Bästa cykliska aktier på börsen 2023

Bästa cykliska aktier på börsen

För att kunna investera väl på börsen och få en god avkastning kan du behöva känna till cykliska fonder och aktier. Börsnoterade bolag påverkas av konjunkturen, och cykliska aktier blir mer påverkade än andra.

Vad är cykliska aktier?

Cykliska aktier och bolag påverkas mycket av den rådande konjunkturen. Exempel på denna kategori är bolag som finns i stål- skogs- och tillverkningsindustrin. Det går främst att hitta cykliska bolag i branscher där efterfrågan på företagets tjänster och produkter ändras baserat på hur mycket kunder och företag vill konsumera eller investera. När det är högkonjunktur går det att få tillgång till mer kapital som är i omlopp, vilket gynnar de cykliska bolagen.

Bästa cykliska aktier på börsen 2023

Bland våra bästa cykliska aktier på börsen 2023 finns Volvo Cars, SSAB, Lundin Energy, SKF och Boliden. Genom att hålla koll på populära cykliska fonder och aktier vet du vilka som är bäst att satsa på under olika tidsperioder. Här nedan ser du några exempel på cykliska aktier.

Volvo Cars

Volvo Cars är ett företag som tillverkar bilar till den globala marknaden. Bolagets fokus ligger på utveckling, design, tillverkning, försäljning och distribution av personbilar. Särskilt fokus ligger nu på elbilar.

SSAB

SSAB:s verksamhet ligger inom stålindustrin. De erbjuder tjänster och produkter utvecklade i samarbete med företagskunder, där det främst går att se stål i olika former. Här finns specialstål, höghållfast stål och olika konstruktionslösningar. Bolaget har ett starkt kassaflöde och är ett av våra bästa cykliska aktier på börsen 2023.

Lundin Energy

Lundin Energy är aktiva inom gas- och oljesektorn. De arbetar med prospektering, exploatering och distribution av olja och naturgas, framför allt på den europeiska marknaden där de har egna produktionsanläggningar.

SKF

SKF tillverkar olika produkter globalt, där det ingår tätningar, lager, smörjsystem och mekatronik. Deras produktportfölj innehåller hylsor, kullager, lagerhus och radialtätningar. SKF har också en eftermarknadsservice med underhållservice, teknisk support, utbildning och rådgivning.

Boliden

Bolaget Boliden är aktiva i metallindustrin och arbetar med exploatering, prospektering och distribution av ädelmetaller. Deras råvaror består i huvudsak av zink, bly, nickel och koppar. De tillverkar också andra produkter som innefattar selen, kopparsulfat och järnsand. Kunderna till Boliden finns främst inom fordons- och byggindustrin.

Populära cykliska aktier på Avanza

Avanza är en bank verksam i Sverige, som erbjuder placeringar, sparande och pension. Banken grundades år 1999 med syftet att tillhandahålla tjänster för digital aktiehandel till privatpersoner. När du placerar via Avanza kan du göra detta via deras appar och hemsida som idag tjänar över en miljon kunder.

Volvo

Företaget Volvo tillverkar bussar, lastbilar, anläggningsmaskiner, industri- och marinmotorer. De erbjuder även finansiella tjänster och service. Du hittar exempelvis aktien Volvo B på Avanza. Aktien har 132 000 ägare via Avanza.

Volvo Cars

I december förra året handlades Volvo Cars upp med 2,9 procent, och Kepler Cheuvreux beskrev aktien som en ledande aktör för elbilar om man ser till de äldre biltillverkarna. Aktien har 117 000 ägare via Avanza.

Swedbank

Swedbank erbjuder ett stort utbud av finansiella tjänster, från lånefinansiering till kapitalförvaltning. De driver sin största bankverksamhet inom Baltikum och Norden, och deras kunder inkluderar både privata aktörer och företagskunder som är medelstora och stora i omfattning. Hos Avanza hittar du Swedbanks aktie Swedbank A, där du också kan se vilka fonder som har innehav i aktien. Aktien har 76 000 ägare via Avanza.

Industrivärden

Hos Avanza hittar du Industrivärden som är ett Stockholmsbeläget investmentbolag. Deras mål är att successivt generera mer tillväxt av substansvärdet, som med tiden resulterar i en högre totalavkastning än börsens genomsnitt.

Fonder med cykliska bolag

När aktiemarknaden är i en spekulationsbubbla och läget kan förändras snabbt kan stora ekonomiska åtgärder sättas in från statligt håll, till exempel nu när pandemin klingar av. Fonder med cykliska bolag kan gynnas vid tillfällen då finanspolitiken är stark. Kolla in de bästa fonderna här.

