Investera i silver

Investera i silver

Silver är material som är mycket sällsynt och ingår i 8 av de ädelmetaller som finns på jorden. Silver kan varken förstöras eller återskapas, vilket gör det till ett grundämne. Idag räknar man med att det finns ca 1.6 miljoner ton uppgrävd silver.

Jämför man detta med järn, som producerar 3000 miljoner ton om året, är silver något som det inte finns speciellt mycket av och detta har gjort det till en mycket värdefull och populär investeringsform.

Varför ska man investera i silver?

Det finns flera orsaker till varför människor är intresserade av att investera i silver. Här är det många som anser att silver är ett mycket bra skydd (en hedge) mot en börs som kanske inte går så bra och därför är det ett utmärkt sätt att dryga ut och skapa en tryggare och mer stabil portfölj.

Att man kan investera i så många olika former av silver är också en av orsakerna till populariteten. Silver finns i både smycken och mynt, men används också inom teknik, vetenskap eller industri. Det gör att du själv kan välja om det är ”rent” och fysiskt silver som du vill använda dig av eller om du hellre vill satsa på silver fonder eller silver-aktier.

Hur investerar man i silver?

Det finns flera sätt att gå tillväga om du vill investera i silver. Ett mycket vanligt sätt är att använda sig av ETF:er, där du investerar och placerar dina pengar i fysiskt silver. En av de mest populära och största ETF:er som finns för silver idag är iShares Silver Trust, som förvaltar ca 47 miljarder kronor.

Om ETF:er inte passar för dig kan du istället välja ETC, silver-aktier eller silver-fonder. För att investera i dessa behöver du se till att skapa dig ett konto på en bra marknadsplats, t.ex. Avanza.

Silver fonder

Är det silver fonder som du är intresserad av finns det många bra alternativ att välja mellan. Fördelarna med en silverfond är att du kan få en mycket bred och bra exponering mot ädelmetallen, men du får också ett mycket enkelt sätt att månadsspara eller spara långsiktig. Nackdelarna är att det kan vara svårt att ha koll på det exakta innehav som du har och att det kan ta flera dagar när du vill sälja eller köpa. Fonder ger dig dock en professionell förvaltning där du sprider dina risker på ett bra sätt.

Ett bra alternativ för dig som vill komma igång med silver-fonder är att titta på AuAg Silver Bullet A hos Avanza. Detta är en branschfond som fokuserar på globala ädelmetallsgruvbolag.

Investera i silver ETF

Att välja silver ETF:er är ett bra alternativ för dig som vill investera i fysiskt silver. Under åren har dock ETF:er för silver varit svåra att få tag på och den främsta orsaken till detta är för att du inte längre får tillgång till amerikanska ETF:er i Sverige.

Det du däremot kan hitta är börshandlade fonder, vilket är just det som ETF:er är, och där man har valt att rikta in sig på just silver. Som tidigare nämnt är iShares Silver Trust (SLV) ett av de kändaste och mest populära alternativen.

Silver-certifikat

Silver kan också handlas med hjälp av ett certifikat. Certifikatet kan du handla med hävstång, t.ex. Bull Silver X5. Genom hävstång kan du se till att priset på ditt certifikat rör sig mycket bättre, vilket i sin tur bidrar till bra avkastning om silverpriset på marknaden skulle gå ner.

Ett silver-certifikat passar för dig som vill spekulera i de olika upp- och nedgångar som finns, vill handla med hävstång och som vill ha en investeringsform som är lika enkel att köpa som att sälja. Observera att silver-certifikat kan komma med risker och nackdelar. Handlar du t.ex. små summor kommer courtaget att bli dyrt, samtidigt som hävstång innebär en högre risk. Om du vill vara delaktig och aktiv i din investering och placeringen av pengar är certifikat dock både roligt och spännande.

Investera i silver-aktier

Silver-aktier är kanske ett av de vanligaste sätten att investera i metallen och fördelarna är många. Här har du t.ex. mängder med olika bolag att välja mellan och de är dessutom mycket enkla att handla. Om silverpriset går upp är det också stor chans att värdet på dina aktier ökar, samtidigt som detta också innebär att det finns en risk att silverpriset går ner om bolagen inte kan leverera.

Här hittar du också möjlighet att placera dina pengar i aktier i silverbolag. Det innebär att du köper aktier i bolag som driver, äger och utvinner silver eller andra typer av ädelmetaller direkt från gruvorna. I dessa fall kan vi tips om First Majestic Silver Corp och Silvercorp Metals. Observera att EU regler kan medföra svårigheter att köpa silver-aktier från USA.

