Bästa blandfond 2024

Blandfonder är en populär sparform som passar dig som inte vill ha båda fötterna på aktiemarknaden. Blandfonder investerar i både aktier och räntepapper. På det sättet får du en lägre risk i ditt sparande vilket kan passa dig med en kortare sparhorisont på 3-5 år eller för dig som närmar dig pension.

BlandfonderUtv. 1 årAvgiftÄgare
Proethos Fond+40%0,94%4 000 st
Carnegie Strategifond A+19%1,61%7 500 st
SPP Generation 70-tal+17%0,42%864 st
SPP Genaration 80-tal+17%0,42%1 147 st
Sensor Sverige Select+15%1,91%3 173 st
Länsförsäkringar Mix A+14%1,83%125 st
Avanza Auto 5+14%0,55%31 351 st
Avanza 75+14%0,70%54 219 st

Ägare är antalet fondägare via Avanza. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

Bästa blandfonden 2024 är Proethos som investerar i aktier och obligationer. Störst exponering har fonden mot USA med 26% och Sverige med 24%. Förvaltat kapital är 113 mkr.

På en 5-års historik är bästa blandfonden Sensor Sverige Select med +71%. Fonden investerar i svenska aktier och räntepapper. Största innehav är Investor, Evolution Gaming, Balder och Hembla. Förvaltat kapital är 3,1 mdr kronor.

I listan ovan ser du två generationsfonder från SPP som är avsedda för dig som är född på 70-talet eller 80-talet. Dessa blandfonder i generationsformat balanserar kapitalet automatiskt till en större andel räntepapper ju närmare pension du kommer.

Vad är en blandfond?

Blandfond

En blandfond placerar i både aktier och obligationer samt andra räntebärande värdepapper. Eftersom en blandfond har räntepapper i sin portfölj så anses fonden ha lägre risk än rena aktiefonder. Blandfonder lämpar sig bäst för de investerare som inte vill ha båda fötterna inne på aktiemarknaden.

Om du tidigare enbart investerat i räntefonder så kan en blandfond vara nästa naturliga steg. Innan du väljer blandfond så är det viktigt att du kollar hur fonden blandar mellan aktier, obligationer och olika marknader/världsdelar.

Fördelar med blandfond

  • Via en blandfond får du exponering mot både aktier och räntor vilket gör att du får en mer diversifierad portfölj.
  • Portföljen kommer att stå emot börsnedgångar bättre, men du hänger heller inte med på uppsidan jämför med aktiefonder.

Nackdelar med blandfond

  • Blandfonder är ofta dyra och det kan vara svårt för småsparare att analysera vad fonden egentligen äger.
  • Börsen går över tid alltid upp, så är du mycket långsiktig så missar du avkastning genom att ha en räntepapper i blandfonden.
  • Om du har en sparhorisont längre än 10 år så är det bättre att välja aktiefonder. Annars förlorar du onödigt mycket avkastning för tryggheten som en blandfond kan ge.
  • Blandfonder har blivit mindre populära då den låga styrräntan idag gör att räntedelen i blandfonden ger lägre avkastning än avgiften.

Undvik dyra blandfonder

Det finns blandfonder som kostar upp till 8% årligen i totala avgifter för att äga fonden. Generellt tycker vi att man ska undvika fonder som är dyrare än 2% per år. Som småsparare är det svårt att veta vad man får för pengarna med högre avgifter än så. Snittavgiften för sverigefonder ligger på 0,94%, enligt Finansinspektionen. Så vill du ligga under snittet för avgifter ska du inte betala mer än så. Kom ihåg att höga avgifter tar bort en stor del av av din totala avkastning över tid.

I listan över blandfonder så har SPP och Avanza de billigaste blandfonderna. Fonderna Proethos och Carnegie är lite dyrare fonder men har också gett en högre avkastning. Så där har fondförvaltarna förtjänat den högre totalavgiften. En annan viktig aspekt till varför vissa fonder har dyrare avgifter är för att de är aktivt förvaltade fonder. De blandfonder som har den billigaste avgiften brukar vara passiva indexfonder som förvaltas av datorer.

Billigaste blandfonderna

Swedbank Robur Access Mix – En blandfond som placerar 50% av kapitalet i aktier och 50% i räntepapper. Innehaven är till 90% svenska och Morningstars fondbetyg är 3/5 stjärnor. Avkastningen har varit +10% på 1 år och +35% på 5 år. Totala avgiften är 0,29% per år vilket gör den till den billigaste blandfonden.

AMF Balansfond – AMF har den näst billigaste blandfonden som investerar upp till 75% av kapitalet i aktier och resten i räntepapper. Innehaven är till 60% svenska och Morningstars fondbetyg är 4/5 stjärnor. Avkastningen har varit +10% på 1 år och +40% på 5 år.