osäkerhet för företag och investerare: Högre inflation kan skapa osäkerhet för företag och investerare eftersom det blir svårare att förutsäga framtida kostnader och vinster. Detta kan minska investeringsviljan och hämma ekonomisk tillväxt.
 • Långsiktiga konsekvenser: Om inflationen blir för hög och håller i sig under en längre tid kan det leda till en negativ spiral av ökade priser, minskad köpkraft och minskad ekonomisk tillväxt. Detta kan i sin tur leda till en ekonomisk recession eller till och med en ekonomisk kris.
 • Räntehöjningar: För att bekämpa hög inflation kan centralbanker vara tvungna att höja räntorna, vilket kan göra det dyrare att låna pengar för företag och konsumenter. Detta kan minska efterfrågan och bromsa ekonomisk tillväxt. Världens börsens och aktier blir även mindre värda vid räntehöjningar.
 • Fördelningsmässiga effekter: Högre inflation kan ha ojämlika fördelningsmässiga effekter, där vissa grupper, särskilt de med fasta inkomster eller tillgångar, kan drabbas hårdare än andra.

Nominella kronor och reala kronor

Det är viktigt att du kan skilja på nominella kronor och reala kronor. Nominella kronor tar nämligen inte hänsyn till inflation, men det gör reala kronor. Så när din farfar säger att han tjänade 4 kr/timmen 1930 så säger han egentligen att han tjänade 4 nominella kronor. Om han var ekonomiskt insatt så skulle han istället säga att han tjänade 1 nominell kr/timmen 1930, vilket är likvärdigt med 116 kr/timmen reala kronor idag.

Frågor och svar om inflation

Vad är inflation? Svar: Inflation är en ökning av priserna på varor och tjänster över tid.

Varför påverkar inflation pengar?: Eftersom priserna ökar, krävs det mer pengar för att köpa samma mängd varor och tjänster, vilket gör att pengarnas värde minskar.

Vad är en hög inflation?: En hög inflation är när priserna ökar snabbt och kraftigt.

Vad är en låg inflation?: En låg inflation är när priserna ökar långsamt eller inte alls.

Vad är en acceptabel inflation?: En acceptabel inflation är vanligtvis 2-3% per år.

Varför är det viktigt att hålla inflationen under kontroll?: Om inflationen är för hög kan det skapa ekonomisk osäkerhet och göra det svårt för människor att planera sin ekonomi i framtiden.

Hur påverkas sparande av inflation?: Inflation kan göra att pengar som sparas mister värde över tid, eftersom det krävs mer pengar för att köpa samma mängd varor och tjänster.

Hur påverkas lån av inflation?: Om inflationen är hög kan det göra det svårt för låntagare att betala tillbaka lånen eftersom deras inkomster inte ökar i samma takt som priserna.

Vad är inflationen i Sverige just nu?: Inflationen i Sverige kan variera över tid, och det är bäst att kolla upp det senaste mätningarna för att få den aktuella siffran.

Vad är en inflationsmål?: Ett inflationsmål är ett mål för hur mycket priserna ska öka per år. Inflationsmålet i Sverige är 2%.

Vad är en källa till inflation?: En källa till inflation kan vara ökade kostnader för råvaror eller ökad efterfrågan på varor och tjänster.

Hur påverkas företag av inflation?: Företag kan påverkas av inflation genom ökade kostnader för råvaror och personal, samt minskad efterfrågan om priserna på deras produkter och tjänster ökar för mycket.