Investera i fysiskt silver

Tycker du att aktier, fonder och ETF:er låter för krångligt kan du alltid investera i fysiskt silver. Det innebär att du köper silver som du kan hålla i handen, t.ex. genom tackor på 100-500 gram. Här kan du även hitta silvermynt i diverse former, såväl som silversmycken.

Fördelarna med att investera i fysiskt silver är att du inte kommer påverkas av prisrörelserna på samma sätt, samtidigt som du äger silvret helt och hållet – vilket i sig kan vara lite extra kul. Även här finns det dock nackdelar som du behöver ta hänsyn till. Du måste t.ex. se till att du förvarar silvret på ett säkert sätt, samtidigt som du bör vara medveten om att det är en ganska stor spread mellan att sälja och köpa.

Vad avgör priset på silver?

Priset på silver avgörs av en kombination av faktorer, inklusive ekonomiska, politiska och geografiska faktorer. Här är några av de viktigaste faktorerna som påverkar priset på silver:

 • Efterfrågan: Efterfrågan på silver påverkas av många faktorer, inklusive industriell efterfrågan, smycke och investeringar.
 • Kostnad för produktion: Priset på silver påverkas också av kostnaderna för att producera silver, inklusive kostnaden för råvaror, arbetskraft och energi.
 • Räntor och valuta: Räntor och valutakurser påverkar också priset på silver eftersom det kan påverka efterfrågan på och kostnaderna för produktion av silver.
 • Ekonomisk och politisk osäkerhet: Priset på silver kan också påverkas av ekonomisk och politisk osäkerhet eftersom det kan leda till ökad efterfrågan på säkrare tillgångar som guld och silver.
 • Lagring och transport: Priset på silver påverkas också av kostnaderna för lagring och transport, eftersom det kan påverka kostnaderna för att köpa och sälja silver.

Det är viktigt att notera att priset på silver kan vara svår att förutsäga och kan variera kraftigt på kort tid, beroende på de ovan nämnda faktorerna och fler.

Hur har silver använts historiskt?

Silver har använts i många olika sammanhang under historien, inklusive:

 1. Valuta: Silver har använts som valuta i många kulturer under historien. Många länder har haft silvermynt som en form av valuta tillsammans med guld.
 2. Smycken och konstverk: Silver har använts för att göra smycken och konstverk i många kulturer genom historien. Det har varit ett eftertraktat material för smycken och dekorationsföremål eftersom det är lätt att bearbeta och har en vacker glans.
 3. Medicinska användningar: Silver har använts i medicinska sammanhang för att förhindra infektioner och som en form av medicin.
 4. Fotografi: Silver används i film och fotografi för att fånga bilder på film eller papper.
 5. Elektronik: Silver används som elektrisk ledare i elektroniska enheter som mobiltelefoner, datorer och tv-apparater.
 6. Konstruktion: Silver används som en komponent i vissa konstruktionsmaterial för att förbättra deras prestanda.

Silver har också använts som en investering, det är vanligt att investera i silvermynt eller silverbar, det är ett mindre vanligt investeringsval jämfört med guld men det har liknande egenskaper som ett skydd mot inflation och osäkra ekonomiska tider.

Vilka industrier använder silver?

Silver används inom en mängd olika industrier, inklusive:

 • Juvelerarindustrin: Silver används för att göra smycken, och det är en av de vanligaste metalldelarna i smycken.
 • Elektronikindustrin: Silver används som elektrisk ledare i elektroniska enheter som mobiltelefoner, datorer och tv-apparater.
 • Konstruktion: Silver används som en komponent i vissa konstruktionsmaterial för att förbättra deras prestanda.
 • Fotografi: Silver används i film och fotografi för att fånga bilder på film eller papper.
 • Kemisk industri: Silver används i vissa kemiska processer och används också som katalysator i vissa reaktioner.
 • Läkemedelsindustrin: Silver används i medicinska instrument och i medicinska implantat för att förhindra infektioner.
 • Investeringsindustrin: Silver används som en form av investering, det kan också köpas i form av silversmycken.

Är guld en bättre investering?

Huruvida du väljer att investera i silver eller guld beror främst på hur riskfylld investerare som du är. Orsaken till detta är helt enkelt för att silver, historiskt sett, har en mycket högre volatilitet än vad gulden har och har haft. Detta är också anledningen till varför många väljer just silver, eftersom det besitter många intressanta egenskaper som guldet inte har. Silver kan t.ex. användas i många olika branscher och för flera industriella ändamål. Guld passar för dig som vill ha en otroligt trygg investeringsform där priserna knappt rör sig. Läs mer om att investera i guld här.