Investera i skog

Investera i skog

Till skillnad från exempelvis olja är skog ett långsiktigt och hållbart sätt att investera. Skog har en avkastning som är betydligt mer pålitlig och som dessutom har en relativt låg risk. Utöver detta finns det också en korrelation som är lägre, men hur ska man gå tillväga för att investera och betyder detta att man måste köpa sig land och mark?

Det finns många fördelar med att välja skog som investering och de främsta orsakerna till den starka populariteten är just hur hållbar investeringen är. Jämför man med värdepapper som aktier så har skogsinvestering en mycket lägre risk och man behöver inte oroa sig för att förlora allt kapital på samma sätt.

En annan fördel är att skogen faktiskt växer helt på egen hand och det krävs inte människor för att skogen ska kunna utökas. Det, i sin tur, gör att investeringen kan öka i värde, för när den brukas kan den med egen kraft växa tillbaka.

Populäraste skogsaktienUtv. 5 år
1.SCA B+179%
2.Holmen B+178%
3.Stora Enso R+89%

Riskinformation: Aktiers tidigare värdeutveckling och avkastning är inte någon garanti eller säker vägledning för den framtida utvecklingen och avkastningen.

Skog som investering

Att direktinvestera i skog är dock inte det enklaste för den vanliga privatpersonen. Orsaken till detta är helt enkelt för att det krävs ett relativt stort kapital för att kunna komma igång och du kan inte heller räkna med att få en snabb avkastning. Avkastningen i detta fall kan ta lång tid. Skogsinvestering innebär också att du kan behöva hantera underhåll och drift. Det är inte ovanligt att skogsägare kräver detta för att du ska kunna ”använda” dig av skogen och för många kan detta kännas avskräckande.

Du behöver inte köpa mark för att kunna placera kapital i skog. Ett enklare tillvägagångssätt är att satsa på skogsfonder eller aktier som finns i ett skogsbolag istället. Det är inte ovanligt att skogsbolag av diverse slag också är delägare inom papperstillverkning eller i sågverk. Genom att välja ett skogsbolag kan du således placera dina pengar på mer än bara träd och mark i sig. Det ger dig en portfölj som är mer balanserad.

Är skog en bra investering?

Vill du få tillgång till avkastning så fort som möjligt är skogsinvestering inte rätt väg att gå. Orsaken till detta är att det kan ta lång tid innan du får någon avkastning överhuvudtaget. Skulle man däremot bortse från just detta är investering i skog absolut att bra alternativ. Här nedan kan du läsa mer om de fördelar som investeringsformen har.

 • Skogsinvestering är ett hållbart och tryggt alternativ med låg risk
 • Skogen kan förnya sig själv efter att den har brukats
 • Betydligt mer pålitlig avkastning, även om den kan ta längre tid
 • Relativt låg risk om man jämför med många andra alternativ
 • Möjlighet att investera i skogsbolag
 • Ett bra sätt att sprida riskerna i din portfölj

Investera i skogsfonder

Om du inte vill direktinvestera i skog så kan du istället köpa en skogsfond där en fondförvaltare sköter om skogsinnehav och köper andelar i skogsbolag. Om du vill ha en fond med 100% exponering mot skog så är Skogsfond Baltikum ett alternativ. Fonden investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är mycket lägre än i Sverige. Målsättningen för fonden är att leverera 7-9% i årlig genomsnittlig avkastning. Du kan köpa Skogsfond Baltikum på Avanza här.

Investera i börsnoterade skogsbolag

Att placera kapital i ett börsnoterat skogsbolag är ett utmärkt alternativ för den som inte vill eller inte har möjlighet att köpa mark eller äga skog. Den kanske främsta fördelen med denna metod är att marknadsvärdet är högre än det värde av skogen som har bokförts. För novisen kanske detta inte säger så mycket, men enkelt förklarat betyder det att du kan köpa skog till ett rabatterat pris. Förutom detta är det ett mycket enkelt sätt att faktiskt få ta del av den pålitliga avkastning som investeringsformen har.

Skogsinvestering kommer däremot också med risker. En risk är att börsen lätt påverkas av fluktuationer som kan uppstå i valuta. Det handlar främst om valuta som GDP, USD och EUR. För att säkerställa att man kan få en bättre jämnhet över tid brukar man satsa på att arbeta med valutasäkringar som är långa.

Ytterligare en risk är driftstopp som är planerade. Dessa kan uppstå med jämna mellanrum och går ut på att skogsbolagen optimerar sin verksamhet. Det kan exempelvis handla om att de servar sågverk, vilket kan orsaka en negativ effekt på din investering. Ett råd är att titta på utvecklingen över ett år och inte per kvartal.

