Investera i tillväxtaktier istället för utdelningsaktier om du är ung

Investera i tillväxtaktier

Utdelningsinvestering är en utmärkt källa till passiv inkomst. Men problemet med en direktavkasnting på 3-4% är att du behöver ha ett riktigt stort kapital för att generera utdelningar som går att leva på. Är du ung så borde du istället investera i tillväxtaktier för att bygga ett stort kapital först.

Även om du har en utdelningsportfölj på 5 miljoner kronor och en direktavkastning på 4% så ger det bara 200 000 kronor varje år. Den summan är svår att leva på om man har bostadslån och barn. Du måste också fråga dig om det är värt att riskera 5 miljoner kronor på börsen om du endast får 4% per år? Visst mogna utdelningsbolag brukar kunna växa 2-3% på det, men det brukar inflationen nollställa, så i slutändan kanske du får 4-5% per år från utdelningsaktier. Speciellt om värderingsmultipeln är hög när du köper aktierna.

Ha inte bara utdelningsaktier om du är under 40 år

Om du är relativt ung, låt oss säga under 40 år, så är det inte effektivt att investera största delen av ditt kapital i utdelningsaktier. Risken är att du ser andra springa om dig eftersom de investerar i tillväxtaktier där avkastningen ofta är 10-30% per år. Visst du går på fler minor när du investerar i bolag som växer snabbt, men det brukar lösa sig genom att vissa aktier blir riktiga flerdubblare. Eftersom du har långt kvar till pensionen vid 40 år så borde du investera i tillväxtaktier.

De aktier som blir riktiga kursvinnare med flera hundra procent uppgång är nästan aldrig utdelningsaktier. Visst du kan få 100% avkastning på utdelningsaktier om du väntar tillräckligt länge. Men då måste du fråga dig: Vad hade den alternativa avkastningen varit? Och i det här fallet mäter vi alternativ avkastning i tillväxtaktier.

De flesta vill bygga sin förmögenhet när de är unga

De flesta människor där ute vill bygga sin förmögenhet så tidigt som möjligt i livet. Man vill ju kunna njuta av sina pengar när man fortfarande är ung och frisk. Om du ändå ska ta risk med marknaden så borde du investera för att tjäna de stora pengarna. En direktavkastning på 4% är en liten tröst när börsen faller 20-30% på några månader.

Warren Buffet har sagt att om han hade under 100 miljoner kronor så skulle han investera i de minsta bolagen på börsen. Givetvis behövs kunskap för det. Men det kan du läsa dig till från böcker om aktier och investeringar.

Det är svårt att se varför en ung människa inte bör satsa på tillväxtaktier i en bullmarknad när räntorna och inflationen är på väg upp.

Utdelningsaktier är bättre i en defensiv aktieportfölj och när vi har en bear market på börsen. Då brukar defensiva värdeaktier med hög utdelning gå bättre än börsen och tillväxtaktier. Det har att göra med att fler placerare och fondförvaltare söker skydd i dessa värdepapper. Fondförvaltare måste hålla en bestämd andel aktier hela tiden.

Viktigt att förstå om utdelningsaktier

Den största anledningen till att bolag betalar ut utdelningar är för att ledningen inte kan hitta bra tillväxtmöjligheter inom företaget. Att återinvestera vinsten blir därför inte aktuellt, istället betalar ledningen ut pengarna till ägarna. I teorin betyder det att om ledningen betalar ut en utdelning på 4% så hittar man inte bättre investeringar som ger mer än 4%.

Utdelningar är till för att kompensera aktieägarna när ledningen inte kan hitta lönsama tillväxtinvesteringar.

Låt oss titta på Telia som är ett av börsens största bolag. Telia kan inte växa så mycket mer i Sverige eller norden. Istället handlar det om att förvalta sina nät och kunder. Tillväxtmöjligheterna är låga, faktum är att Telia endast levererat 3% i avkastning på sitt investerade kapital senaste tre åren. I linje med inflationen alltså. Men kassaflödena är starka eftersom kunderna betalar sina mobil- och bredbandsräkningar varje månad. Med tanke på den låga avkastningen på investerat kapital och de dåliga tillväxtmöjligheterna så bör man dela ut så mycket pengar som möjligt till dig som aktieägare. Du kan antagligen placera pengar till en bättre avkastning än 3% på börsen, eller hur? Det räcker i princip att köpa Nordea med 8% direktavkastning så har du lyckas bättre än Telia.

