Investera i råvaror

Investera i råvaror

Att på ett eller annat sätt placera sina sparpengar i råvaror ses av många investerare som en bra metod att öka riskspridningen i en sparportfölj. Råvaror anses som investeringar som är relativt säkra mot inflationens effekter. Vissa råvaror, som guld, betraktas dessutom av många som de bästa investeringarna i tider som präglas av ekonomisk osäkerhet. I den här artikeln kan du läsa mer om:

 • Vad råvaror är och hur du kan investera i dem
 • Varför råvaror betraktas som sunda och jämförelsevis säkra investeringar
 • Tips på fonder som exponerar ditt sparande mot olika råvaror

Vad är råvaror?

En råvara är en obehandlad naturtillgång som används för att framställa olika typer av produkter. Det kan till exempel handla om mineraler och metaller, trä och olja. När du investerar i råvaror investerar du i kärnan av den globala produktionen av varor och tjänster. Vilka typer av råvaror kan du investera i? Enkelt uttryckt: vilka som helst. Om någonting utvinns ur marken eller växer på jordytan och används inom någon form av industriproduktion så kan du på ett eller annat sätt investera i det.

Varför ska man investera i råvaror?

Det finns många skäl till varför råvaror är ett bra komplement i vilken sparportfölj som helst. Det finns ett klassiskt uttryck bland investerare som lyder ungefär att en investeringsportfölj ska innehålla åtminstone 10% guld. Tanken bakom det är att guld ses som en relativt stabil investering. Ungefär samma villkor gäller för alla typer av råvaror, även om värderingen kan fluktuera mer eller mindre mycket beroende på vilken råvara det rör sig om. Att ha åtminstone en råvara i sparportföljen är av den anledningen ett utmärkt sätt att öka riskspridningen i sitt sparande.

 • Ökande inkomster i världen – När utvecklingsländernas inkomster ökar stiger också efterfrågan på metaller och andra råvaror vilket i sin tur höjer priserna.
 • Många råvaror betraktas som värdebärande även i tider med hög inflation, framför allt metaller.
 • En av de stora fördelarna med att investera i råvaror är att priserna på dem inte påverkas av vad som händer på börsen.

Hur börjar man investera i råvaror?

Det enklaste sättet att börja investera i råvaror är att köpa råvarufonder (du hittar tips på råvarufonder senare i den här artikeln) eller aktier i gruv-, olje- eller skogsbolag eller andra bolag som sysslar med någon form av utvinning av naturresurser. Här kommer några snabba tips på populära råvaruaktier:

Med lite djupare kunskaper kan du börja investera direkt i råvaror. Det kan du göra till exempel genom råvarucertifikat eller CFD och terminer. För alla de sistnämnda alternativen gäller dock att de är förenade med höga risker och att de i regel kräver höga initiala satsningar för att ge ordentlig avkastning.

Investera i råvaror hos Avanza

Hos Avanza kan du hitta mängder av möjligheter att investera i olika typer av råvaror. Du kan bli kund här. Via Avanzas plattform får du tillgång till fonder, aktier, ETF:er, certifikat, optioner; alla tänkbara alternativ för att bygga upp en portfölj med sparande i råvaror. Att börja spara hos Avanza tar inte mer än några minuter. Det enda du behöver tillgång till är ett BankID samt att du behöver fylla i några av dina personliga uppgifter i Avanzas registreringsformulär.

På Avanza finns en mängd bra så kallade Trackers för att få exponering mot råvaror. Vad är Trackers? En tracker är ett instrument som följer en annan tillgång som till exempel guld eller olja. Här kommer en lista på några trackers:

TrackerTillgång
Guld AVA AGuld
Silver AVASilver
Olja AVAOlja
Kaffe AVAKaffe
Vete AVAVete
Platina AVAPlatina
Long Soja HSoja

Tips på råvarufonder

Att investera i råvarufonder är ett av de enklaste sätten att få exponering mot råvaror. I huvudsak går det att skilja mellan två olika typer av råvarufonder. Den ena är aktiefonder vars kapital investeras i bolag i råvarubranschen. Den andra typen är indexfonder, det vill säga fonder som följer prisutvecklingen av olika råvaror. Här följer några tips på populära fonder som investerar i olika råvarusektorer, både index- och aktiefonder.

