Investmentbolag – Bästa investmentbolag 2024

Investmentbolag

Bästa investmentbolag senaste 5 åren är Investor, Bure, Svolder och Latour. Avkastningen har varit 18-38% per år och bolagen har haft tvåsiffrig tillväxt i både eget kapital och utdelning varje år.

InvestmentbolagDirektavk.Tillväxt
Utd. 10 år
Tillväxt
EK. 10 år
Investor1,8%9%13%
Industrivärden2,1%4%10%
Kinnevik3,2%2,6%12%
Latour1,5%12%13%
Lundbergföretagen0,9%7%11%
Ratos3,6%-8%-1%
Bure1,3%10%25%
Svolder1,9%14%16%
Traction2%16%9%
Öresund6%-2%3%
Creades2,3%8%13%

I tabellen ovan kan vi se att Bure är det bästa investmentbolaget sett till tillväxt i eget kapital. Även lilla Svolder har haft en bra utveckling och är näst bäst senaste 10 åren. Investmentbolaget har växt eget kapital och utdelningen snabbt under tidsperioden. Svolder äger idag aktier i Garo, Troax, Platzer Fastigheter, Nordic Waterproofing, New Wave, Beijer Electronics, FM Mattson, Scandic Hotels med flera.

Det tredje bästa investmentbolaget är Latour som har växt eget kapital och utdelningen i en godkänd takt senaste 10 åren. Latour handlas idag till en substanspremie. Börsnoterade innehav är AssaAbloy, Alimak, Fagerhult, HMS Networks, Nederman, Securitas, Sweco, Tomra och Troax. Helägda rörelser som är onoterade är Hultafors och Swegon med flera.

Vad är ett investmentbolag?

Det finns många olika finansiella instrument som du kan placera ditt kapital i. Något som är mycket uppskattat är att investera i investmentbolag och detta tack vare de många fördelarna. En av fördelarna är att du bland annat kommer att få tillgång till en automatisk riskspridning.

Man kan säga att investmentbolag äger aktier i andra aktiebolag. Syftet är att öka aktieägarvärdet i underliggande bolag och kontrollera dem. Varje innehav i ett annat bolag brukar kallas portföljbolag. Enkelt förklarat kan man säga att affärsidén för ett investmentbolag är att köpa aktier i andra företag, vilket gör att investmentbolaget fungerar likt en fond. Skillnaden mellan de olika alternativen är att klassiska fonder oftast har ett större innehav.

Varför investera i investmentbolag?

Att investera i investmentbolag har blivit populärt då du indirekt äger aktier i andra bolag. Du får med andra ord riskspridning. Detta får du till en låg förvaltningskostnad som är lägre än fonder. De som arbetar på investmentbolag brukar ta en aktiv ägarroll och är duktiga på att veta när man ska köpa och sälja aktier. Du behöver alltså inte själv välja aktier utan kan månadsspara i investmentbolag istället.

Vill du ha investmentbolag som växer snabbt så ska du välja de som har låg utdelning såsom Latour, Bure eller Svolder. Vill du istället ha hög direktavkastning så ska du välja aktier som Öresund, Creades eller Kinnevik. Men då ska du inte förvänta dig en hög tillväxt av substansvärdet.

Om du tycker det är svårt att veta när du ska köpa investmentbolag så kanske passiva indexfonder passar dig bättre? Där får du en avkastning som kan matcha index över tid.

Vad är substansrabatt?

Ett investmentbolags nettotillgångar (tillgångarna minus skulder) kallas för substansvärde. När investmentsbolagsaktier handlas under sitt substansvärde kallar man det substansrabatt. Handlas bolaget över sitt substansvärde kallas det substanspremie. En bra tumregel är att köpa aktier i investmentbolag när substansrabatten är 20-40%.

Vad är substansvärde?