Exempel på icke-cykliska aktier

Icke-cykliska aktier kallas också för ocykliska, kontracykliska eller defensiva aktier. Deras utveckling går inte i cykler som kan ses följa konjunkturen. Detta alltså till skillnad från cykliska aktier, vars värde ändras mycket när ekonomin genomgår stora förändringar.

Swedish Match

Swedish Match är en känd tobakstillverkare som tillverkar, utvecklar och säljer ett stort produktutbud inom områdena tobaksprodukter och snus. De erbjuder också tändare, tändstickor och kompletterande produkter. Swedish Match har produkter som folk köper oavsett det ekonomiska läget, det gör att bolagets försäljning och vinst är stabil och ökande pga. nya produktinnovationer.

Essity

Essity är ett hälso- och hygienbolag. Det delades under 2017 in i två olika bolag; SCA som har skogsindustriell verksamhet och Essity. Affärsverksamheten kan sägas vara indelad i olika affärssegment där Essity främst tillverkar hushålls- och toalettpapper, handdesinfektion och servetter.

Axfood

Axfood är aktiva inom dagligvaruhandeln och har sin specialitet inom parti- och detaljhandel. I koncernen finns Willys, Hemköp och Mat.se. Idag är det den svenska marknaden som står för majoriteten av Axfoods försäljning och denna sker via fysiska butiker i första hand, även om de också erbjuder hemkörning och matkassar.

AstraZeneca

AstraZeneca är ett bioläkemedelsbolag som är globalt verksamt och med fokus på utveckling, forskning och marknadsföring kring läkemedel. De framställer i första hand mediciner som behandlar sjukdomar i hjärta, kärl och andningsvägar.

Securitas

Securitas är verksamma inom säkerhet på ett globalt plan och erbjuder många tjänster inom elektronisk säkerhet, mobil övervakning, GPS- tjänster och brandskydd.

Är defensiva aktier bättre?

Defensiva aktier är inte nära knutna till konjunkturcykeln och dess förändringar. Det gör att de kan ses som mer motståndskraftiga när ekonomiska svängningar sker. Går ekonomin uppåt är det bra att ha investerat i cykliska aktier, men när marknaden går ner sjunker aktiekurserna. Eftersom cykliska aktier är korrelerade med ekonomins rörelser brukar investerare ofta köpa stora mängder av dem när konjunkturen går neråt, och säljer när ekonomin går upp. Defensiva aktier påverkas inte av marknaden och kan därför vara bra att investera i om du inte har lika bra koll på konjunkturcyklerna.

Cykliska aktier är dåliga i lågkonjunktur

När marknaden sjunker går värdet på cykliska aktier ner, de har en högre volatilitet och kan både ge snabba förluster och vinster. Som investerare är det bra om du förstår marknaden. Anledningen till att cykliska aktier går ner före själva lågkonjunkturen slår till är för att marknaden är framåtblickande, ofta 6-12 mån i förväg. Det gör att cykliska aktier faller i aktiekurs långt innan företagsvinsterna minskar på grund av sämre konjunktur.

En bra tumregel är att äga aktier i bolag som har en stark balansräkning med lite skulder och goodwill. Aktier i bolag som har mycket skulder brukar falla mer än andra aktier och det beror på den högre risken. Om ett cykliskt bolags vinst minskar kraftigt så kanske de får svårt att betala tillbaka sina skulder och då kan aktieägarna tvingas göra en nyemission och skjuta till mer pengar. Det här är något alla aktieägare vill undvika.

Hur ofta får vi en lågkonjunktur i Sverige?

Lågkonjunkturer i Sverige är inte ett vanligt förekommande fenomen, men det kan hända. En lågkonjunktur är en period av ekonomiskt tillbakagång, med sjunkande ekonomisk aktivitet och ökad arbetslöshet. Lågkonjunkturen kommer ofta som ett resultat av en kombination av internationella och nationella faktorer, såsom globala ekonomiska svängningar, politisk osäkerhet, och förändringar i teknologi och konsumentbeteende.

Sverige har haft några lågkonjunkturer under det senaste seklet, varav den senaste var 2008-2009 då finanskrisen slår hårt mot Sverige. I genomsnitt sker det ungefär var 10:e år en lågkonjunktur i Sverige. Men det är svårt att säga med säkerhet hur ofta lågkonjunkturer sker eftersom det beror på många olika faktorer och kan variera från tid till annan.