Skogsaktier

Vi förstår att det kan vara aningen komplicerat att bege sig ut och köpa skog, men genom skogsaktier blir det enklare för dig att placera ditt kapital i miljö och natur. En av de främsta fördelarna med att välja aktier framför egenägd mark är att du slipper fundera på försäkring, avverkning och plantering. Det kan du lämna över till markägarna istället. Det är dessutom betydligt enklare att sälja en aktie än om du skulle behöva hitta en köpare som är intresserad av din skogsfastighet.

Aktier i skog är således ett betydligt smidigare alternativ och ett sätt att få ta del av avkastningen utan större besvär. Nedan hittar du en lista på fem nordiska skogsaktier som går att köpa på börsen.

SkogsaktieUtv. 10 år
1.SCA B+473%
2.BillerudKorsnäs+265%
3.Holmen B+219%
4.Stora Enso R+116%
5.UPM-Kymmene+102%

Aktier i skog är däremot inte enbart frid och fröjd, utan det finns faktiskt nackdelar med att välja aktier framför att köpa skogen på egen hand.

En av dessa nackdelar är att du inte kommer att kunna använda dig av din egen kunskap och expertis (om du besitter sådan) för att förvalta skogen som du har placerat kapital i och du får inte heller möjlighet att befinna dig i skogen och arbeta. Det gör dig till en passagerare. Vissa föredrar detta, andra inte.

Bästa skogsaktien 2024

En aktie som har blivit mycket populär att äga på börsen är det anrika skogsbolaget Holmen som du kan köpa via Avanza här. Under 2020-2024 har Holmen varit mycket intressant för alla som vill placera kapital i skog och den 12 april 2020 uppmättes börsvärdet till 54 298 221 187 svenska kronor. Skogsinnehavet av aktien består av hela 1,3 miljoner hektar, så att aktien är populär är det alltså ingen tvekan om. Många duktiga fondförvaltare bland annat Simon Blecher på Carnegie Sverigefond tycker att Holmen är bästa skogsaktien på grund av skogen är så lågt värderad i bokföringen.

”Tittar man på en hyresfastighet i Stockholm säger folk att yielden ligger på strax under 4 procent. Men i en hyresfastighet har du ändå en viss risk då någonting kan hända hyresgästen, samtidigt som det finns kostnader för underhåll.”
”Men i en skog byggs det på en våning varje år och det finns ingen hyresrisk” – Simon Blecher. Källa: DI.

Hur kan man investera i skog?

Det finns flera olika sätt att investera i skog:

 • Direktinvestering: Man kan köpa mark och skogsfastigheter och förvalta dem själv eller via en förvaltare. Detta kräver ofta en större investering och kunskap om skogsbruk.
 • Skogsfonder: Det finns fonder som investerar i skog, dessa är ofta mer tillgängliga för små investerare och ger möjlighet att diversifiera investeringar inom skogssektorn.
 • Skogsaktier: Man kan också investera i företag som är verksamma inom skogsbruk, trävaruindustri, eller papper och massa produktion.
 • Certifikat: Det finns också möjlighet att investera i skogs- och trädgårdscertifikat, där man investerar i trädplantering och skogsförvaltning i ett specifikt område.

Det är viktigt att undersöka och jämföra olika investeringsmöjligheter noga, ta reda på eventuella risker och fördelar samt undersöka företagets eller förvaltarens erfarenhet och kompetens inom skogsbruk. Det är också bra att undersöka de lagar och regler som gäller för skogsinvesteringar i det land där man önskar investera.

Köpa skogsfastighet som privatperson

Att köpa skogsfastighet som privatperson kan vara en aning knepigt. Till att börja med behöver du kontrollera om skogen ligger inom glesbygds- eller omarronderingsområde. Om du skulle svara ja på frågan behöver du kontakta Länsstyrelsen för att få ett förvärvstillstånd. Detta gäller dock inte om du redan bor i kommunen i fråga.

Precis som när du köper en bostad finns det en mäklare med i bilden. Det är dock inte det högsta buden som per automatik kommer att vinna skogen. Säljaren har rätt att själv välja vem hen vill att skogen ska kunna köpas av. Ofta blir det närliggande gårdar där ägarna bor på orten som får chansen att förvärva skogsfastigheten. Om det är du som blir den lyckliga vinnaren skrivs ett köpekontakt och därefter ett köpebrev på tillträdesdagen.

