Tillväxtaktier 2023 – Tips på svenska tillväxtaktier

Tillväxtaktier

Så kallade tillväxtaktier har varit heta under de senaste 10 åren. I den här artikeln förklarar vi vad tillväxtaktier är, när du ska investera i dem framför värdeaktier och ger exempel på svenska tillväxtaktier att hålla koll på under 2023.

Vad är tillväxtaktier?

Tillväxtaktier är aktier som utfärdats av bolag som förväntas växa i närtid. Tillväxten på försäljningen brukar ligga över 20% per år. Ofta är det aktier i små eller medelstora bolag. Tillväxtaktier står i motsats till aktier utfärdade av mogna bolag som till exempel H&M eller Telia, bolag som inte längre befinner sig i en tillväxtfas.

Till skillnad från aktier i mogna bolag har tillväxtaktier sällan någon utdelning. Detta beror vanligtvis på att bolaget som utfärdat aktien återinvesterar all vinst i verksamheten. Om du investerar i tillväxtaktier så gör du det därför baserat på en förväntan om att aktievärderingen kommer att stiga. Till skillnad från utdelningsaktier i större bolag som många väljer att investera i för att få utdelningar.

Bästa tillväxtaktier 2023

Nedan går vi igenom några av de mest lovande tillväxtaktierna på Stockholmsbörsen för 2023. Kom ihåg att aktierna endast är idéuppslag och ingen aktierekommendation. Gör alltid din egen analys innan du köper en aktie. Aktier kan både gå upp och ner i värde och du kan alltid förlora hela ditt investerade kapital.

HMS Networks (HMS)
HMS Networks utvecklar och underhåller olika typer av produkter som sammankopplar industrihårdvara med mjukvara. Det kan till exempel handla om automatiserade robotsystem, luftkonditioneringsenheter och mycket annat. Aktien har ökat stabilt i värde sedan den börsnoterades och många bedömare gör gällande att utvecklingen kommer att fortsätta.

Lime (LIME)
Lime utvecklar egenutvecklade CRM-system och tilläggsmoduler samt konsulttjänster till små och medelstora företag i Norden.

Swedencare (SECARE)
Swedencare är ett bolag inom djurhälsa som med framgångsrika produkter som PlaqueOff har flyttat fram sina positioner globalt. Idag har bolaget flera internationella varumärken inom premiumsegmentet för hund, katt och häst.

Duroc (DURC B)
Duroc är ett svenskt bolag som är verksamt i industrisektorn. Deras huvudsakliga verksamhet består i att förvärva och utveckla företag inom underhållstjänster, industrihandel och fiber. De utför också underhåll och tillverkning av komponenter till olika industrisektorer.

Fortnox (FNOX)
Fortnox levererar en molnbaserad företagsplattform bland annat för ekonomisk administration. Plattformen inkluderar bland annat lösningar för bokföring och kundrelationer.

Physitrack (PTRK)
Physitrack är ett bolag som bedriver verksamhet i hälsovårdssektorn med sjukgymnastik som specialistområde. De erbjuder bland annat digitala vårdlösningar till företag, inklusive personlig service.

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)
Swedish Orphan Biovitrum är annars kända som Sobi och är ett läkemedelsbolag med internationell räckvidd. De satsar framför allt på att ta fram behandlingar för sällsynta sjukdomar, exempelvis genetiska och inflammatoriska sjukdomar. De utvecklar även läkemedel.

Kom ihåg att alltid göra din egen analys och se inte aktierna i listan som köpråd. Man kan förlora hela sitt satsade kapital i aktier.

Vad är stabila tillväxtaktier?

Vanliga tillväxtaktier är aktier som utfärdats av bolag vars omsättning ökar, men alla eventuella vinster återinvesteras för att utveckla verksamheten. Stabila tillväxtaktier är aktier i bolag som inte bara ökar i omsättning utan också i vinsttillväxt. Rena tillväxtaktier är ofta aktier i småbolag medan stabila tillväxtaktier också kan vara aktier utfärdade av stora och medelstora bolag.