Om vi istället tittar på ett tillväxtbolag som Catena Media så är det inte vettigt att dela ut pengar. I deras bransch så finns det stora möjligheter att växa organiskt till hög lönsamhet eller att förvärva andra bolags tillgångar. Catena Media har till exempel köpt bolag till 5 ggr vinsten. Vid det priset ger förvärven 20% på investerat kapital. Det är betydligt bättre än en direktavkastning på 4% för aktieägarna.

Catena Media vs. Telia över en treårsperiod.

När vi tittar på bilden ovan så ser vi att tillväxtaktien Catena Media utklassar utdelningsaktien Telia. Vi kan se att Telia-aktien är ett rakt streck i jämförelse där du i princip bara fått utdelningen. I jämförelse har Catena Media stigit med 80% under perioden, även om det har skett till högre volatilitet.

Det man ska komma ihåg är att volatilitet inte är samma sak som risk. Större prisrörelser betyder inte att bolagsvärdet svänger med samma hastighet. Det har istället att göra med att börsvärdet är mindre och flödena på marknaden påverkar aktiekursen i högre grad.

Eftersom du är ung så är det värt att investera i småbolag trots risken, du har ju förhopningsvis längre tid på dig att ta igen förlusten. På lång sikt så följer aktiekursen det underliggande bolagets vinstutveckling.

Tillväxtaktier blir tillslut utdelningsaktier

Det är viktigt att komma ihåg att alla utdelningsbolag en gång i tiden var tillväxtbolag. Det kommer en tid då alla bolag saktar ner och växer mindre än sin marknad, då brukar också aktiekursen stanna av. Tricket är att köpa aktier när bolagen är små och sälja när de börjar bli stora och mogna. Det är dock lättare sagt än gjort.

Det som gör att du går på minor när du investerar i tillväxtaktier är att man aldrig vet när bolag slutar växa. Låt säga att ett bolag har en tillväxt på 20% per år. Då brukar aktien normalt handlas i intervallet P/E 20-25. Om tillväxten skulle sjunka till 8% så skulle multipeln på aktien gå ner från P/E 25 till P/E 15. Vilket är ett kursfall på 40%. Sådana krascher är vanliga i tillväxtaktier när de slutar växa. Därför är det viktigt att följa tillväxtbolag varje kvartal och läsa kvartalsrapporter och pressmeddelanden.

Höjda räntor kan skapa problem för utdelningsinvesterare

När centralbankerna börjar höja räntan på grund av att inflationen börjar ta fart så börjar aktier normalt att skaka. När räntan stiger så brukar aktier sjunka i pris för att reflektera den ökade risken och för att alternativa placeringar ser bättre ut.

Räntehöjningar är inte bra nyheter för utdelningsaktier. Om du har köpt ett utdelningsbolag som bara delar ut 4% och räntan på sparkonton stiger till 3,5% så är det inte försvarbart att du ska ta risk på aktiemarknaden. Sparkontot är ju så mycket tryggare.

Det postitiva med tillväxtaktier är att de växer minst 10%, vilket gör att räntan normalt sett aldrig blir ett problem.

Tar lång tid att bygga kapital med utdelningsinvestering

Det är svårt att bygga ett stort kapital genom att bara investera i utdelningsaktier. Har du redan ett stort kapital eller är äldre än 50 år så kan däremot utdelningsaktier vara riktigt bra. Men har du inte kapital så måste du tjäna pengar först. Då passar småbolag med tillväxt bra i en aktieportfölj. För att sammanfatta:

  • Det är svårt att bygga ett stort kapital med utdelningsaktier eftersom ledningen delar ut pengar istället för att återvinstera vinster som ger högre tillväxt.
  • Utdelningsaktier brukar gå sämre än börsen när räntorna stiger. Detta eftersom utdelningen blir mindre attraktiv gentemot sparränta och obligationer.
  • Om du har ett litet kapital eller är ung så ska du investera i tillväxtaktier och inte utdelningsaktier.

Utdelningsinvestering är inte dåligt. I relation till många andra tillgångar och investeringar så är utdelningar riktigt bra. Men om du har tid, intresse, energi och är ung så kan det löna sig bättre att lägga tiden på tillväxtbolag. Se till att läsa de bästa aktieböckerna från investerare som redan har lyckas bygga förmögenheter på aktier. Kunskap och nyfiken är två nycklar för att bli riktigt bra på aktier.

Lämna en kommentar