Substansvärde är ett ord som används för att beskriva det värdet som ett bolags kapital har. Man kan säga att substansvärdet är en form av nyckeltal som vanligtvis brukar användas i samband med värdering av investmentbolag. Det är inte ovanligt att man som investerare vill beräkna sitt substansvärde och detta kan du enkelt göra på egen hand. Det enda som krävs är att du tittar på investmentbolagets tillgångar och skulder och därefter dividerar kapitalet med aktierna som bolaget har.

Högst utdelning av investmentbolagen

Vilka investmentbolag har högst utdelning? När vi tittar på den svenska investmentbolagen idag är det:

  • Öresund – 4,6% Direktavkastning
  • Creades – 3,9% Direktavkastning
  • Kinnevik – 3,2% Direktavkastning

Kom ihåg att direktavkastningen i sig självt inte gör ett investmentbolag bättre än något annat. Ett investmentbolag som återinvesterar hela sin vinst likt Latour kan växa snabbare.

Spiltan investmentbolag

Populära fonden Spiltan investmentbolag har legat i topp under de senaste åren. Tittar man på avkastningen så har den varit god, vilket har gjort att Spiltan utsetts till en av de bästa Sverigefonderna i flera år. Väljer du spiltan så kommer du att köpa aktier i andra investeringsbolag som till exempelvis Latour B, ICA gruppen, Investor B, Kinnevik och många fler. Även Spiltan Aktiefond Småland ligger högt upp med sin avkastning. Ett stort plus är att du inte behöver fundera på höga förvaltningsavgifter!

Svenska investmentbolag

I Sverige finns det möjlighet att investera i många bra investmentbolag. Ett svenskt investmentbolag kan beskrivas på samma sätt som en Sverigefond som är aktivt förvaltad. Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns en skillnad mellan de olika investeringsformerna. En fond är reglerad, vilket ett investmentbolag inte är. Det betyder att fonden behöver innehålla ett visst antal aktier för att kunna benämnas som just en fond. I ett investmentbolag får bolaget själva bestämma hur de vill att portföljen ska se ut och hur många aktier som den ska inneha. Eftersom det kommer till avgifter så är också förvaltningskostnaden för ett investmentbolag väsentligt lägre.

Några populära och välanvända investmentbolag som kommer från Sverige är bland annat Industrivärden, Investor B, Kinnevik B, Latour och Lundbergs. Längre ner i artikeln kommer du att få läsa mer om de svenska investmentbolagen som toppar listorna.

Största investmentbolagen

Vissa investmentbolag är större än andra. Det finns två sätt att mäta hur stort ett börsnoterat bolag är. Antingen mäter man omsättningen eller börsvärdet. Det vanligaste för investmentbolag är att mäta efter börsvärdet. Här kommer en lista på de största investmentbolagen i Sverige.

Största investmentbolagBörsvärde
Investor426 mdr
Latour134 mdr
Industrivärden106 mdr
Lundbergföretagen104 mdr
Kinnevik104 mdr
Lifco57 mdr
Bure Equity18 mdr
Creades11 mdr
Ratos10 mdr
Spiltan7 mdr
Öresund6 mdr
Svolder4 mdr

Bra investmentbolag historiskt

Hur avkastningen ser ut för investmentbolagen idag är naturligtvis viktigt att ha koll på, men du bör också titta på hur den har sett ut historiskt och bakåt i tiden. Visst kan vi hålla med om att den historiska avkastningen inte är en garanti för att den framtida avkastningen kommer att se likadan ut, och vice versa, men genom att reflektera över dåtiden kan du göra ett bättre beslut och således en bättre investering i ”rätt” bolag.

Tittar man på marknaden är det tydligt att Bure och Latour är två av investmentbolagen som har haft den bästa kursutvecklingen genom åren, men även MedCap och Lifco ligger i täten.

Vilket är bästa investmentbolaget på lång sikt?

Det är svårt att säga vilket investmentbolag som kommer bli bäst på lång sikt. Om man räknar i årlig avkastning så kan ett mindre investmentbolag som Svolder, Spiltan, Creades eller Bure bli bäst. Det beror på att dessa investmentbolag växer från en lägre kapitalbas. Det vill säga de kan fortfarande köpa små bolag vilket gör att de kan växa substansvärdet i snabbare takt. Men ingen kan förutse framtiden, och historiskt avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Sen kan man räkna i stabilitet, det vill säga främst i höga utdelningar eller stor riskspridning. Här är det investmentbolag som Investor, Lundbergföretagen och Lifco som sticker ut som stabila långsiktiga pjäser.

