Bästa defensiva aktier 2023

Defensiva aktier är bolag som har en stabil intjäning och kassaflöden som inte påverkas av cykler och lågkonjunktur. Ofta kan dessa bolag behålla utdelning och ta marknadsandelar i dåliga tider. Defensiva aktier passar dig som är osäker på var konjunkturen och vinsterna tar vägen.

Vad är defensiva aktier?

Defensiva aktier är aktier i företag som är mindre känsliga för ekonomiska cykler och har en stabil eller ökande kassaflöde och vinsttrend. Dessa företag är oftast i branscher som exempelvis livsmedel, gambling, tobak, telekommunikation, gaming, medtech, läkemedel, vård och utbildning.

Defensiva aktier kan vara ett bra val för investerare som söker en stabil avkastning. Ofta har defensiva bolag en lägre värdering än tillväxtaktier och låg skuldsättning, på det viset är dessa aktier mindre känsliga för ränteuppgångar eller när vinsten stannar av. Defensiva aktier har alltså lägre nedsida i aktiekursen.

Exempel på defensiva aktier – Lista

AktieBransch
InvestorInvestment
AxfoodLivsmedel
TeliaTelekom
Tele2Telekom
AstraZenecaLäkemedel
SecuritasSäkerhet
SAABFörsvar
SampoFörsäkring
FortumEl
KindredGambling
BetssonGambling
Bredband2Bredband
BahnhofBredband
MedcapMedtech
AmbeaVård
GetingeVårdprylar
ArjoVårdprylar
OrklaLivsmedel
AAKMatfett
EssityHygien
Novo NordiskLäkemedel
Royal UnibrewBryggeri

Defensiva aktier i USA – Lista

AktieBransch
Johnson & JohnsonHygien
General MillsDagligvaror
PfizerLäkemedel
UnileverDagligvaror
Procter & GambleDagligvaror
AT&TTelekom
Coca colaDryck
WalmartDagligvaror

Är Investor ett defensivt val?

Investor AB är ett svenskt företag som är verksamt inom förvaltning och investeringar och kan anses som ett defensivt val beroende på hur det är strukturerat.

Investor äger en mängd olika verksamheter och bolag i olika branscher, som exempelvis industri, vård, finans, telekommunikation, media, fastigheter och förvaltning av aktieportföljer. Detta gör att Investor har en diversifierad verksamhet och kan vara mindre känslig för ekonomiska cykler jämfört med enskilda aktier eller företag. Investor har flera defensiva bolag som är onoterade som: Mölnlycke, Laborie, Tre, Permobil, Sarnova, Advanced Instruments, Braun Ability, Atlas Antibodies och Vectura.

En annan aspekt av Investor är att det är ett företag med en lång historia, stark ägarfamilj med kapital och stark balansräkning, vilket kan ge en stabil avkastning till investerare.

Varför köpa defensiva aktier?

Det finns flera skäl till varför man kan vilja köpa defensiva aktier:

 • Stabil avkastning: Defensiva aktier är oftast mindre känsliga för ekonomiska cykler, vilket gör att de har en mer stabil avkastning jämfört med till exempel cykliska aktier.
 • Lägre volatilitet: Defensiva aktier har också en tendens att vara mindre volatila än andra aktier, vilket kan vara ett plus för investerare som är känsliga för kortvariga prissvängningar.
 • Möjlighet till utdelningar: Många företag i defensiva branscher har en historia av att betala ut utdelningar till sina aktieägare, vilket kan vara ett bra sätt att få en regelbunden inkomst från sin investering.
 • Diversifiering: Inkludera defensiva aktier i din portfölj kan diversifiera den och minska risken för att förlora pengar om det finns ett ekonomiskt tillbakadragande.
 • Möjlighet att köpa billigt: Vid ekonomiska tillbakadraganden kan defensiva aktier vanligtvis bli billigare än andra aktier, vilket kan ge en möjlighet att köpa dem till lägre priser och få högre avkastning i framtiden.

När ska en investerare köpa defensiva aktier?

En investerare kan överväga att köpa defensiva aktier vid olika tillfällen beroende på deras investeringsmål och riskbenägenhet. Här är några exempel:

 • Vid ekonomiskt tillbakadragande: När ekonomin börjar visa tecken på att gå ner kan cykliska aktier drabbas hårdare än defensiva aktier. Detta kan skapa en möjlighet att köpa defensiva aktier till lägre priser.
 • När man söker stabil avkastning: Defensiva aktier är oftast mindre känsliga för ekonomiska cykler och kan ge en stabil avkastning jämfört med andra aktier. Detta kan vara ett bra val för investerare som söker en mer stabil avkastning.
 • När man söker utdelningar: Många företag i defensiva branscher har en historia av att betala ut utdelningar till sina aktieägare. Detta kan vara ett bra sätt att få en regelbunden inkomst från sin investering. Dessa aktier kan ibland kallas utdelningsaktier.
 • När man vill diversifiera sin portfölj: Inkludera defensiva aktier i en portfölj kan diversifiera den och minska risken för att förlora pengar om det finns ett ekonomiskt tillbakadragande.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen typ av aktie är en säker investering och det är viktigt att göra sin egen research och förstå sina egna investeringsmål och riskbenägenhet innan man investerar.

