Ränteplaceringar – Tips på olika investeringar i räntor

Bästa ränteplaceringen

När du investerar dina pengar tar du alltid en viss risk. Har du mycket pengar i aktier eller aktiefonder kan det vara läge att sänka risken i sparandet genom att också välja några trygga ränteplaceringar. Bra ränteplaceringar ger klart godkänd avkastning, samtidigt som de håller risken på en låg nivå.

Vad är ränteplaceringar?

Ränteplacering är ett samlingsnamn för olika placeringar i räntebärande finansiella instrument. Ofta kallas sådana värdepapper för just räntepapper. Vad som kännetecknar dem är att avkastningen styrs av en viss räntenivå. Det finns många olika upplägg och likt andra placeringstyper går det att välja både hög och låg risk. Hög risk och att binda upp pengarna under lång tid brukar ge bäst möjlighet till hög avkastning. Andra gånger är det bäst att nöja sig med lite lägre ränta, särskilt om pengarna kan behövas inom en nära framtid. Här är de vanligaste ränteplaceringarna:

Varför vill man ha en ränteplacering?

Som småsparare eller investerare gäller det att inte enbart jaga högsta möjliga avkastning. Det är också viktigt att hitta rätt balans i sin portfölj. En fördel med ränteplaceringar är att de inte följer börsens nyckfulla vändningar. Placeringen får läge risk, men du har ändå möjlighet att få högre ränta än till exempel ett sparkonto hos en bank.

  • Balansera portföljen – Bli mindre beroende av aktier och fonder som följer börsutvecklingen.
  • Pengarna behövs inom en snar framtid – Behöver du pengarna inom ett eller ett fåtal år är ränteplaceringar mindre riskabla än aktieplaceringar som kan tvinga dig att sälja vid helt fel tillfälle.
  • Motverka risk – Ränteplaceringar används för att motverka ränterisk i investeringar eller skulder. Anledningen är vanligast hos stora placerare och företag.

Vilken är den bästa ränteplaceringen?

När det blir tal om att jämföra olika placeringar brukar bäst betyda högst avkastning. Ett av de största problemen med ränteplaceringar är att få tillräckligt hög ränta. Samtidigt får risken inte skena iväg så att ränteplaceringen ändå blir lika riskabel som till exempel en aktieplacering. Därför gäller det att hålla utkik efter en ränteplacering som kan leverera både hög genomsnittlig avkastning och låg risk på samma gång.

Den bästa ränteplaceringen för närvarande verkar vara antingen Tessin eller P2P-lån som Lendify. Det beror på att de rent historiskt har gett 6-7 % årlig ränta och uppåt, medan många andra alternativ snarare ger 2-4 %. Ett gott råd är att titta på en graf över historiken och kontrollera att placeringsalternativet har varit bra på lång sikt. Trots allt vill du vara säker på att få hög avkastning flera år i följd. Ser grafen istället ut som en berg-och-dalbana är det ett tecken på att risken är för hög och att uppgångar kan raderas ut av nedgångar året efter.

Bra räntefonder

Valet av räntefond handlar mycket om vilken risk du är beredd att ta. Bra ränteplaceringar hjälper till att balansera just din investeringsportfölj. Låt oss säga att du har ett flertal riskfyllda aktieplaceringar. I så fall kanske räntefonder med något lägre risk ser till att gardera dig mot en kraftig börsnedgång. Har du istället ett flertal aktiefonder med relativt låg risk, kanske du ser till att välja räntefonder med högre avkastning och högre risk.

Hos nätmäklaren Avanza kan du se vilka räntefonder som har presterat bäst de senaste åren. Det brukar vara en bra strategi att ”satsa på en vinnande häst”, även om det inte finns några garantier. Många har ett ISK (Investeringssparkonto) hos antingen Avanza eller kanske hos sin bank. Det är ett av de bästa sätten att investera i aktier och fonder, eftersom det gör deklarationen mycket enklare.

Tessin fastighetplacering

Tessin är en plattform som gör att privatpersoner kan investera i olika fastighetsprojekt. I utbyte mot att man är med och finansierar projektet får man rätt till avkastning, dvs ränta på sin investering. Den stora fördelen med Tessin är att fastigheter generellt sett är ganska tryggt att investera i. Särskilt i Sverige har utvecklingen på fastighetsmarknaden varit mycket gynnsam under lång tid. Utan Tessin hade bara stora placerare och den med bra kontakter inom byggbranschen kunnat investera i fastighetsprojekt. Nu kan även småsparare placera i fastigheter och få högre ränta än andra vanliga ränteplaceringar. Du kan skapa ett konto och testa Tessin här.

ETF med fokus på räntepapper

Exchange Traded Fund eller EFT med fokus på räntepapper är en bra ränteplacering för aktiva investerare. Ränte-EFT:er går att handla med direkt på Avanza. En av de största fördelarna är att de är enkla att köpa och sälja direkt på börsen. Du slipper den fördröjning som uppstår med traditionella räntefonder. Nackdelen med en EFT är att det finns en skillnad mellan köpkurs och säljkurs, kallad spread.

Företagsobligationer

Precis som namnet antyder är det obligationer som ges ut av företag. Syftet är att få in pengar till verksamheten. Företag använder ibland alternativet istället för att låna av en bank eller göra en nyemission och ge ut fler aktier. En stor fördel är att företagsobligationer i allmänhet har högre ränta än obligationer som ges ut av en stat. Nackdelen är att företag inte har samma ekonomiska muskler att garantera att investeraren alltid får tillbaka sina pengar.

Premieobligationer

Riksgälden i Sverige ger ut premieobligationer. Det är en typ av ränteplacering som fungerar likt ett lotteri. Investerar du i en premieobligation har du strax under 2 % chans att vinna en summa på mellan 150 kr och 1 miljon kr. Dessutom får du en viss garantiränta om du investerar minst 50 000 kr i premieobligationer. Den här ränteplaceringen är mycket säker och ger alltid pengarna tillbaka. Däremot är avkastningen ganska dålig, förutsatt att du inte har tur och vinner en större summa i dragningen.

Statsobligationer

Statsobligationer ges ut av staten och används för att finansiera stora statliga investeringar, till exempel att bygga ny infrastruktur. Det är bra ränteplaceringar för dig med lång spar horisont, gärna minst 5 år och uppåt. Dock är de räntekänsliga och värdet påverkas av riksbankens styrränta. Det är det nuvarande ränteläget och hur den framtida utvecklingen kommer som avgör om det är en bra investering eller inte. En del räntefonder hos Avanza innehåller statsobligationer och det kan vara ett sätt att balansera risken om du har ett ISK hos den nätmäklaren.

P2P-lån

P2P-lån är en av de hetaste nya ränteplaceringarna. Det står för Peer-to-Peer lån och är kortfattat att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner. Tidigare var det bara banker och kreditinstitut som kunde tjäna pengar som långivare, men nu kan alltså vem som helst göra det. Du väljer en plattform för P2P-lån och väljer själv hur mycket du vill investera. Nivån på räntan brukar avgöras av vilken kreditvärdighet du är beredd att låna ut till. Du kan få högre ränta om du väljer att låna ut till mer riskabla låntagare. Väljer du säkra låntagare med mycket hög kreditvärdighet får du nöja dig med något lägre ränta. Dock brukar det fortfarande vara en bra ränteplacering sett till avkastning jämfört med obligationer och de flesta räntefonder. En av de populäraste P2P-förmedlarna är Lendify där du kan både spara i ränteplacering och själv låna pengar.