Investera i koppar – så går du tillväga

Investera i koppar

Att investera i koppar har alltid varit ganska enkelt och orsaken till detta är helt enkelt eftersom det kan ske via flera olika typer av finansiella föremål där alla följer den vanliga prisutvecklingen. Det kan bland annat handla om att du investerar i koppar med certifikat, men också med så kallade Mini-futures eller med CFD.

Koppar som investeringsform hittar du även i fonder såväl som aktier eller investering i fysisk koppar. Möjligheterna är således mycket stora och det finns oftast en investeringsform som passar alla.

Varför ska man investera i koppar?

Det finns flera orsaker till varför det är en god idé att ha koppar i sin portfölj. Innan vi går vidare in på fördelarna ska vi först reda ut hur man använder sig av materialet. Kort och gott kan man säga att koppar främst används för olika typer av samhällsbyggnationer och orsaken till detta är helt enkelt för att metallen har en förmåga att kunna leda både elektricitet och värme på ett mycket snabbt och effektivt sätt. Metallen kan användas till strömförsörjning, men också till kablage och bilar. Exponeringen mot metallen sker via ett flertal olika produkter och branscher, vilket ger dig möjlighet att skapa en mycket bred portfölj. Du kan också välja att handla både med eller utan hävstång, samt investera i lågrisk-fonder för ett långsiktigt sparande.

Hur investerar man i koppar?

Att investera i koppar är inte speciellt svårt och som tidigare nämnt har du flera olika alternativ att välja mellan. Du kan t.ex. investera genom:

 • Fonder
 • Aktier
 • ETF:er
 • Certifikat
 • Fysisk koppar

För att kunna handla med certifikat, fonder eller aktier behöver du först skapa dig ett konto på en marknadsplattform. Här rekommenderar vi t.ex. Avanza. Det kostar ingenting att skapa ett konto och du kan komma igång direkt med att handla koppar-fonder, aktier eller vad helst du önskar.

Koppar fonder

Att handla koppar i fonder är vanligtvis en mindre riskfylld investering än om man jämför med t.ex. aktier. I en kopparfond kommer du att investera dina pengar i flera olika bolag och branscher som riktar in sig på metallen. Man kan se fonden som en typ av fruktskål med äpplen från olika gårdar. Om ett äpple börjar ruttna har du fortfarande flera kvar. Din portfölj blir stabilare och du är inte lika utsatt om det skulle gå dåligt för ett företag. Världens största fond för råvaruförvaltning är BGF World Mining A2, som har en specifik fond för gruvor och just basmetaller.

Investera i koppar ETF

En ETF är, enkelt förklarat, en börshandlad fond, vilket innebär att du kan handla den direkt på den vanliga börsen, precis som du gör med traditionella aktier. ETF:en följer sedan den underliggande tillgång som finns, vilket i detta fall kan vara just koppar, men även ett index eller en valuta. Är du intresserad av att investera i koppar ETF:er har du även här ett flertal olika alternativ att välja mellan. En ETF som har blivit omtalad och populär är bland annat Global X Copper Miners, som har valt att fokusera på ett flertal olika globala producenter av just kopparmetall.

Koppar-certifikat

Att handla koppar med certifikat passar för dig som vill kunna använda dig av hävstång i dina investeringar och som letar efter ett bra alternativ till en ETF. Enkelt förklarat kan man säga att ett certifikat fungerar på samma sätt som ett skuldebrev från en statsskuldväxel, men i detta fall är det då istället banken som är utgivaren. Ett certifikat som kan vara värt att titta närmare på är Bull & Bear-certifikat som du med fördel kan handla hos både Nordnet och Avanza. Kolla in Nordnets hela lista på Bull och Bear-certifikat här. Certifikatet passar bra för den som satsar på en mer kortsiktig trading.

Investera i koppar-aktier

Om du inte vill investera i själva priset kan du istället investera i de företag som arbetar inom gruvbranschen via koppar aktier. Några exempel på svenska företag är bland annat Boliden och Lundin Mining. De svenska företagen är i många fall att föredra, eftersom de har ett brett affärsområde och i många fall fokuserar på mer än bara koppar.