Cykliska aktier vs defensiva aktier

Cykliska aktier är aktier i företag som är känsliga för ekonomiska cykler och deras vinsttrend följer ofta ekonomiska cyklerna. Dessa företag är oftast inom branscher som exempelvis bilindustri, byggnadsmaterial, energi och konsumentcykler. Cykliska aktier är vanligtvis mer volatila och kan ge högre avkastning under perioder med ekonomisk tillväxt, men också högre förluster under ekonomiska tillbakadraganden.

Defensiva aktier är aktier i företag som är mindre känsliga för ekonomiska cykler och har en stabil verksamhet. Dessa företag är oftast inom branscher som exempelvis livsmedel, tobak och telekommunikation. Defensiva aktier är vanligtvis mindre volatila och kan ge en stabil avkastning under perioder med ekonomiskt tillbakadragande eller ekonomisk tillväxt.

Det är viktigt att diversifiera sin portfölj med både cykliska och defensiva aktier för att minska risken för förluster och maximera avkastningen, och också förstå sin egen riskbenägenhet och investeringsmål.

Aktier som går bra i lågkonjunktur

Aktier som går bra i lågkonjunktur har nästan alltid en verksamhet i en bransch som ser en strukturell tillväxt eller en stabil efterfrågan. Här kommer några exempel:

 • Livsmedels- och tobaksföretag: Dessa företag säljer ofta nödvändiga varor som inte är så känsliga för ekonomiska cykler, vilket gör att deras vinsttrend ofta är mer stabil än andra typer av företag.
 • Telekommunikationsföretag: Dessa företag erbjuder ofta tjänster som är nödvändiga för människor, som exempelvis internet och telefoni, och deras vinsttrend är oftast stabil även under perioder av lågkonjunktur.
 • Utbildningsföretag: Dessa företag erbjuder ofta tjänster som är nödvändiga för människor, som exempelvis utbildning och forskning, och deras vinsttrend är oftast stabil även under perioder av lågkonjunktur.
 • Försäkringsföretag: Dessa företag erbjuder ofta tjänster som är nödvändiga för människor, som exempelvis försäkringar, och deras vinsttrend är oftast stabil även under perioder av lågkonjunktur.
 • Utilitisföretag: Dessa företag erbjuder ofta tjänster som är nödvändiga för människor, som exempelvis el, vatten och gas, och deras vinsttrend är oftast stabil även under perioder av lågkonjunktur.

Nackdelar med defensiva aktier

 • Lägre avkastning: Defensiva aktier är vanligtvis mindre känsliga för ekonomiska cykler, vilket kan leda till en lägre avkastning jämfört med cykliska aktier under perioder med stark ekonomisk tillväxt.
 • Dåligt utnyttjande av ekonomisk tillväxt: Defensiva aktier kan inte dra nytta av ekonomisk tillväxt på samma sätt som cykliska aktier, vilket kan leda till en lägre avkastning för investeraren.
 • Lägre utdelningar: Företag i defensiva branscher kan ha lägre utdelningar jämfört med företag i cykliska branscher.
 • Långsamm vinsttillväxt: Defensiva företag kan ha en långsam vinsttillväxt jämfört med cykliska företag, vilket kan leda till en lägre avkastning för investeraren.
 • Högre värderingar: Defensiva aktier kan ha högre värderingar jämfört med cykliska aktier, vilket kan göra dem dyrare att köpa och kan leda till en lägre avkastning för investeraren.

Tips på defensiva fonder

Defensiva fonder syftar till att ge en stabil avkastning och högre motståndskraft mot ekonomiska cykler jämfört med cykliska fonder. Defensiva fonder kan vara ett bra val för investerare som söker en stabil avkastning och som är känsliga för kortvariga prissvängningar.

FondAvgift
Spiltan Aktiefond Stabil1,50%
Storebrand Global Low Volatility0,73%
Swedbank Robur Global High Dividend1,18%
Swedbank Robur Healthcare1,27%
DNB Telecom1,31%

Kom ihåg att all investering sker på egen risk och investera aldrig pengar du inte kan vara utan. Se inte informationen på den här sidan som köprekommendationer, gör alltid din egen analys.