Bästa lågriskfonder

Bästa lågriskfonder

Vad ska du investera i om du vill vara så säker som möjligt på att få tillbaka det investerade beloppet? Att placera dina pengar på ett sparkonto med ränta är förstås det säkraste alternativet. Där är räntan dock typiskt sett så pass låg att det knappt är att betrakta som en investering. Nej, det typiska rådet för dig som vill investera till så låg risk som möjligt är att placera pengarna i så kallade lågriskfonder. Men vad är lågriskfonder och hur avgör man vad som är att betrakta som låg risk och inte? Det ska vi gå igenom i den här artikeln.

3 bra lågriskfonder 2023

Vilka är de bästa lågriskfonderna för 2023? Det återstår förstås att se, men baserat på föregående års utveckling kan man i alla fall göra några rimliga antaganden. Här följer tre bra lågriskfonder att hålla koll på under 2023.

Handelsbanken kortränta
Handelsbanken kortränta är en lågriskfond som har 0,41% standardavvikelse och en Sharpekvot 1,01. Avkastningen det senaste året ligger på 1,10%.

Simplicity Likviditet
Simplicity Likviditet har 1,19% standardavvikelse och en Sharpekvot på 0,65. Sett till den låga risken har utvecklingen för den här fonden varit exceptionellt bra det senaste året med en avkastning på 2.60%.

Cliens Räntefond Kort
Cliens korta räntefond har 1,66% i standardavvikelse och är således den av våra tre tips som har högst risk. Relativt sett är det fortfarande väldigt låg risk, och med 0,62 i Sharpekvot och en avkastning på 3,42% det senaste året kan det här vara en väldigt bra investering för den riskmedvetna.

Tips på fler bra räntefonder med låg avgift och bra utveckling senaste fem åren hittar du i artikeln bästa räntefonder 2023.

Vad menas med låg fondrisk?

Att investera pengar i fonder, aktier eller andra värdepapper innebär alltid en risk. Risken består i att dina värdepapper kommer att tappa i värde och att du därmed inte kommer att få tillbaka samma summa som du investerat. Den risken finns alltid när du investerar pengar i värdepapper, oavsett om de har låg eller hög risk. Lågriskfonder är helt enkelt en typ av fonder där risken att du inte ska få tillbaka det investerade beloppet är så låg som möjligt, relativt sett.

Låg risk har också ett ”pris”

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att låg risk också har ett ”pris”. Lågriskfonder definieras genom egenskapen att de inte svänger särskilt mycket i värde. De har låg volatilitet, i motsats till högriskfonder som har hög volatilitet. De ska alltså inte svänga särskilt mycket i värde varken upp eller ner, för om de gör det är de att betrakta som högriskfonder. Priset du betalar för att investera i lågriskfonder är alltså att du inte heller kommer kunna räkna med att de ökar ordentligt i värde på kort eller medellång sikt.

När det handlar om lågriskfonder finns det framför allt två nyckeltal som det är bra att ha koll på: standardavvikelse och Sharpekvot.

Standardavvikelse

Standardavvikelse är ett mått på hur volatil en fond är. Ju högre standardavvikelse desto högre volatilitet, det vill säga desto större svängningar av en fonds värdering över en viss tidsperiod. Och ju större svängningarna är, desto högre är risken. I generella termer kan man säga att en fond som har en standardavvikelse under 3.6% är att betrakta som en lågriskfond. Fonder graderas från låg till hög risk via deras standardavvikelser på en skala som går från 1-7, där 1 innebär den lägsta risken och 7 den högsta.

Sharpekvot

Sharpekvot är det andra nyckeltalet som det är bra att ha koll på, dels när det gäller lågriskfonder men även investeringar generellt. Sharpekvoten är ett mått på hur bra avkastning en eller flera sammanbakade investeringar gett minus riskfri ränta. Ju högre Sharpekvot ett värdepapper har, desto bättre. Om Sharpekvoten för ett värdepapper är 0 eller lägre kan du lika gärna placera dina pengar på ett vanligt bankkonto. En Sharpekvot på runt 0.5 brukar betraktas som bra. Om en Sharpekvot ligger på 1.5 eller högre finns det anledning att vara skeptisk.