Är det däremot så att du vill investera i företag med ett mycket tydligt fokus på koppar rekommenderar vi amerikanska aktier, t.ex. Southern Copper Corp. Hos Avanza kan du handla koppar-aktier utan något courtage.

Investera i fysisk koppar

Att investera i fysisk koppar är fullt möjligt, men det finns en del saker att tänka på. Till att börja med kommer själva gjutningen och präglingen att ha en större betydelse för värdet än om man jämför med t.ex. silver och guld. Orsaken till detta är helt enkelt för att metallvärdet i sig inte är speciellt högt, då koppar inte är en ädelmetall.

När det handla om fysisk koppar i form av just tackor eller mynt är det således tillverkningen som du betalar för, vilket kan vara en mycket svår och avancerad process som kräver stor teknik och kunskap. Koppar har en tendens att kunna oxidera när den smälter och därför krävs det stor expertis för att hantera metallen och få den så ren som möjligt.

Vad är koppar?

Koppar är en metall med kemiskt tecken Cu, det är en mörkbrun eller rödbrun metall med hög elektrisk ledningsegenskap och god termisk ledningsegenskap. Koppar är en av de äldsta metallerna som används av människan, det har använts sedan antiken för att göra verktyg, mynt, och andra föremål. Koppar är också en viktig ingrediens i många legeringar, såsom brons och mässing.

Koppar används idag i en mängd olika industrier, inklusive elektronik, elektriska kablar, byggmaterial, och transport. Det används också i produktionen av kopparlegeringar, såsom brons och mässing, som används i produktionen av verktyg, musikinstrument, och konst. Koppar används också i produktionen av kopparoxider, såsom kopparoxid (CuO) och koppar(II)-oxid (CuO2), som används som katalysatorer och i produktionen av keramik och glas.

Vilka länder producerar mest koppar?

Chile, Peru, Kina, USA, och Australien är de fem största kopparproducenterna i världen. Chile är den största producenten med en produktion på drygt 5 miljoner ton per år. Peru och Kina följer efter med produktioner på drygt 2,5 miljoner ton respektive 1,5 miljoner ton per år. USA och Australien producerar också betydande mängder koppar, med produktioner på ungefär 1 miljon ton per år var.

Vad avgör priset på koppar?

Priset på koppar påverkas av en mängd olika faktorer, här är några av de viktigaste:

 • Efterfrågan: Priset på koppar påverkas av efterfrågan från olika industrier. Ökad efterfrågan från t ex elektronik- och byggindustrin kan höja priset på koppar.
 • Tillgång: Priset på koppar påverkas också av tillgången på metallen. Om det finns en begränsad tillgång av koppar kan det höja priset, medan ökad tillgång kan sänka priset.
 • Kostnader för utvinning: Priset på koppar påverkas också av kostnaderna för utvinning av metallen. Ökade kostnader för utvinning kan sänka vinsterna för kopparproducenter och därmed sänka priset på koppar.
 • Valutaväxlingar: Eftersom koppar handlas på världsmarknaden, kan priset påverkas av valutaväxlingar. Ökade priser på koppar kan exempelvis få investerare att söka sig till koppar som investering.
 • Politiska och ekonomiska faktorer: Priset på koppar kan också påverkas av politiska och ekonomiska faktorer, såsom krig och oroligheter i kopparproducerande länder, eller ekonomiska svängningar och saneringar.
 • Teknologisk utveckling: Priset på koppar kan också påverkas av teknologisk utveckling, såsom utveckling av nya produkter som ersätter koppar, eller utveckling av nya metoder för utvinning och bearbetning av koppar som minskar kostnaderna.

Vilka svenska kopparbolag finns det?