BGF World Mining A2 USD
En aktivt förvaltad aktiefond som placerar pengar i gruvindustrin, framför allt aktier relaterade till guld och andra ädelmetaller. BGF World Mening är en av de populäraste råvarufonderna inom alla kategorier. Fonden som förvaltas av Blackrock Global Funds har visserligen ganska hög förvaltningsavgift (2.36%) men har också en fenomenal historik.

SEB Råvaror Indexfond
SEB Råvaror är en indexfond och har därför väldigt låg förvaltningsavgift. Fondens sparkapital investeras i råvaruindex som följer råvaruproduktionen i norra Europa.

AuAg Silver Bullet
AuAg Silver Bullet är en högriskfond som investerar i bolag vars värderingar hänger samman med silver. Förvaltaren AuAg Fonder medger själva att Silver Bullet är en av Sveriges mest riskfyllda fonder, men det ger också potential till hög avkastning.

Investera i guld

Guld betraktas generellt sett som en av de säkraste råvaruinvesteringarna. När världsekonomin av en eller annan anledning befinner sig i gungning finns det alltid en grupp investerare som ger rådet att investera i guld. Men vad spelar guld egentligen för roll i en modern ekonomi där vi handlar med pengar? De som förespråkar guld som en god investering menar att den gyllene metallen har egenskaper som alltid gör den attraktiv att ha i en portfölj. Guld betraktas som en säkerhet, en investering som behåller sitt värde oavsett vilket skick den globala ekonomin befinner sig i. Du kan investera i guld antingen genom att köpa metallen direkt eller genom att placera pengar i aktier i gruvbolag och associerade verksamheter. Exempel på gruvbolag som bryter guld är Barrick Gold Corp och Lundin Gold.

Det finns också ETF:er, börshandlade fonder, vars värdering kopplas till guld. Ett exempel på en guld-ETF är SPDR Gold Shares. Det finns också vanliga guldfonder som BGF World Gold A2 som förvaltas av Blackrock.

Investera i silver

Silver är vid sidan av guld den populäraste ädelmetallen att investera i. En viktig skillnad mellan guld och silver är att priset för den senare är mer ’volatilt’, det vill säga att priset varierar i högre utsträckning. Detta beror till stora delar på att silver, liksom guld, betraktas som värdefullt i sig samtidigt som det också ofta används för olika typer av industriproduktion. Priset påverkas med andra ord av silvrets status både som värdebärare och industriråvara. Om man vill investera i silver så finns ETF:er som iShares Silver Trust.

Investera i koppar

Koppar ses typiskt sett som metall nr 3 efter guld och silver. Samtidigt är det en av de mest mångsidiga och användbara metallerna som används för mängder av olika produkter. Under stora delar av 2010-talet rådde överproduktion av koppar vilket innebär att metallen under lång tid handlats till låga priser. Många som har ett intresse av koppar har därför föredragit att investera i företag som använder koppar i sin produktion snarare än i råvaran i sig. Potentialen till värdeökning är helt enkelt större för koppar i raffinerad form. Om du vill investera i koppar så kan du få exponering mot råvaran genom aktier i Boliden. Svenska bolaget Boliden är Europas tredje största producent av koppar via deras egna gruvor. Du har också ETF:en Global X Copper Miners ETF som investerar i globala producenter av koppar.

Investera i olja

Om du vill investera i olja har du många alternativ. Olja är som bekant en av de absoluta grundstenarna i den globala ekonomin. Många länder har stora oljereserver och många investerare använder storleken på dessa som en indikator på hur produktions- och konsumtionstrender kommer utvecklas i världen. Du kan investera i aktier i oljebolag som Lundin Energy, ETF:er som Xtrackers Stxx Europe 600 oil & Gas, optioner, certifikat och annat. Att investera i olja i nuläget är något du bör göra med viss försiktighet. De senaste åren har oljepriserna fluktuerat kraftigt. Populära fonder för att få exponering mot olja är Handelsbanken Råvarufond och BGF World Energy A2.

