Investera i olja

Investera i olja

Att investera i råvaror har sedan länge varit mycket populärt. En av de råvaror som har varit mest uppskattad genom åren är olja. Tittar man på en miljösynpunkt är olja kanske inte det bästa alternativet, men människor fortsätter ändå att använda sig av olja i en stor utsträckning och därför är det, än idag, en bra investeringsråvara.

Det många investerare finner intressant med råvaran är det ständigt fluktuerande priset. Genom detta finns det större möjligheter att faktiskt tjäna en hel del. Både aktiva investerare och dagshandlare har hyllat råvaran genom åren, men hur fungerar det egentligen och vad är det som kommer att påverka priset? Till skillnad från många andra råvaror kommer du inte sitta med ett oljefat hemma i din egen bostad. Istället använder man sig av något som kallas för futures.

Investera i oljefonder

OljefonderAvgift
1.BGF World Energy A22,31%
2.Schroder ISF Global Energy2,36%
3.Handelsbanken Råvarufond0,70%

Det finns inte så många oljefonder som enbart satsar på olja. Men några av dem är BGF World Energi och Schroder ISF Global Energy. Den svenska fonden Handelsbanken Råvarufond är en bred råvarufond men du får ungefär 16% exponering mot Brent råolja, 14% mot Diesel och 11% mot Bensin. Avgiften är också betydligt lägre på 0,70% per år.

Att investera i en råvara som olja är inte något som lämpar sig för den som letar efter en långsiktig metod. Anledningen till detta är återigen priset som snabbt kan gå upp och ner. Därför är det alltid bäst att använda sig av olja om man letar efter mer kortvarig handel. Du har säkerligen själv märkt av hur bensinpriserna går upp och ner och det är således oljepriserna som påverkar detta.

Det är inte omöjligt att på lång sikt investera i olja. Det är det verkligen inte, men om det är det mest optimala är en annan fråga. Här är det viktigt att du väljer ett företag som satsar på långsiktigt sparande inom råvaran, men var då beredd på ett förändrat fokus beroende på hur oljeindustrin kommer att utvecklas.

Fler tips på råvarufonder här.

Köpa oljeaktier på börsen

Hur ska man då gå tillväga om man vill köpa aktier i oljebolag? Det första steget är att hitta företag där fokus ligger på just oljeindustrin. Ett exempel på ett sådant företag kan vara en verksamhet som förser oljeindustrin med maskiner eller som arbetar med att utvinna oljefält runt om i världen.

Nordiska oljeaktier
1.Lundin Energy
2.Africa Oil
3.EnQuest
4.ShaMaran Petroleum
5.Equinor (Statoil)
6.Aker BP

När det gäller oljefonder och oljeaktier är det vanligast att satsa på CFD-handel eller ETF. Vi kommer att gå in djupare på vad detta betyder längre ner i texten, men enkelt förklarat kan man säga att dessa metoder går ut på att tjäna på volatila priser. Futures och CFD är dock det vanligaste i dagsläget.

Amerikanska oljeaktier
1.Exxon Mobil
2.Chevron
3.BP
4.Royal Dutch Shell

ETF:er inom olja

Det är inte helt ovanligt att man väljer att köpa in “ett lager” där alla råvaror befinner sig i ett och samma företag. Vi anser att detta inte är den bästa metoden, eftersom det inte ger dig möjlighet att sprida dina risker och få en mer balanserad portfölj. Genom ETF:er kan du istället sprida din risk mycket bättre och detta genom att du investerar i flera företag i allmänhet, alternativt att du investerar i flera oljepriser. Vilken ETF som du väljer kommer ligga till grund för hur din investering är upplagd.

ETF:er
1.Xtrackers Stxx Europe 600 Oil&Gas Swp UCITS ETF 1C
2.Invesco STOXX Europe 600 Opt Oil & Gas ETF
3.Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF – Acc
4.iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
5.iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc)

ETF:er lämpar sig bäst för den som vill att investeringen ska ligga i produktionen av olja och inte bara i oljepriset själv.

