Investera i skog

Investera i skog

Till skillnad från exempelvis olja är skog ett långsiktigt och hållbart sätt att investera. Skog har en avkastning som är betydligt mer pålitlig och som dessutom har en relativt låg risk. Utöver detta finns det också en korrelation som är lägre, men hur ska man gå tillväga för att investera och betyder detta att man måste köpa sig land och mark?

Det finns många fördelar med att välja skog som investering och de främsta orsakerna till den starka populariteten är just hur hållbar investeringen är. Jämför man med värdepapper som aktier så har skogsinvestering en mycket lägre risk och man behöver inte oroa sig för att förlora allt kapital på samma sätt. En annan fördel är att skogen faktiskt växer helt på egen hand och det krävs inte människor för att skogen ska kunna utökas. Det, i sin tur, gör att investeringen kan öka i värde, för när den brukas kan den med egen kraft växa tillbaka.

Populäraste skogsaktienUtv. 5 år
1.SCA B+179%
2.Holmen B+178%
3.Stora Enso R+89%

Riskinformation: Aktiers tidigare värdeutveckling och avkastning är inte någon garanti eller säker vägledning för den framtida utvecklingen och avkastningen.

Skog som investering

Att direktinvestera i skog är dock inte det enklaste för den vanliga privatpersonen. Orsaken till detta är helt enkelt för att det krävs ett relativt stort kapital för att kunna komma igång och du kan inte heller räkna med att få en snabb avkastning. Avkastningen i detta fall kan ta lång tid. Skogsinvestering innebär också att du kan behöva hantera underhåll och drift. Det är inte ovanligt att skogsägare kräver detta för att du ska kunna ”använda” dig av skogen och för många kan detta kännas avskräckande.

Du behöver inte köpa mark för att kunna placera kapital i skog. Ett enklare tillvägagångssätt är att satsa på skogsfonder eller aktier som finns i ett skogsbolag istället. Det är inte ovanligt att skogsbolag av diverse slag också är delägare inom papperstillverkning eller i sågverk. Genom att välja ett skogsbolag kan du således placera dina pengar på mer än bara träd och mark i sig. Det ger dig en portfölj som är mer balanserad.

Är skog en bra investering?

Vill du få tillgång till avkastning så fort som möjligt är skogsinvestering inte rätt väg att gå. Orsaken till detta är att det kan ta lång tid innan du får någon avkastning överhuvudtaget. Skulle man däremot bortse från just detta är investering i skog absolut att bra alternativ. Här nedan kan du läsa mer om de fördelar som investeringsformen har.

 • Skogsinvestering är ett hållbart och tryggt alternativ med låg risk
 • Skogen kan förnya sig själv efter att den har brukats
 • Betydligt mer pålitlig avkastning, även om den kan ta längre tid
 • Relativt låg risk om man jämför med många andra alternativ
 • Möjlighet att investera i skogsbolag
 • Ett bra sätt att sprida riskerna i din portfölj

Investera i skogsfonder

Om du inte vill direktinvestera i skog så kan du istället köpa en skogsfond där en fondförvaltare sköter om skogsinnehav och köper andelar i skogsbolag. Om du vill ha en fond med 100% exponering mot skog så är Skogsfond Baltikum ett alternativ. Fonden investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är mycket lägre än i Sverige. Målsättningen för fonden är att leverera 7-9% i årlig genomsnittlig avkastning. Du kan köpa Skogsfond Baltikum på Avanza här.

Investera i börsnoterade skogsbolag

Att placera kapital i ett börsnoterat skogsbolag är ett utmärkt alternativ för den som inte vill eller inte har möjlighet att köpa mark eller äga skog. Den kanske främsta fördelen med denna metod är att marknadsvärdet är högre än det värde av skogen som har bokförts. För novisen kanske detta inte säger så mycket, men enkelt förklarat betyder det att du kan köpa skog till ett rabatterat pris. Förutom detta är det ett mycket enkelt sätt att faktiskt få ta del av den pålitliga avkastning som investeringsformen har.

Skogsinvestering kommer däremot också med risker. En risk är att börsen lätt påverkas av fluktuationer som kan uppstå i valuta. Det handlar främst om valuta som GDP, USD och EUR. För att säkerställa att man kan få en bättre jämnhet över tid brukar man satsa på att arbeta med valutasäkringar som är långa.