Investera i skog

Att investera i skog anses tillsammans med guld som en av de säkraste råvaruinvesteringarna. Värderingen av timmer brukar stå pall under perioder av ökad inflation. Trä används förstås för mängder av olika syften, framför allt inom byggsektorn men också för att ta fram olika kapitalintensiva produkter exempelvis inom inredning. Investerar i skog gör du till exempel genom att köpa aktier i bolag som äger skog och raffinerar timmer som Holmen eller SCA. Det finns också gott om fonder med exponering mot skogssektorn. Om du har kapitalet kan du förstås själv satsa på att köpa skogsmark.

Investera i aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Aluminium är har många egenskaper som att den är lätt, hållbart, formbart och är det inte känsligt för stora temperaturskiftningar. Aluminium är en viktig råvara för många industrier, inklusive byggnadsindustrin, transportindustrin och elektronikindustrin. Ett företag som är verksamma inom aluminiumproduktion och utvinning är Alcoa.

Investera i zink

Zink är en råvara som finns tillgänglig i tillräckliga mängder, men det finns också vissa begränsningar i tillgången. Zink används i många industrier, inklusive byggnadsindustrin, elektronikindustrin och bilindustrin.

Börsnoterade företag som sysslar med zink är svenska Boliden, Teck Resources (TECK) och Nyrstar (NYR). London Metal Exchange (LME) är världens största marknad för terminerade metaller, inklusive zink, och ger dig chansen att investera i zink genom terminskontrakt

Investera i platina

Platina är en av de minst förekommande ädelmetallerna, och det finns begränsade reserver. latina prissättning är ofta relaterat till guld och palladium, och prisskillnaden mellan dessa metaller kan påverka platina priser. Platina används i många industrier, inklusive bilindustrin, elektronikindustrin och smyckesindustrin.

Investera i palladium

Palladium är en viktig råvara för bilindustrin, elektronikindustrin och smyckesindustrin. Företag som är verksamma inom palladium-produktion eller utvinning är Canadian Palladium Resources och Palladium One Mining. Du kan också investera i en ETF som fokuserar på palladium som Physical Palladium ETF (PALL).

Investera i nickel

Nickel är en viktig råvara för många industrier, inklusive järn- och stålindustrin, elektronikindustrin och kemisk industri. Företag som är verksamma inom nickelproduktion eller utvinning är Vale och BHP. Du kan också investera i ETF:er som fokuserar på nickel såsom Global X Copper Miners ETF (COPX).

Nickel används i många industrier, såsom elbilar och batterier, så var medveten om nya teknologiska förändringar för att minska risken. Nickelpriserna kan vara påverkade av förändringar i efterfrågan och tillgången på nickel, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad om utvecklingen på marknaden.

Investera i uran

Här är några tips för att investera i uran:

 • Undersök företag: Investera i företag som är verksamma inom uranproduktion eller utvinning, som Cameco och Denison Mines.
 • Överväg ETF: Du kan också investera i ETF:er som fokuserar på uran eller energi, som Global X Uranium ETF (URA) eller VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
 • Var medveten om lagstiftning: Utvinning av uran och användning är föremål för omfattande lagstiftning, så det är viktigt att vara medveten om eventuella förändringar i lagstiftningen som kan påverka uranpriserna.
 • Var medveten om geopolitiska händelser: Utvinning av uran och användning kan också påverkas av geopolitiska händelser, såsom konflikter och oroligheter i uranproducerande länder, eller förändringar i energipolitiken i stora urankonsumentländer.
 • Var medveten om marknaden: Uranpriserna är mycket volatila och kan vara påverkade av förändringar i efterfrågan och tillgången på uran, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad om utvecklingen på marknaden.