Med det sagt betyder det inte att du inte kan investera i oljepriset med hjälp av ETF:er. Det är fullt möjligt, men risken är fortfarande spridd eftersom du då köper marknadsindex i oljepriset istället. Det här är ett bra val för många människor som vill kunna ta del av alla de investeringsfördelar som olja har, men som samtidigt vill slippa avgifterna som kommer med CFD-handel.

Investera i oljecertifikat

ETF:er, CFD:er, energifonder, aktier och mer därtill, men vad är egentligen det lättaste och enklaste sättet att investera? Enligt experterna är det ingen tvekan om att oljecertifikat är den smidigaste metoden. Enkelt förklarat kan man säga att ett certifikat är en produkt som du kan handla på börsen och som gör det möjligt för dig att ta del av oljepriset, utan att du faktiskt behöver köpa akter i oljebolag.

Investera i oljecertifikat

Certifikat är också ett av de billigaste sätten att investera i råvaran. Den mest anmärkningsvärda avgift som du kommer att ha är den som kallas för spreaden. I vissa fall kan det tillkomma en administrativ avgift, men långt ifrån alltid. Väljer du att använda dig av en mäklare kan courtage tillkomma.

Vad påverkar oljepriset?

När det kommer till just den här råvaran är det utbudet och efterfrågan som kommer att vara den styrande faktorn för priset. Detsamma gäller för majoriteten av alla råvaror som du kan investera i. Tittar man på historian kan man se att det är främst OPEC som har styrt hur priserna har sett ut. Kort och gott kan man säga att OPEC är en organisation där 14 olika länder (som är oljeproducerande) är samlade. Ser man på den totala utvinningen av olja i världen så bidrar OPEC med hela 40 % av detta.

Huruvida utbudet av råvaran är helt baserat på OPEC tåls dock att diskuteras. När det kommer till råvaror är det inte ovanligt att det uppstår obalans på just efterfrågan och utbud. Även krig, oro i politiken och naturkatastrofer kan ligga till grund för hur priset kommer att påverkas.

Varför är det populärt att investera i olja?

Om du funderar på att investera i en oljeråvara vill du med största sannolikhet veta vilka fördelar som finns. Till att börja med kommer en portfölj som enbart består av aktier att vara väldigt utsatt och att sprida riskerna med hjälp av denna råvara är därför en bra lösning. Här nedan kan du läsa mer om de många fördelar som finns.

  • Råvaran är lätt att köpa och lätt att sälja. Det finns även tydliga grafer så att du kan följa priset
  • Råvaran gör att din portfölj blir mer balanserad och inte bara består av fonder och aktier
  • Om du ser till att lära dig teknisk analys och fundamental analys har du kommit en bra bit på vägen. Inte nog med att du kommer att få en större fördel mot marknaden, utan du kommer också att bli bättre än genomsnittet på att göra affärer.
  • Att handla råvaror är enkelt när du väl har kommit in i det. Det enda du egentligen behöver göra är att öppna ett konto och välja den ETF som passar dig.

Aktier inom oljeservice

Om man inte vill äga oljebolag som sysslar med borrning och exploatering så finns det bolag som säljer “hackor och spadar”. Norsk oljeservice underhåller och servar oljeplattformar, ibland sysslar de även med transport mellan oljeriggar. Här kommer en lista på de största oljeservicebolagen i Norge.

Oljeservice
1.Subsea 7
2.TGS-NOPEC
3.BW Offshore
4.Aker Solutions
5.Kvaerner

Viktigt att komma ihåg är att även oljeservice-bolagen styrs av oljepriset. Om priset på olja sjunker så tjänar oljebolagen mindre pengar, vilket gör att efterfrågan på oljeservice-tjänster minskar. Därför går aktier inom oljeservice ner när oljepriset går ner.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.