Ytterligare en risk är driftstopp som är planerade. Dessa kan uppstå med jämna mellanrum och går ut på att skogsbolagen optimerar sin verksamhet. Det kan exempelvis handla om att de servar sågverk, vilket kan orsaka en negativ effekt på din investering. Ett råd är att titta på utvecklingen över ett år och inte per kvartal.

Skogsaktier

Vi förstår att det kan vara aningen komplicerat att bege sig ut och köpa skog, men genom skogsaktier blir det enklare för dig att placera ditt kapital i miljö och natur. En av de främsta fördelarna med att välja aktier framför egenägd mark är att du slipper fundera på försäkring, avverkning och plantering. Det kan du lämna över till markägarna istället. Det är dessutom betydligt enklare att sälja en aktie än om du skulle behöva hitta en köpare som är intresserad av din skogsfastighet. Aktier i skog är således ett betydligt smidigare alternativ och ett sätt att få ta del av avkastningen utan större besvär. Nedan hittar du en lista på fem nordiska skogsaktier som går att köpa på börsen.

SkogsaktieUtv. 10 år
1.SCA B+473%
2.BillerudKorsnäs+265%
3.Holmen B+219%
4.Stora Enso R+116%
5.UPM-Kymmene+102%

Aktier i skog är däremot inte enbart frid och fröjd, utan det finns faktiskt nackdelar med att välja aktier framför att köpa skogen på egen hand. En av dessa nackdelar är att du inte kommer att kunna använda dig av din egen kunskap och expertis (om du besitter sådan) för att förvalta skogen som du har placerat kapital i och du får inte heller möjlighet att befinna dig i skogen och arbeta. Det gör dig till en passagerare. Vissa föredrar detta, andra inte.

Bästa skogsaktien 2022

En aktie som har blivit mycket populär att äga på börsen är det anrika skogsbolaget Holmen som du kan köpa via Avanza här. Under 2020-2022 har Holmen varit mycket intressant för alla som vill placera kapital i skog och den 12 april 2020 uppmättes börsvärdet till 54 298 221 187 svenska kronor. Skogsinnehavet av aktien består av hela 1,3 miljoner hektar, så att aktien är populär är det alltså ingen tvekan om. Många duktiga fondförvaltare bland annat Simon Blecher på Carnegie Sverigefond tycker att Holmen är bästa skogsaktien på grund av skogen är så lågt värderad i bokföringen.

”Tittar man på en hyresfastighet i Stockholm säger folk att yielden ligger på strax under 4 procent. Men i en hyresfastighet har du ändå en viss risk då någonting kan hända hyresgästen, samtidigt som det finns kostnader för underhåll.”
”Men i en skog byggs det på en våning varje år och det finns ingen hyresrisk” – Simon Blecher. Källa: DI.

Köpa skogsfastighet som privatperson

Att köpa skogsfastighet som privatperson kan vara en aning knepigt. Till att börja med behöver du kontrollera om skogen ligger inom glesbygds- eller omarronderingsområde. Om du skulle svara ja på frågan behöver du kontakta Länsstyrelsen för att få ett förvärvstillstånd. Detta gäller dock inte om du redan bor i kommunen i fråga.

Precis som när du köper en bostad finns det en mäklare med i bilden. Det är dock inte det högsta buden som per automatik kommer att vinna skogen. Säljaren har rätt att själv välja vem hen vill att skogen ska kunna köpas av. Ofta blir det närliggande gårdar där ägarna bor på orten som får chansen att förvärva skogsfastigheten. Om det är du som blir den lyckliga vinnaren skrivs ett köpekontakt och därefter ett köpebrev på tillträdesdagen.

Stora svenska skogsbolag

I Sverige finns det några skogsbolag som helt enkelt regerar. Vi listar vilka som gäller 2022! Innan du väljer att placera kapital rekommenderar vi att du skaffar dig bra information om diverse bolag.

 • SCA
 • Stora Enso
 • Holmen
 • Billerud Korsnäs
 • Södra Skogsägarna
 • Moelven
 • Sveaskog
 • Vida
 • Derome
 • Ab Karl Hedin