Månadsspara i investmentbolag

Att investera i ett investmentbolag är ett utmärkt sätt för nybörjaren att komma igång med aktier och börsen, men investmentbolag är också något som proffsen använder sig av. Om du vill komma igång med månadssparandet är det rekommenderat att välja ett så kallat ISK-konto. Många marknadsplattformar erbjuder ISK helt kostnadsfritt, däremot kan du behöva betala courtage och andra avgifter när du säljer och köper. Att öppna ett konto är väldigt enkelt och för din trygghets skull sker detta alltid med hjälp av BankID. Här kan du själv välja hur mycket du vill spara varje månad och överföringen från ditt bankkonto till ditt ISK-konto sker således automatiskt.

Investmentbolag eller fonder?

Det är inte alltid lätt att veta om man ska satsa på fonder eller om man ska välja de bästa investmentbolagen istället. Här nedan kan du läsa om de fördelar som finns med respektive alternativ. På så sätt kommer det att vara lättare för dig att veta vad du ska satsa på. Vi rekommenderar dock att du alltid försöker att sprida dina risker så mycket som möjligt. Att investera i båda delarna är således inget negativt för din portfölj.

Fördelar med fonder

  • Du får en bra riskspridning
  • Snabb väg till geografisk exponering
  • Låg förvaltningsavgift

Fördelar med investmentbolag

  • Historiskt sett slår investmentbolag index
  • Du får en balanserad och bra riskspridning
  • Fri från förvaltningsavgifter
  • Möjlighet till substansrabatt

Vad är investmentbolag-index?

När du börjar att investera i investmentbolag kommer du med största sannolikhet att stöta på ord som investmentbolag-index. Är du novis inom ämnet kan det vara svårt att veta vad det betyder, men enkelt förklarat kan man säga att det är ett aktieindex. Aktieindexets mål är att försöka följa den utveckling som investmentbolagen har och får på OMXS, vilket är detsamma som Stockholmsbörsen. Indexet brukar uppdateras på en daglig basis och sätts utifrån substansvärdets premium eller rabatter.

Investor investmentbolag

Investor är idag en av de populäraste alternativen för den som vill investera i ett investmentbolag och som samtidigt vill ta del av en bra avkastning. Investor brukar också ha en bra substansrabatt vilket gör att risken är lägre. Fokus ligger på svenska storbolag och här har man valt att dela in verksamheten i två olika affärsområden. Den första är kärninvesteringar som noterade bolag och den andra är finansiella investeringar som EQT fonder. Investor brukar anses som en defensiv placering då cirka 40-50% av de ägda bolagen har exponering mot ocykliska verksamheter inom vård, medicinteknik och hygien. Några av de kändare innehaven är Mölnlycke, Atlas Copco, ABB, AstraZeneca och SEB. Direktavkastningen hos Investor ligger på cirka 3,70 %.

Latour investmentbolag

Latour är ytterligare ett investmentbolag som det har gått väldigt bra för. Investmentbolaget är blandat och man satsar på en börsportfölj och en helägd handels- och industrirörelse. Industrirörelsen består av cirka sjuttio olika bolag, medan börsportföljen omfattar cirka 10 olika stycken innehav, t.ex. Assa Abloy, Securitas, HMS Networks och Troax. Latour har en direktavkastning på 2,21 %.

Bure investmentbolag

Bure Equity har valt en investeringsstrategi som går ut på att vara så aktiva och långsiktiga ägare som möjligt. Fokus ligger på Nordiska bolag och sammanlagt finns 9 olika företag med i portföljen. Fem stycken bolag av dessa nio är noterade. När man tittar på innehaven kan man bland annat hitta bolag som Vitrolife, XVIVO, Bure Financial Services, Cavotec och många fler. Bure Equity har en ungefärlig direktavkastning på 2,73 % och ett substansvärde på 4 716 MSEK.

