Investera i företagsobligationer

Investera i företagsobligationer

När företag behöver låna pengar så kan de ställa ut företagsobligationer. Förr krävdes det stora mängder pengar för att direktinvestera i en företagsobligation. Numera kan småsparare placera pengar i företagsobligationsfonder för att ta del av dessa och få riskspridning på köpet.

FöretagsobligationsfonderBetygUtv. 5 årAvgift
1. Spiltan Högräntefond ★★★★★12,64%0,75%
2. Carnegie Corporate Bond A ★★★★★10,98%0,95%
3. Öhman Företagsobligationsfond A ★★★8,88%1,00%

Om tabellen: Vårt betyg baseras på fondens avkastning. Mer fondinformation hittar du hos Avanza om du klickar på länkarna. Kom ihåg att fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering sker på egen risk.

Risker med företagsobligationer

Fördelen med företagsobligationer är att det är ett tryggt sparande jämfört med aktier eftersom du inte tar någon kursrisk om du låter obligationen löpa till förfallodagen. Under tiden får du ränta varje år. Om företaget går i konkurs så har du också förtur framför aktieägarna eftersom en obligation räknas som en skuld i balansräkningen. Hur riskfylld en obligation är kan du se via kreditbetygen den har. Kreditbetygen sätts av bl.a. Moodys och det högsta betyget är ”trippel A” (AAA).

Det är många som är överens om att obligationsmarknaden är övervärderad. Högriskföretag med låga kreditbetyg som återfinns i ”skräpobligationer” har en låg avkastning som inte speglar risken mot statsobligationer. En låg yield på riskfyllda skräpobligationer är såklart oroväckande den dagen då räntan vänder uppåt i ekonomin. Den dag då nuvarande obligationer löper ut och företagen måste låna nya pengar så finns risk för många konkurser. Börsen kan då falla tillsammans med obligationsmarknaden.

Företagsobligationer kostar 1 miljon kronor styck

Problemet är att en post i en företagsobligation kostar 0,5-1 miljon kronor. Normalt är det investmentbanker som hjälper sina förmögna kunder inom Private banking att köpa poster direkt i företagsobligationer. Ett bra grundtips är att bara investera i bolag som du skulle kunna tänka dig att köpa aktier i.

Undantagsfall när du kan köpa mindre poster i företagsobligationer är under kristider då företagen behöver pengar mer än vanligt. Under kristider som 2008 kunde man köpa mindre poster direkt i bolag för runt 50 000 kronor.

Emitterade obligation rekordbilligt

Att företag kan låna billigt är det ingen tvekan om då Atlas Copco i år emitterade en obligation på 0,12% ränta. Här pratar vi gratispengar till expansion för Atlas Copco. Obligationer är idag rekorddyra och välkända investerare som Warren Buffett har varnat för en övervärderad obligationsmarknad. Om du vill bli rik så är alltså aktier en bättre investering i framtiden. Det vill säga om inte börsen rasar ihop fullständigt.

Köpa företagsobligationer genom fonder

Om du är en småsparare och inte har flera miljoner att placera så är det lättare att köpa andelar i företagsobligationsfond. Se dock till att kontrollera att fonden endast investerar i företagsobligationer. Ibland kan det vara en mix med statspapper och räntepapper utöver företagsobligationer. Det är inte bra då statsobligationer har lägre ränta än företagsobligationer. Kom ihåg att jämföra förvaltningsavgiften och helst ska det ha varit samma förvaltare under senaste 5 åren.

En fond som är populär och vann kategorin företagsobligation på Morningstar Fund Awards är IKC Avkastningsfond. Fonden investerar i ränteobligationer och företagsobligationer och har 4/5 i fondbetyg hos Morningstar. Avkastningen senaste 3 åren har varit 9,4% och fonden har 10 900 ägare via Avanza.

Fördelen med att köpa en företagsobligationsfond är att du automatiskt får riskspridning genom olika obligationer. Om du skulle direktinvestera så skulle det behövas runt 8 miljoner för att få en portfölj på 8 obligationer.

Mer info om företagsobligationer

  • Företagsobligationer ger bättre avkastning än statsobligationer och bostadsobligationer.
  • Obligationer med bra kreditbetyg kallas Investment Grade och de med sämre kreditbetyg kallas High Yield eller Skräpobligationer.
  • Löptiden på en obligation sträcker sig mellan 1-10 år.
  • Ratinginstitut som Standard & Poor, Moodys och Fitch sätter kreditbetyg.
  • Du behöver normalt omkring 1 miljon kronor för en post.
  • Räntan på obligationen betalas ut kvartals- eller årsvis alternativt vid obligationens förfall. Under löptiden kan värdet på obligationen sjunka eller stiga. Men håller du den till slutet så får du tillbaka dina pengar plus räntan (sålänge inte bolaget går i konkurs).

Kom ihåg att när räntan går upp i ekonomin så går värdet på företagsobligationer ner. Så det bästa är att köpa obligationer när man tror att räntan är på väg ner. Det svåra är att veta åt vilket håll räntan ska röra sig.