Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring (KF) är en sparform där banken eller försäkringsbolaget äger dina värdepapper.

Även företag kan skaffa en kapitalförsäkring och börja handla aktier på börsen. Du betalar ingen skatt på vinster i depån, istället betalar du ca 1% skatt på värdet av din depå varje år.

Kapitalförsäkringen fungerar i stort sett som ett investeringssparkonto. Skillnaden är att du inte direkt-äger dina aktier eller fonder. Du blir alltså en anonym ägare som klumpas ihop med andra som äger en KF hos din bank. Eftersom du inte äger dina aktier juridiskt så får du heller inte rösta på årsstämmor. En annan skillnad är att beskattningen sker två gånger per år istället för fyra gånger per år som för ISK.

Bästa kapitalförsäkringenVarför?
Avanza Bank ISK Ingen fast avgift
Ingen insättningsavgift
Inga kapitalavgift
Ingen återköpsavgift
Du slipper deklarera
Öppna KF

Fördelar och nackdelar med kapitalförsäkringar

Fördelar:

 • Det är ingen skatt på vinster, du kan sälja och byta hur många aktier och fonder som helst. Är du en duktig placerare så kan du tjäna mycket på det upplägget.
 • Ingen skatt på utdelningar från svenska aktier.
 • Du slipper deklarera dina försäljningar av värdepapper.
 • Du kan välja vem som är förmångstagare (ägare) till din depåförsäkring.
 • Du är anonym i ägarlistorna på bolag där du äger aktier.
 • Ditt företag kan äga en kapitalförsäkring där du kan handla aktier utan att behöva betala för en LEI-kod.

Nackdelar:

 • Du betalar cirka 1% i skatt varje år oavsett om du ligger plus eller minus i din depå. Därför blir skatten som en typ av förmögenhetsskatt.
 • Du kan inte dra av förluster för att göra avdrag på skatten som i en traditionellt aktie- och fondkonto.
 • Eftersom din bank äger din försäkring så finns en konkursrisk. Men bankerna brukar låta separata pensionsbolag äga kapitalförsäkringarna för att undvika konkursrisken. Avanza Bank låter sina kapitalförsäkringar ligga i ett dotterbolag som heter Avanza Pension för att minimera risken för spararna.
 • Avgifterna kan bli höga om du väljer en dyr försäkring med många avgifter.
 • Du kan inte ta ut hela ditt belopp under första året.

Vilka värdepapper kan man köpa?

Normalt sett kan du köpa värdepapper såsom aktier, fonder, obligationer, certifikat, mini-futures, räntebevis och teckningsoptioner. Det är också tillåtet att belåna sina aktier i en kapitalförsäkring. När ett kreditkonto kopplas till din KF så pantsätter du din depå och belåningsutrymmet avgörs av belåningsvärdet för dina enskilda aktier.

Vad du inte får handla

Du får inte blanka aktier eller andra instrument. Att handla terminer eller optioner är heller inte tillåtet i en kapitalförsäkring.

Avanzas nya aktielån

Avanza har lanserat något de kallar aktielån (som påminner om värdepapperslån) där du som har aktier i en kapitalförsäkring kan låna ut dina aktier till Morgan Stanley. För detta får du en utlåningsränta. Du kan alltså få extra avkastning och tjäna pengar utan att behöva göra något. Läs mer om aktielån i en kapitalförsäkring hos Avanza här.

Skatten på kapitalförsäkring

Avkastningsskatten baseras på kapitalförsäkringens värde i början av året plus insättningar multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret, ökad med 1 procentenhet (dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget). Det beloppet beskattas sedan med 30 procent. Om du gör insättningen efter den 30 juni så tas bara 50% av insättningen upp till skatt (eftersom halva året redan gått). Uttag/återköp från din KF beskattas inte.

Exempel för beräkning av skatt

Försäkringskapitalet 1 januari 2018 är 100 000 kr.

Inbetalningar till försäkringen uppgår under första halvåret år 2018 till 50 000 kr och under andra halvåret år 2018 till 50 000 kr.

Schablonintäkten år 2018 är 1,49 %, skattesatsen är 30 %.

Avkastningsskatten blir då: (100 000 + 50 000 + ½ (50 000)) * 1,49 % * 30 % = 682 kr.

Skatt på utländska aktier

Du betalar ingen skatt på utdelningar från svenska bolag. Däremot dras det automatiskt en utländskt källskatt (normalt 15%) av dina utdelningar. Den skatten försöker din bank/pensionsbolag att få tillbaka från Skatteverket, och när man lyckas sätts summan automatiskt in på din kapitalförsäkring igen.

Ta ut pengar från en KF

Att göra ett uttag från en kapitalförsäkring kallas ”återköp”. Du kan ta ut alla dina pengar efter det första försäkringsåret. Vill du ta ut delar av ditt kapital under året så går det bra från första dagen du äger en KF. Kom bara ihåg att lämna lite pengar (1000 kr första året) kvar i din försäkring så att avkastningsskatten kan dras mot beloppet. Du kan normalt se se en uppskattad avkastningsskatt som kommer att dras nästa period på din depå.

Du kan välja vem som äger kapitalförsäkringen

Förinställt är att du som tecknar en kapitalförsäkring äger den, det kallas ”förmånstagare”. Men hos din bank kan du gå in och ändra förmånstagare till vilken person som helst. Vid en händelse att du dör så kommer försäkringsbeloppet att övergå till den nya förmånstagaren du har angett. Du kan dock inte ha en annan förmånstagare om du har ett aktiebolag, då är det alltid den egna juridiska personen som äger kapitalförsäkringen.

Om du inte ändrat något i din KF så är förmånstagarförordnande i första hand maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn och i tredje hand arvingar. Om du tecknar en kapitalförsäkring för barn så är det i första hand det namngivna barnet som är förmånstagare.