Det finns ett antal svenska bolag som verkar inom kopparbranschen. Här är några exempel:

 • Boliden – är ett svenskt gruvbolag som producerar koppar, zink, guld, silver och nickel. Bolaget har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Canada.
 • Lundin Mining – är ett kanadensiskt bolag med svenska rötter som producerar koppar, nickel och zink. Bolaget har verksamhet i Europa, Sydamerika och Afrika.
 • Beowulf Mining – är ett svenskt bolag som utforskar och utvecklar koppar- och guldgruvor i Sverige och Finland.
 • Lucara Diamond Corp – är ett kanadensiskt bolag med svenska rötter som producerar koppar och diamanter. Bolaget har verksamhet i Botswana.
 • EuroSun Mining – är ett kanadensiskt bolag med svenska rötter som utforskar och utvecklar koppar- och guldgruvor i Rumänien.

Svensk koppar som exportvara

Sverige är en av de större kopparproducenterna i Europa och koppar är en viktig exportvara för landet. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var värdet av Sveriges kopparexport 2019 på ungefär 11 miljarder kronor. Koppar och kopparlegeringar utgjorde ungefär 2% av Sveriges totala exportvärde samma år.

Boliden AB är en av de största svenska kopparproducenterna och har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Kanada. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är en viktig aktör inom den svenska kopparindustrin.

Vilka industrier använder koppar?

Koppar används i en mängd olika industrier, inklusive:

 • Elektronik: Koppar används i elektronikprodukter som datorer, mobiler, och andra elektroniska enheter för att leda elektricitet.
 • Elektriska kablar: Koppar används för att göra elektriska kablar som används i byggnader, infrastruktur och transport.
 • Byggmaterial: Koppar används i byggmaterial som takmaterial, plåt, och rör för att motstå korrosion och leda elektricitet.
 • Transport: Koppar används i transportsektorn för att göra elektriska motorer och elektriska system i fordon som bilar, tåg och flygplan.
 • Energi: Koppar används inom energi- och kraftgenereringssektorn, inklusive solenergi och vindenergi, för att leda elektricitet i kraftverk och elektriska system.
 • Metallurgi: Koppar används inom metallurgi för att göra legeringar som brons och mässing.
 • Konstruktion: Koppar används inom konstruktionen, såsom arkitektoniska detaljer, rostfria stål och många andra konstruktionsmaterial.
 • Medicin: Koppar används inom medicin, som i koppar-salt, som är en antiseptisk och antiinflammatorisk.

Är koppar en bra investering?

Koppar kan vara en bra investering för vissa investerare, men det är viktigt att notera att det finns vissa risker involverade.

En fördel med koppar som investering är att det är en viktig gruvprodukt med många användningsområden, som i elektronik, byggmaterial, transport och energi. Detta kan leda till en stabil efterfrågan och därmed ett stabil pris.

Koppar är också känsligt för global ekonomisk tillväxt, så om ekonomin i världen ökar kan det leda till högre efterfrågan och högre priser på koppar.

En annan fördel med koppar är att det är en råvara med lång tidshorisont. Koppar är inte som exempelvis teknologiprodukter som kan bli utdaterade snabbt och därmed sjunka i värde.

Så med andra ord, koppar kan vara en bra investering för vissa investerare som är beredda att ta en högre risk och har en lång tidshorisont.

Är silver eller guld en bättre investering?

Det finns fördelar och nackdelar med att investera i alla olika typer av ädelmetaller och metaller. Att investera i silver är t.ex. mycket populärt och uppskattat då det kan skydda din portfölj mot en sur börs, samtidigt som guld alltid har lockat människor med ett mycket stadigt och bra värde.

Fördelen med koppar är att det har en fantastisk egenskap av att fungera som elledare och därför kan du hitta metallen inom många olika branscher. Jämför man med de andra ädelmetallerna är den också väldigt billig, vilket har gjort metallen vanlig att investera i.

Huruvida du vill investera i guld, silver eller koppar är dock helt upp till dig själv att bestämma. Vi rekommenderar att du läser på ordentligt om de olika råvarorna innan du väljer och kom ihåg att du med fördel kan kombinera för att få en så bred och trygg portfölj som möjligt. Vill du investera i en fysisk produkt kan vi dock rekommendera guld och silver i första hand.