Investera i ädelmetaller

Investering i ädelmetaller är ett vanligt sätt att diversifiera en portfölj och skydda mot inflation och volatilitet på aktiemarknaden. Ädelmetaller som guld, silver, platina och palladium kan köpas i fysisk form, som smycken, mynt eller barrar, eller i form av derivat, som options- eller terminskontrakt. Här är några tips för att investera i ädelmetaller:

 • Välj metall: Guld är den mest kända och vanligt förekommande ädelmetallen att investera i, men det finns andra metaller som silver, platina och palladium som också kan vara lämpliga för investeringar.
 • Fysiska ädelmetaller eller derivat: Köp fysiska ädelmetaller som guldmynt eller guldtackor om du vill ha ett fysiskt eller ett värdebevis på dina investeringar. Derivat som options- eller terminskontrakt kan vara ett bra alternativ om du vill spekulera på prisrörelser i ädelmetaller.
 • Spara i säkert förvar: Fysiska ädelmetaller bör förvaras på ett säkert ställe, som en bank eller ett företag som specialiserat sig på förvaring av ädelmetaller.
 • Var noga med avgifter och kostnader: Kolla avgifter och kostnader för att köpa och förvara ädelmetaller, detta kan variera mellan olika leverantörer och kan ha en stor påverkan på din totala avkastning.
 • Diversifiera: Diversifiera dina investeringar genom att investera i olika ädelmetaller och i olika former av ädelmetaller, detta kan hjälpa till att minska risken för att förlora pengar på en enda investering.
 • Håll dig uppdaterad: Följ utvecklingen på marknaden för ädelmetaller, då detta kan påverka priset på ädelmetaller. Överväg att använda verktyg som teknisk analys eller nyhetsflöden för att hålla dig uppdaterad om vad som händer på marknaden.

Tips på råvaruaktier

 • BHP Group (BHP) – En australiensisk gruvbolag som producerar järnmalm, koppar, kol, olja och gas.
 • Rio Tinto (RIO) – Ett australiensiskt och brittiskt gruvbolag som producerar järnmalm, koppar, guld, diamanter och andra metaller och mineraler.
 • Freeport-McMoRan (FCX) – Ett amerikanskt gruvbolag som producerar koppar, guld och molybden.
 • CME Group (CME) – ett amerikanskt företag som är världens största terminsmarknadsoperatör, som handlar kontrakt på råvaror som guld, silver, olja och jordbruksprodukter.
 • Teck Resources (TECK) – Ett kanadensiskt gruvbolag som producerar koppar, zink, kol och olja.
 • Anglo American (AAL) – Ett brittiskt gruvbolag som producerar diamanter, koppar, platina, kol, järnmalm och andra metaller och mineraler.

Vilka råvaror ska man investera i?

Det finns många olika råvaror som man kan investera i, och valet av vilken råvara man ska investera i beror på ens personliga preferenser och riskprofil. Här är några vanliga val av råvaror som man kan investera i:

 • Guld: Guld är en av de mest traditionella investeringsformerna och anses ofta vara en säker investering på grund av dess stabila värde.
 • Silver: Silver är en annan vanlig investeringsform som anses vara en stabil investering, och det är ofta billigare att köpa än guld.
 • Olja: Olja är en annan populär investeringsform, eftersom det används i många olika industrier och eftersom priset på olja kan variera mycket beroende på marknadsförhållanden.
 • Jordbruksprodukter: Jordbruksprodukter som vete, majs och sojabönor är vanliga investeringsformer eftersom de är viktiga för många olika industrier, inklusive livsmedel och djurfoder.
 • Metaller: Metaller som koppar, nickel, aluminium och zink är vanliga investeringsformer eftersom de används i många olika industrier, inklusive elektronik och konstruktion.

Det är viktigt att komma ihåg att investeringar i råvaror kan vara mycket volatila och kan innebära höga risker. Därför är det viktigt att göra en grundlig research innan man investerar i någon råvara. Det är också viktigt att undersöka investeringsalternativ som ETF:er, råvarufonder eller terminskontrakt som kan ge exponering mot råvaror utan att äga råvaran fysiskt.

Vad är industrimetaller?