Kan man leva på skogsbruk?

Skogsbruk är en viktig del av många landsbygdssamhällen och det är möjligt att leva på skogsbruk. Många skogsägare och skogsbrukare är enskilda personer eller små företag som lever på inkomsterna från skogsbruk. Skogsbruk kan innebära att man förvaltar och sköter skogen, planterar träd, skördar träd, försäljer trävaror och träbaserade produkter.

Det är viktigt att notera att det kan variera beroende på geografiskt område, trädslag och efterfrågan på trävaror och träbaserade produkter. Skogsbruk kan också vara en del av en mer diversifierad verksamhet, såsom jordbruk eller turism.

Det är också viktigt att notera att det finns utmaningar med skogsbruk, som ekonomiska svängningar, konkurrens, förändrade lagar och regler, miljö- och klimatförändringar, och det kräver ofta kunskap och erfarenhet inom skogsbruk för att hantera dessa utmaningar.

Hur kan man tjäna pengar på en skogsfastighet?

 • Skogsavverkning: Avverka träd och sälja trävaror och träbaserade produkter, såsom timmer, sågade brädor, papper, massa, träpellets, mm.
 • Skogsbruk: Förvalta och sköta skogen, plantera träd, skörda träd och sälja trävaror och träbaserade produkter.
 • Skogsbrukstjänster: Erbjuda tjänster som skogsavverkning, skogsbruk, skogsvård, plantering, beskärning, mm.
 • Friluftsliv: Erbjuda aktiviteter som jakt, fiske, vandring, camping, och andra friluftslivsaktiviteter.
 • Energi: Använda skogsbränslen som värme och el, och biobränslen som ethanol och biogas.
 • Certifikat: Sälja certifikat som visar att man har bidragit till trädplantering och skogsförvaltning i ett specifikt område.

Det är viktigt att notera att det kan variera beroende på skogstyp, belägenhet, förvaltning och marknadsförhållanden.

Vad påverkar priset på skog?

Det finns många faktorer som påverkar priset på skog, här är några av de viktigaste:

 • Efterfrågan: Priset på skog påverkas av efterfrågan på trävaror och träbaserade produkter, såsom möbler, papper, massa, träpellets, mm. Ökad efterfrågan kan höja priset, medan minskad efterfrågan kan sänka det.
 • Kostnader för skogsbruk: Priset på skog påverkas också av kostnaderna för skogsbruk och förvaltning, såsom kostnader för plantering, beskärning, skogsvård, skogsavverkning, transport, mm. Ökade kostnader kan sänka priset på skog.
 • Konkurrens: Konkurrensen på marknaden för trävaror och träbaserade produkter kan också påverka priset på skog.
 • Politiska och ekonomiska faktorer: Priset på skog kan också påverkas av politiska och ekonomiska faktorer, såsom skogsbrukslagstiftning, skogsbruksavtal, skogsbrukssubventioner, valutakurser, mm.
 • Naturkatastrofer: Naturkatastrofer såsom stormar, skogsbränder, och insektsangrepp kan också påverka priset på skog.

Det är viktigt att notera att priset på skog varierar beroende på var i världen man befinner sig, och det kan variera beroende på trädslag och kvalitet.

Pris på skogsmark i Sverige

Priset på skogsmark i Sverige kan variera kraftigt beroende på många faktorer, som skogstyp, belägenhet, förvaltning, marknadsförhållanden, och andra. Det kan vara svårt att ge en generell siffra för priset på skogsmark i Sverige. Men enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, priset på skogsmark i Sverige har varierat mellan ca 20 000 kr/hektar till ca 50 000 kr/hektar, och priset kan variera kraftigt mellan olika delar av landet.

Det är viktigt att notera att det finns flera faktorer som påverkar priset på skogsmarken, såsom skogsmarkens kvalitet, tillgången på skogsmark, efterfrågan på skogsmark, och skogsmarkens läge. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella avtal eller begränsningar som gäller för skogsmarken, såsom skogsbruksavtal, naturvårdsregler och annat, innan man fattar ett beslut om att köpa skogsmark.

Hur värderar man skog?

