Investera i råvaror

Investera i råvaror

Att på ett eller annat sätt placera sina sparpengar i råvaror ses av många investerare som en bra metod att öka riskspridningen i en sparportfölj. Råvaror anses som investeringar som är relativt säkra mot inflationens effekter. Vissa råvaror, som guld, betraktas dessutom av många som de bästa investeringarna i tider som präglas av ekonomisk osäkerhet. I den här artikeln kan du läsa mer om:

  • Vad råvaror är och hur du kan investera i dem
  • Varför råvaror betraktas som sunda och jämförelsevis säkra investeringar
  • Tips på fonder som exponerar ditt sparande mot olika råvaror

Vad är råvaror?

En råvara är en obehandlad naturtillgång som används för att framställa olika typer av produkter. Det kan till exempel handla om mineraler och metaller, trä och olja. När du investerar i råvaror investerar du i kärnan av den globala produktionen av varor och tjänster. Vilka typer av råvaror kan du investera i? Enkelt uttryckt: vilka som helst. Om någonting utvinns ur marken eller växer på jordytan och används inom någon form av industriproduktion så kan du på ett eller annat sätt investera i det.

Varför ska man investera i råvaror?

Det finns många skäl till varför råvaror är ett bra komplement i vilken sparportfölj som helst. Det finns ett klassiskt uttryck bland investerare som lyder ungefär att en investeringsportfölj ska innehålla åtminstone 10% guld. Tanken bakom det är att guld ses som en relativt stabil investering. Ungefär samma villkor gäller för alla typer av råvaror, även om värderingen kan fluktuera mer eller mindre mycket beroende på vilken råvara det rör sig om. Att ha åtminstone en råvara i sparportföljen är av den anledningen ett utmärkt sätt att öka riskspridningen i sitt sparande.

  • Ökande inkomster i världen – När utvecklingsländernas inkomster ökar stiger också efterfrågan på metaller och andra råvaror vilket i sin tur höjer priserna.
  • Många råvaror betraktas som värdebärande även i tider med hög inflation, framför allt metaller.
  • En av de stora fördelarna med att investera i råvaror är att priserna på dem inte påverkas av vad som händer på börsen.

Hur börjar man investera i råvaror?

Det enklaste sättet att börja investera i råvaror är att köpa råvarufonder (du hittar tips på råvarufonder senare i den här artikeln) eller aktier i gruv-, olje- eller skogsbolag eller andra bolag som sysslar med någon form av utvinning av naturresurser. Här kommer några snabba tips på populära råvaruaktier:

Med lite djupare kunskaper kan du börja investera direkt i råvaror. Det kan du göra till exempel genom råvarucertifikat eller CFD och terminer. För alla de sistnämnda alternativen gäller dock att de är förenade med höga risker och att de i regel kräver höga initiala satsningar för att ge ordentlig avkastning.

Investera i guld

Guld betraktas generellt sett som en av de säkraste råvaruinvesteringarna. När världsekonomin av en eller annan anledning befinner sig i gungning finns det alltid en grupp investerare som ger rådet att investera i guld. Men vad spelar guld egentligen för roll i en modern ekonomi där vi handlar med pengar? De som förespråkar guld som en god investering menar att den gyllene metallen har egenskaper som alltid gör den attraktiv att ha i en portfölj. Guld betraktas som en säkerhet, en investering som behåller sitt värde oavsett vilket skick den globala ekonomin befinner sig i. Du kan investera i guld antingen genom att köpa metallen direkt eller genom att placera pengar i aktier i gruvbolag och associerade verksamheter. Exempel på gruvbolag som bryter guld är Barrick Gold Corp och Lundin Gold.

Det finns också ETF:er, börshandlade fonder, vars värdering kopplas till guld. Ett exempel på en guld-ETF är SPDR Gold Shares. Det finns också vanliga guldfonder som BGF World Gold A2 som förvaltas av Blackrock.

Investera i silver

Silver är vid sidan av guld den populäraste ädelmetallen att investera i. En viktig skillnad mellan guld och silver är att priset för den senare är mer ’volatilt’, det vill säga att priset varierar i högre utsträckning. Detta beror till stora delar på att silver, liksom guld, betraktas som värdefullt i sig samtidigt som det också ofta används för olika typer av industriproduktion. Priset påverkas med andra ord av silvrets status både som värdebärare och industriråvara. Om man vill investera i silver så finns ETF:er som iShares Silver Trust.