Varför köpa lågriskfonder?

Lågriskfonder är en bra placering för pengar som du av en eller annan anledning inte har råd att förlora på kort eller medellång sikt. Till exempel om det är så att du planerar ett större inköp de närmsta åren samtidigt som du inte vill att dina sparade pengar ska ”sitta still” på ett sparkonto.

Fonder med låg risk är även ett bra komplement i en sund investeringsstrategi. Det är alltid bra att sprida riskerna och att balansera investeringar med högre risk med investeringar med lägre risk. Många sparare väljer därför att ha delar av sina pengar investerade till exempel i aktier eller fonder med lite högre risk och delar i lågriskfonder.

Har Avanzas fonder låg risk?

Det finns gott om lågriskfonder på Avanza, men hur är det med nätmäklarens egna fonder? Avanzafonden med lägst risk är Avanza Auto 1 som har en standardavvikelse på 3.89%. Den betraktas dock formellt sett som en fond med medelrisk.

Vilka lågriskfonder har lägst avgift?

Eftersom lågriskfonder relativt sett ökar ganska långsamt i värde blir det extra viktigt att hålla ett öga på förvaltningsavgifterna. Om förvaltningsavgiften för en fond är för hög så riskerar ju vinsten att så att säga ätas upp av avgiften. Det finns en hel del fonder som klassas som lågrisk som inte tar ut några förvaltningsavgifter alls. Riskklassningarna varierar något från låg till medellåg, sparhorisonterna likaså. Våra två första tips är bra för dig som vill placera pengar till låg risk med lång tidshorisont, medan det tredje alternativet kan passa som alternativ till bankkontot på kort sikt.

1. AMF Räntefond Lång
En klassisk lågriskfond som placerar i obligationer som utfärdas av kommuner, staten och företag med mycket god kreditvärdighet. Standardavvikelsen är 2,02% och förvaltningsavgiften ligger på 0%. AMF Räntefond Lång är den bland de så kallade långräntefonderna som har flest ägare bland Avanzas kunder.

2. SPP Obligationsfond A
SPP Obligationsfond A investerar i räntebärande värdepapper och andra penningmarknadsinstrument. Sparhorisonten är relativt lång, 5 år, med tanke på den låga risken. Men förvaltningsavgiften på 0% gör att inget av kapitalet du investerar går till spillo.

3. Öhman Obligationsfond SEK A
Den här obligationsfonden har också en förvaltningsavgift på 0%. Till skillnad från SPPs obligationsfond så har den också en kortare sparhorisont på minst 1 år. Potentiellt sett ett perfekt alternativ till att låta pengarna sitta på ett sparkonto.

Vilka typer av fonder har lägst risk?

Det finns flera typer av fonder som är lägre risk än andra, några av dem är:

  • Räntefonder: Dessa fonder investerar i statsobligationer, kommunala obligationer och andra räntebärande instrument. De ger ofta stabil avkastning men lägre totalavkastning än aktiefonder.
  • Kortfristiga fonder: Dessa fonder investerar i kortfristiga obligationer med låg risk, som exempelvis statsobligationer med kort löptid. Dessa fonder är vanligtvis mindre volatila än långsiktiga fonder.
  • Indexfonder: Dessa fonder följer en börsindex, som exempelvis S&P 500. Eftersom indexfonder följer en bred marknad, är de vanligtvis mindre volatila än aktiefonder som fokuserar på en viss bransch eller region.
  • Balanserade fonder: Dessa fonder investerar både i räntebärande instrument och aktier. De ger ofta en balanserad avkastning och är vanligtvis mindre volatila än aktiefonder.

Det är viktigt att notera att alla investeringar innebär en viss nivå av risk, och att ingen fond är helt riskfri. Det är viktigt att förstå sin egen riskprofil och investeringsmål innan man väljer en fond. Det är också viktigt att förstå att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.