Det finns olika metoder för att värdera skog, och metoden som används beror på syftet med värderingen och tillgängliga data. Här är några av de vanligaste metoderna:

 • Skogsvärdering genom trädslagsinventering: Denna metod innebär att man inventerar skogen genom att räkna antalet träd och bestämma trädslagen. Därefter kan man beräkna det förväntade trädslaget och trämängden.
 • Värdering genom marknadspris: Denna metod innebär att man jämför priset på en skogsfastighet med priset på liknande skogsfastigheter som sålts på marknaden.
 • Net Present Value (NPV) och Internal Rate of Return (IRR): Dessa metoder tar hänsyn till både direkta inkomster från trädslaget och kostnader för skogsbruk och förvaltning. Metoden beräknar det förväntade nettoresultatet eller internräntan över en viss tidshorisont.
 • Multipel-metoden: Metoden bygger på en multiplikator som används för att bestämma värdet av skog. Multiplikatorn är baserad på priser för trä.

Vilken avkastning kan man få på skog?

Avkastningen på en skogsinvestering kan variera beroende på många faktorer, inklusive skogstyp, belägenhet, förvaltning och marknadsförhållanden. Generellt sett kan avkastningen på en skogsinvestering vara ganska stabil på lång sikt, men det kan ta många år innan träden växer till full mognad och ger en avkastning.

En vanlig metod för att mäta avkastningen på en skogsinvestering är genom att beräkna nettoresultatet (Net Present Value, NPV) eller internräntan (Internal Rate of Return, IRR). Dessa metoder tar hänsyn till både direkta inkomster från trädslaget och kostnader för skogsbruk och förvaltning.

Enligt SCA, en av Sveriges största skogsägare, ger skogsinvesteringar i Sverige en genomsnittlig avkastning på 4-6% per år. Men det är viktigt att notera att det kan variera beroende på många faktorer och det är svårt att ge en generell siffra för avkastningen från skogsbruk.

Vad är största riskerna med skogsinvesteringar?

 • Ekonomiska risker: Skogsmarken kan vara känslig för ekonomiska svängningar, och förändringar i efterfrågan på trävaror och träbaserade produkter kan påverka priset på skog och därmed avkastningen på investeringen.
 • Naturkatastrofer: Naturkatastrofer som stormar, skogsbränder, och insektsangrepp kan skada skogen och minskar avkastningen på investeringen.
 • Förändringar i lagstiftning: Ändringar i skogsbrukslagstiftningen, skogsbruksavtal och skogsbrukssubventioner kan påverka avkastningen på investeringen.
 • Miljö- och klimatförändringar: Klimatförändringar kan påverka skogens hälsa och produktivitet, och kan påverka avkastningen på investeringen.
 • Misstag i förvaltning: Om skogsbruket inte förvaltas på ett hållbart sätt kan det leda till en minskad produktivitet och avkastning på investeringen.

Vilka länder i Europa har mest skog till landets yta?

Enligt Eurostat, det statistiska kontoret för EU, är länderna i Europa med högst skogsandel (andel av landets yta som är skog) följande:

 • Sverige: 49,5%
 • Finland: 78,3%
 • Estland: 50,6%
 • Slovakien: 44,8%
 • Lettland: 44,4%
 • Polen: 30,4%
 • Spanien: 27,2%
 • Tyskland: 31,1%

Det är viktigt att notera att det kan variera från år till år och det kan också variera inom ett land, och det kan variera beroende på källorna och metoderna som används för att mäta skogsandelen.

Varför investerar svenska skogsbolag i Lettland och Polen?

Det finns flera orsaker till varför svenska skogsbolag investerar i Lettland och Polen, här är några av de vanligaste:

 • Lägre kostnader: Kostnaderna för skogsbruk och förvaltning är ofta lägre i Lettland och Polen jämfört med Sverige, vilket kan ge högre avkastning på investeringen.
 • Större skogsresurser: Lettland och Polen har större skogsresurser jämfört med Sverige, vilket ger möjligheter för skogsbolagen att öka sin verksamhet och produktion.
 • Efterfrågan på trävaror: Efterfrågan på trävaror och träbaserade produkter är hög i Europa och världen, och investeringar i Lettland och Polen kan ge skogsbolagen en chans att öka sin försäljning och utnyttja denna efterfrågan.
 • Diversifiering: Investeringar i Lettland och Polen ger skogsbolagen möjlighet att diversifiera sin verksamhet och minska riskerna som är förknippade med att ha all verksamhet i ett land eller en region.
 • Ändringar i lagstiftning: Lettland och Polen har ändrat sin lagstiftning för att öka investeringar i skogsbruk och det kan vara en möjlighet för svenska skogsbolag att utnyttja det.

Varför ska man investera i skog?

