Använda Charlie Mungers ”invertering” på investeringar

Charlie Mungers "invertering"

Charlie Munger är en känd investerare och affärsman som är mest känd som Warren Buffetts partner i Berkshire Hathaway. Munger har utvecklat flera principer och strategier som har bidragit till hans och Buffetts framgångar på finansmarknaderna. En av dessa principer är ”invertera problemet”, som han har talat om på många olika sammanhang.

Att invertera problem innebär att man tänker baklänges, istället för framåt, när man löser ett problem eller fattar ett beslut. Istället för att fokusera på vad man vill uppnå, fokuserar man på vad man vill undvika. Genom att tänka på problemet baklänges kan man identifiera och undvika fallgropar och negativa konsekvenser som annars kan ha förbisetts.

Munger menar att det är viktigt att vara medveten om ens begränsningar och att ha en förmåga att tänka objektivt och kritiskt. Att invertera problem är ett sätt att uppnå detta, eftersom det hjälper en att undvika vanliga tankefel och bias som kan påverka beslutsfattandet. Att invertera och tänka baklänges är en av Charlie Mungers mentala modeller som han är känd för.

Tänk på nedsidan istället för uppsidan

Ett exempel på hur man kan använda sig av invertering är när man ska fatta beslut om investeringar. Istället för att bara fokusera på potentialen för hög avkastning, kan man tänka på vad som kan gå fel och hur man kan skydda sig mot detta. Genom att identifiera riskerna och ta hänsyn till dem i beslutsprocessen kan man undvika onödiga förluster och ta mer välgrundade beslut.

Invertering är också ett användbart verktyg när man löser problem inom företaget eller när man tar beslut om strategi. Genom att tänka på vad man vill undvika, kan man hitta bättre lösningar som adresserar kärnproblemet och undviker framtida problem.

I stort sett handlar invertering om att tänka mer på defensivt och riskminimerande sätt, vilket är en viktig egenskap för en investerare eller företagsledare. Genom att använda invertering kan man få en mer holistisk och objektiv bild av en situation och ta mer välgrundade beslut.

Fler exempel på när man ska använda tekniken invertering

Några exempel på när han har betonat vikten av invertering är:

  • När man väljer aktier att investera i: Munger har sagt att man ska tänka på vilka bolag man inte vill äga istället för vilka man vill äga. Genom att eliminera de bolag som man inte tror på eller som har hög risk, kan man öka chanserna att hitta de bolag som är värdefulla på lång sikt.
  • När man vill undvika misstag: Munger har också sagt att man bör fokusera på att undvika misstag istället för att söka efter framgång. Genom att identifiera och eliminera de faktorer som kan leda till problem eller förluster, kan man minska risken och öka chanserna att uppnå positiva resultat.
  • När man planerar för framtiden: Munger har även talat om vikten av att tänka baklänges när man planerar för framtiden. Genom att tänka på vilka resultat man vill uppnå och arbeta bakåt från den punkten, kan man skapa en plan som är mer strategisk och realistisk.

Genom att använda invertering som en teknik kan man alltså få en bättre förståelse för problemen och utmaningarna man står inför, samt skapa en mer holistisk och effektiv strategi för att hantera dem. Läs mer om personlig utveckling här.