Så för att summera vad stabilt menas inom tillväxt så är det bolag som kan visa en jämn och stigande ökning av försäljning och vinst varje kvartal år ut och år in. Dessa bolag anses ha stabil och uthållig tillväxt och belönas med en hög värderingsmultipel. Exempel på sådana aktier är Fortnox och Evolution Gaming i Sverige.

Amerikanska tillväxtaktier

Tre tips på amerikanska tillväxtaktier att hålla utkik på under 2023. Om du vill hitta en särskild aktie exempelvis hos Avanza så kan du skriva in aktiens kortkod (inom parentes) i Avanzas sökfält. Kom ihåg att läsa årsredovisningar och analysera värderingen först innan du köper dina första aktier.

Columbia Care (CCHW)
Cannabisindustrin är på stark tillväxt överlag. Det beror förstås till stora delar på att cannabis legaliseras i fler och fler länder och delstater i USA. Columbia Care är ett amerikanskt verksamma inom branschen för medicinsk cannabis och många prognoser gör gällande att de kommer växa ordentligt under de närmsta tolv månaderna.

CrowdStrike (CRWD)
CrowdStrike är verksamma inom branschen för cybersäkerhet, ett område som USAs president Joe Biden uttalat som en nationell prioritet. I det sammanhanget valdes CrowdStrike nyligen ut som en samarbetspartner till USAs myndighet för Cybersäkerhet (CISA). Det är förstås ingen liten sak utan något som med stor sannolikhet kommer öka företagets omsättning ordentligt.

Unity Software Inc. (NYSE-U)
Facebooks moderbolag bytte nyligen namn till Meta. Detta för att deras nästa stora mål består i att skapa ett så kallat ”metaverse”, en slags virtuell verklighet. För att utveckla metaverse behöver de en stabil mjukvara att bygga det med. Närmast till hands ligger de mjukvarulösningar som skapas av Unity Software, ett företag som Facebooks ägare Mark Zuckerberg tydligen försökte köpa för några år sedan.

Värdeaktier vs tillväxtaktier

Värdeaktier är aktier i vanligtvis stora och mogna bolag som du misstänker att marknaden undervärderar. Till skillnad från tillväxtaktier är värdeaktier utfärdade av bolag som kommit betydligt längre i sin utveckling, bolag som inte längre befinner sig i en tillväxtfas. Ett exempel på bolag du ofta hittar bland värdeaktier är svenska storbanker. Att bolagen inte längre är i tillväxtfasen betyder i regel att de betalar ut en större andel av sina vinster som utdelning till sina aktieägare.

Eftersom värdeaktier är aktier i vanligtvis väletablerade bolag är de också ofta investeringar som inte kräver samma nivå av engagemang. Många köper värdeaktier på lång sikt. Värdeaktier kan på många sätt betraktas ungefär på samma sätt som fonder i det att du investerar i dem och sedan sitter på dem under lång tid, och tar hem utdelningarna och värdeökningen.

Hur hittar man tillväxtaktier?

Olika investerare har olika strategier för hur man hittar bolag med stark tillväxt. De flesta använder en kombination av att titta på nyckeltal som P/E, direktavkastning och ”mjuka” fakta. Det sistnämnda består i att ett företags siffror förstås kan se hur lovande ut som helst, men man bör i slutändan också ha en tro på att bolaget kommer att utvecklas i positiv riktning. Ett favoritnyckeltal som många tillväxtinvesterare använder är PEG-talet som visar relationen mellan en akties P/E-tal och vinsttillväxt. Generellt brukar man säga att PEG-tal under 1 är mycket intressant då du får mycket tillväxt för pengarna. Men även PEG-tal under 1,5 kan vara värt att undersöka. Om du tycker att det är för svårt att värdera tillväxtaktier så kan en bra småbolagsfond vara ett alternativ. Då får du en riskspridning och en erfaren förvaltare väljer när han eller hon ska sälja eller köpa aktier i olika tillväxtbolag. Ett par bra småbolagsfonder som äger tillväxtbolag är Cliens småbolagsfond och Odin Small Cap.