Investera i koppar

Koppar ses typiskt sett som metall nr 3 efter guld och silver. Samtidigt är det en av de mest mångsidiga och användbara metallerna som används för mängder av olika produkter. Under stora delar av 2010-talet rådde överproduktion av koppar vilket innebär att metallen under lång tid handlats till låga priser. Många som har ett intresse av koppar har därför föredragit att investera i företag som använder koppar i sin produktion snarare än i råvaran i sig. Potentialen till värdeökning är helt enkelt större för koppar i raffinerad form. Om du vill investera i koppar så kan du få exponering mot råvaran genom aktier i Boliden. Svenska bolaget Boliden är Europas tredje största producent av koppar via deras egna gruvor. Du har också ETF:en Global X Copper Miners ETF som investerar i globala producenter av koppar.

Investera i olja

Om du vill investera i olja har du många alternativ. Olja är som bekant en av de absoluta grundstenarna i den globala ekonomin. Många länder har stora oljereserver och många investerare använder storleken på dessa som en indikator på hur produktions- och konsumtionstrender kommer utvecklas i världen. Du kan investera i aktier i oljebolag som Lundin Energy, ETF:er som Xtrackers Stxx Europe 600 oil & Gas, optioner, certifikat och annat. Att investera i olja i nuläget är något du bör göra med viss försiktighet. De senaste åren har oljepriserna fluktuerat kraftigt. Populära fonder för att få exponering mot olja är Handelsbanken Råvarufond och BGF World Energy A2.

Investera i skog

Att investera i skog anses tillsammans med guld som en av de säkraste råvaruinvesteringarna. Värderingen av timmer brukar stå pall under perioder av ökad inflation. Trä används förstås för mängder av olika syften, framför allt inom byggsektorn men också för att ta fram olika kapitalintensiva produkter exempelvis inom inredning. Investerar i skog gör du till exempel genom att köpa aktier i bolag som äger skog och raffinerar timmer som Holmen eller SCA. Det finns också gott om fonder med exponering mot skogssektorn. Om du har kapitalet kan du förstås själv satsa på att köpa skogsmark.

Investera i råvaror hos Avanza

Hos Avanza kan du hitta mängder av möjligheter att investera i olika typer av råvaror. Du kan bli kund här. Via Avanzas plattform får du tillgång till fonder, aktier, ETF:er, certifikat, optioner; alla tänkbara alternativ för att bygga upp en portfölj med sparande i råvaror. Att börja spara hos Avanza tar inte mer än några minuter. Det enda du behöver tillgång till är ett BankID samt att du behöver fylla i några av dina personliga uppgifter i Avanzas registreringsformulär.

På Avanza finns en mängd bra så kallade Trackers för att få exponering mot råvaror. Vad är Trackers? En tracker är ett instrument som följer en annan tillgång som till exempel guld eller olja. Här kommer en lista på några trackers:

TrackerTillgång
Guld AVA AGuld
Silver AVASilver
Olja AVAOlja
Kaffe AVAKaffe
Vete AVAVete
Platina AVAPlatina
Long Soja HSoja

Tips på råvarufonder

Att investera i råvarufonder är ett av de enklaste sätten att få exponering mot råvaror. I huvudsak går det att skilja mellan två olika typer av råvarufonder. Den ena är aktiefonder vars kapital investeras i bolag i råvarubranschen. Den andra typen är indexfonder, det vill säga fonder som följer prisutvecklingen av olika råvaror. Här följer några tips på populära fonder som investerar i olika råvarusektorer, både index- och aktiefonder.

BGF World Mining A2 USD
En aktivt förvaltad aktiefond som placerar pengar i gruvindustrin, framför allt aktier relaterade till guld och andra ädelmetaller. BGF World Mening är en av de populäraste råvarufonderna inom alla kategorier. Fonden som förvaltas av Blackrock Global Funds har visserligen ganska hög förvaltningsavgift (2.36%) men har också en fenomenal historik.

SEB Råvaror Indexfond
SEB Råvaror är en indexfond och har därför väldigt låg förvaltningsavgift. Fondens sparkapital investeras i råvaruindex som följer råvaruproduktionen i norra Europa.

AuAg Silver Bullet
AuAg Silver Bullet är en högriskfond som investerar i bolag vars värderingar hänger samman med silver. Förvaltaren AuAg Fonder medger själva att Silver Bullet är en av Sveriges mest riskfyllda fonder, men det ger också potential till hög avkastning.