Lundbergs investmentbolag

Lundbergs Investmentbolag är ytterligare ett bolag som har satsat på att vara så aktiva och långsiktiga som det bara går. Bolaget är känt för att äga mycket fastigheter. Bolaget utvecklar och förvaltar en rad olika företag och i portföljen kommer man bland annat att hitta L E Lundberg, samt Hufvudstaden och den välkända Holmen. Portföljen består också av aktieinnehav hos Industrivärlden, Sandvik, Skanska och Handelsbanken. När det kommer till fastighetsbeståndet som investmentbolagen har så består detta i första hand av butikslokaler, kontor och lägenheter. Lundbergs Investmentbolag har en direktavkastning på ca 1,11 %.

Öresund investmentbolag

Investment AB Öresund är ett bra alternativ för dig som vill investera i ett så rent investmentbolag som möjligt med exponering mot småbolag. Investment AB Öresund bedriver en förvaltningsverksamhet där dotterföretaget Ven Capital också ingår i koncernen. Ven Capital riktar in sig på handel med värdepapper och då är det kanske inte så konstigt att Investment AB Öresund fokuserar på just detsamma. Direktavkastningen ligger på 3,80 %, vilket är högre än ovanstående investmentbolag.

Köpvärda investmentbolag 2024

Det finns många investmentbolag som är värda att investera i. Bland annat hamnar Investor, Industrivärlden och Lundbergföretagen på de allra flesta topplistor, men ett bolag som skiljer sig från mängden är Investor.

Tittar man på Investors huvudsakliga fokus kan man se att det ligger på storbolag från Sverige, vilket är att föredra, men det har också en substansrabatt som gör det till det självklara valet för många investerare. En substansrabatt gör det möjligt för dig att köpa aktier i bolaget och bli delägare, men till ett mycket lägre pris än om du hade handlat utan rabatt. Det resulterar inte bara i lägre inköpskostnader, utan du får också en högre direktavkastning.

Observera att substansrabatt inte bara finns tillgängligt på Investor, utan även på andra investmentbolag. Du kan enkelt räkna ut hur mycket du får i rabatt genom att först ta reda på substansvärdet och aktiekurs.

Köpa aktier i investmentbolag – så gör du

Att köpa aktier i ett investmentbolag är lika enkelt som att köpa andra finansiella instrument. Det första steget som du ska ta är att hitta en marknadsplattform som du vill använda dig av och som erbjuder de investmentbolag som du är intresserad av. På plattformarna kan du söka efter bolagen innan du skapar dig ett konto, för att på så vis se vilket utbud som finns.

Det vanligaste är att man skapar ett ISK-konto och sedan väljer att börja månadsspara i investmentbolagen. Fördelarna med ISK är att du slipper betala någon kostnad för att skapa kontot och du behöver inte heller betala någon vinstskatt. För den som vill slippa deklarera sköter kontot detta per automatik. När kontot är skapat för du över pengar och kan därefter börja att investera i investmentbolag. Kom ihåg att sprida dina risker!

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Aktiefond Investmentbolag har gått riktigt bra senaste 5 åren med en avkastning på +87%. Det är 13% CAGR, med andra ord har du fått 13% avkastning per år. Det är bättre än historiska snittet för index som legat på 7-8% per år.

Spiltan investmentbolag investerar precis som det låter i investmentbolag i Sverige. Störst innehav i fonden är Investor B, Industrivärden C, Kinnevik och Lundbergsföretagen. Andra aktier som är lite mindre innehav är ICA gruppen, Xact OMXS30, Latour B, Ratos B, Lifco B och Indutrade.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag förvaltar ett kapital på 8 miljarder kronor och fonden har 210 000 ägare via Avanza. Fördelen med fonden är att du inte behöver förlita dig på en duktig förvaltare och att fondavgiften är riktigt låg. Läs vårt omdöme av Spiltan Aktiefond Investmentbolag här.