Om man vill hittar nya tillväxtaktier kan man med fördel ta del av våra tips. Avanza publicerar också regelbundet listor med nya, lovande tillväxtaktier. Kolla in listan på populäraste aktierna på Avanza här.

Kvalitetsbolag kostar mer på börsen

Det är vanligt att bolag med hög kvalitet och starka affärsmodeller handlas till högre priser på börsen än bolag med svagare fundament. Detta beror på att investerare ofta är villiga att betala mer för aktier i bolag som har en historia av starka finansiella resultat och en långsiktigt positiv affärsutveckling.

Dessa bolag har också ofta en stabil eller ökande vinsttillväxt, starka kassaflöden, låg skuldsättning och en stor marknadsandel. Dessa faktorer gör dessa bolag mer attraktiva för investerare och kan leda till högre aktiekurser. På samma sätt, kvalitetsbolag kan också ha högre direktavkastning och lägre volatilitet, vilket också kan bidra till högre priser.

Varför har tillväxtbolag höga P/E-tal?

P/E-tal (price-to-earnings-ratio) är ett vanligt mått på hur mycket investerare är villiga att betala för ett bolags vinst. Ett högt P/E-tal kan indikera att investerare är optimistiska om bolagets framtida vinsttillväxt. Tillväxtbolag har ofta höga P/E-tal eftersom investerare tror att bolaget kommer att fortsätta att växa och generera högre vinster i framtiden. Detta kan leda till högre förväntningar på bolagets vinsttillväxt och högre P/E-tal.

Tillväxtbolag kan också ha höga P/E-tal eftersom deras nuvarande vinstnivåer är låga eller obefintliga, då de investerar mycket i forskning och utveckling, marknadsföring eller expansion, med syfte att öka sin tillväxt. P/E-talet är då högt eftersom investerare betalar mer för varje krona i vinst för att få en del av bolagets framtida vinstpotential.

Det är viktigt att notera att P/E-talet inte är en enskild indikator för bolagets värde och det är viktigt att kombinera det med andra finansiella nyckeltal och analysera bolaget i dess helhet. Ibland kan också vinst och fritt kassaflöde skilja sig åt, vilket gör att bolaget kan tjäna mindre pengar än vad redovisad vinst visar.

Vad är PEG-tal för något?

PEG-tal (Price-to-Earnings-to-Growth ratio) är ett mått på hur priset på en aktie förhåller sig till bolagets vinsttillväxt. PEG-talet räknar ut förhållandet mellan P/E-talet och bolagets projekterade vinsttillväxt (i form av tillväxten i vinst per aktie).

PEG-talet är alltså ett mått på priset man betalar för varje krona i förväntad vinsttillväxt. Ett PEG-tal på 1 anses vara ett ”fair value”, där man betalar ett rimligt pris för en dollar i förväntad vinsttillväxt. Ett PEG-tal under 1 anses vara ”överköpt” eftersom man får mer vinsttillväxt för pengarna. Ett PEG-tal över 1 anses vara ”översålt” eftersom man betalar mer för varje krona i förväntad vinsttillväxt.

PEG-talet är ett verktyg för att jämföra bolag som har olika P/E-tal, och ger en mer heltäckande bild av bolagets värde och tillväxtpotential. PEG-talet kan hjälpa till att identifiera bolag som är över- eller underskattade baserat på deras vinsttillväxt. Men det är viktigt att notera att PEG-talet är ett mått på förväntad tillväxt och är inte garanterat att komma att ske. Det är också bäst att använda PEG-talet tillsammans med andra finansiella mått och analysera bolaget i dess helhet för att få en mer fullständig bild.