Industrimetaller är metaller som används i industriella processer och tillverkning av produkter. De inkluderar metaller som koppar, nickel, aluminium, zink, tin och järn. Dessa metaller är viktiga för många olika industrier, inklusive elektronik, konstruktion, transport och tillverkning.

Koppar används till exempel i elektronik, elektriska ledningar och kylskåp. Nickel används i rostfritt stål, legeringar och batterier. Aluminium används i konstruktion, transport och elektronik. Zink används i galvaniserade produkter och legeringar. Tin används i lödning och förpackningar. Järn är viktigt i stålindustrin och används i konstruktion, transport och tillverkning av verktyg.

Vilka är de vanligaste råvarorna?

De vanligaste råvarorna varierar beroende på geografiskt läge och industri. Men generellt sett är de vanligaste råvarorna för jordbruk: vete, majs, ris, sojabönor, sockerbetor och palmolja. För gruvindustrin: guld, koppar, järnmalm, kol och uran. För energi: olja, kol och naturgas. För skogsindustrin: trä, papper och massa.

Hur stor är handeln med råvaror i världen?

Handeln med råvaror är en viktig del av världsekonomin. Varumängden av råvaror som exporteras och importeras över hela världen är stor och växande. Enligt World Trade Organization (WTO) uppgick värdet på råvaruimporten till 1,5 biljoner dollar år 2019 och värdet på råvaruexporten till 1,9 biljoner dollar. Detta gör råvaruhandel till en av de viktigaste komponenterna i världshandeln, och råvaror är en viktig källa till inkomst för många länder.

Vad påverkar priset på råvaror?

Det finns många faktorer som påverkar priset på råvaror, inklusive:

 • Efterfrågan: Ett ökat eller minskat behov av en viss råvara kan påverka priset.
 • Produktion: Förändringar i produktionen av en råvara kan påverka priset, till exempel väderrelaterade händelser eller teknologiska framsteg som ökar eller minskar produktionen.
 • Kostnader: Priset på råvaror påverkas ofta av kostnaderna för att producera dem, inklusive arbetskostnader, råvarukostnader och transportkostnader.
 • Valuta: Förändringar i valutakurser kan påverka priset på råvaror eftersom många råvaror handlas på internationella marknader och priserna ofta är relaterade till dollar.
 • Lagstiftning: Regler och lagar kan också påverka priset på råvaror, till exempel förbud mot vissa typer av råvaror eller subventioner för andra typer.
 • Geopolitiska händelser: konflikter, oroligheter, embargo eller sanktioner kan påverka tillgången på vissa råvaror och följaktligen påverka priset.
 • Spekulation: Priset på råvaror kan också påverkas av spekulation från investerare och marknadsaktörer som förväntar sig förändringar i efterfrågan eller tillgången på en viss råvara.

Vilka parametrar är användbara vid analys av råvaror?

 • Fundamentala faktorer: Efterfrågan och tillgång på råvaran, produktionskostnader, valutakurser och lagstiftning är viktiga fundamentala faktorer att överväga när man analyserar priset på råvaror.
 • Teknisk analys: Grafer och diagram över historiska priser på råvaror kan användas för att identifiera trendlinjer och tekniska mönster som kan ge indikationer på framtida prisrörelser.
 • Ökande efterfrågan: Analysera hur efterfrågan på råvaran förändras över tid, både i landet och internationellt.
 • Produktionsvolym: Titta på produktionsvolymen för råvaran, t.ex. hur mycket som produceras och exporteras av olika länder.
 • Lagstiftning och politiska händelser: Titta på lagstiftning och politiska händelser som kan påverka tillgången och efterfrågan på råvaran.
 • Inflationstakt: Titta på inflationstakten i landet, eftersom det kan påverka efterfrågan och priset på råvaror.
 • Ersättningssubstitut: Titta på produkter som kan fungera som ersättningar för råvaran och hur det kan påverka efterfrågan och priset.
 • Future-marknaden: Titta på future-marknaden för råvaran, där investerare kan köpa eller sälja kontrakt på råvaror i framtiden, kan ge en indikation på förväntade prisrörelser.