Det finns många skäl till varför man kan välja att investera i skog. Här är några av de vanligaste:

 1. Avkastning: Skogsinvesteringar kan ge en stabil avkastning på lång sikt, både genom trädslagets tillväxt och genom försäljning av träprodukter.
 2. Långsiktighet: Skog är en långsiktig investering eftersom det tar många år för träden att växa till full mognad.
 3. Diversifiering: Skog kan vara ett bra komplement till andra investeringar, eftersom det inte är lika känsligt för ekonomiska svängningar som vissa andra tillgångar.
 4. Miljö: Skogsbruk kan bidra till att bevara biologisk mångfald och klimatförändringar.
 5. Sociala och kulturella värden: Skogsbruk kan också bidra till att skapa arbetstillfällen och förbättra levnadsvillkoren för människor i skogsområden.

Vad är svenska skogsfonder?

Svenska skogsfonder är fonder som investerar i skogsmark och skogsrelaterade aktiviteter. De erbjuder investerare möjlighet att investera i skogsbruk och få avkastning från skogsavverkning, förvaltning och försäljning av trävaror och träbaserade produkter. Dessa fonder är vanligtvis öppna fonder, vilket innebär att de har ingen förfallodag och att investerare kan köpa och sälja andelar när som helst.

Svenska skogsfonder kan vara antingen aktiva eller passiva, där aktiva fonder har en förvaltare som väljer vilka skogsfastigheter att investera i, medan passiva fonder följer en index eller en benchmark.

Svenska skogsfonder kan också vara olika typer, som exempelvis företagsobligationer, aktier, eller fastighetsfonder. Dessa fonder kan ge avkastning genom direkta inkomster från trädslaget och kostnader för skogsbruk och förvaltning.

Det är viktigt att notera att skogsfonder kan vara mer komplexa och kräver mer tid och kunskap för att förstå än andra typer av investeringar. Därför är det viktigt att undersöka och jämföra olika fonder noga, ta reda på eventuella risker och fördelar samt undersöka förvaltarens erfarenhet och kompetens inom skogsbruk.

Stora svenska skogsbolag

I Sverige finns det några skogsbolag som helt enkelt regerar. Vi listar vilka som gäller 2024! Innan du väljer att placera kapital rekommenderar vi att du skaffar dig bra information om diverse bolag.

 • SCA
 • Stora Enso
 • Holmen
 • Billerud Korsnäs
 • Södra Skogsägarna
 • Moelven
 • Sveaskog
 • Vida
 • Derome
 • Ab Karl Hedin

Vilka industrier har störst behov av skog?

Det finns flera industrier som har ett stort behov av skog, några av de vanligaste är:

 • Trävaruindustri: Trä används till möbler, byggnadsmaterial, papper och massa.
 • Papper- och massaindustri: Papper och massa tillverkas från träfibrer och används till produkter som tidningar, böcker, kartong, toalettpapper, mm.
 • Energiindustri: Skogsbränslen används till att producera värme och el, och biobränslen som ethanol och biogas.
 • Kemisk industri: Trä är en viktig råvara i kemisk industri, och används till att framställa t.ex. cellulosa, som används i textil- och läkemedelsindustri.
 • Livsmedelsindustri: Skogsbruk används för att odla svampar, bär, nötter, mm.
 • Skogsbruk och skogsförvaltning: Skogsbruk och skogsförvaltning är också en viktig industri i sig, som syftar till att förvalta skogarna på ett hållbart sätt.

Skogen betydelse för Sveriges välfärd

Skogen spelar en viktig roll för Sveriges välfärd på många sätt. Här är några av de viktigaste:

 • Ekonomiskt: Skogsbruk är en viktig del av Sveriges ekonomi, det är en av de största exportindustrierna och bidrar till sysselsättning och inkomst i många delar av landet.
 • Miljö: Skogen har en viktig roll i klimatförändringar, det bidrar till att minska koldioxidhalten i atmosfären genom att fånga upp och lagra koldioxid, samtidigt som det ger skydd för biologisk mångfald.
 • Socialt: Skogsbruk ger arbetstillfällen och bidrar till att förbättra levnadsvillkoren för människor i skogsområden. Skogen är också en viktig plats för friluftsliv och rekreation.
 • Kulturellt: Skogen har en lång historia och tradition i Sverige, och det är en viktig del av den svenska kulturen och identiteten.
 • Strategiskt: Skogen är också en strategisk tillgång för Sverige, eftersom det är en viktig källa till råvaror och energi.

Genom att förvalta skogen på ett hållbart sätt, kan dessa fördelar bibehållas på lång sikt. Det är viktigt att skogen får växa och utvecklas på ett hållbart sätt, samt att det finns en god balans mellan skogsbruk och naturvård.