Private banking

private banking wealth

Private banking (PB) är en personlig tjänst som banker erbjuder rika privatpersoner med större kapital. Du behöver ha minst 3 miljoner kronor i fritt eget kapital (placeringsbara tillgångar), men beloppet kan skilja sig åt mellan bankerna. Idén med private wealth management är att ge kunderna bästa verktygen och råden för att få förmögenheten att växa.

Vad är private banking?

Private banking är en form av bankverksamhet som riktar sig till personer med höga inkomster eller förmögenheter. Det innebär att banken erbjuder specialiserade tjänster och produkter som är anpassade för att möta de finansiella behoven hos dessa kunder.

Private banking-tjänster kan inkludera rådgivning om investeringar, skatteplanering, verksamhetsrådgivning, förvaltning av förmögenhet och andra finansiella tjänster. Bankerna erbjuder också ofta privata konton, kreditkort och andra finansiella produkter med fördelaktiga villkor för dessa kunder.

Private banking är vanligtvis förbehållet för personer med en viss nivå av förmögenhet, och kunderna kan behöva uppfylla vissa krav på nettoförmögenhet eller årliga inkomster för att kvalificera sig för dessa tjänster. Detta kan variera mellan olika banker och länder.

Hur mycket pengar ska man ha för Private Banking? Beloppen varierar mellan bankerna, men ca 3-5 miljoner kronor brukar vara minimum. Här nedan följer några krav för att bli private banking-kund:

 • Carnegie Private Banking: 5 miljoner kronor
 • Avanza Bank: 3 miljoner kronor
 • Nordnet: 2,5 miljoner kronor
 • Swedbank: 5 miljoner kronor
 • Handelsbanken: 5 miljoner kronor
 • SEB: 2 miljoner kronor
 • Nordea: 5 miljoner kronor
 • Danske Bank: 5 miljoner kronor

Hur blir man private banking-kund?

För att bli en private banking-kund måste man vanligtvis uppfylla vissa krav och kriterier, såsom att ha en betydande förmögenhet och en viss nivå av inkomst eller investeringsportfölj. Vanligtvis finns det också andra krav, till exempel att man ska vara myndig och ha en god kreditvärdighet.

För att bli en private banking-kund kan man kontakta en bank eller finansiell institution som erbjuder denna typ av tjänst och göra en förfrågan om att få bli kund. Banken kommer då att utvärdera ens ekonomiska situation och bedöma om man uppfyller de nödvändiga kraven för att bli en private banking-kund.

Vilka förmåner får du som private banking kund?

Som private banking-kund ingår följande tjänster:

 • kapitalförvaltning (diskretionär förvaltning) eller tips på enskilda aktier. Aktieanalyser brukar ingå liksom mäklartjänster.
 • finansiering av boenden, hyreshus, skog, sommarhus eller fastigheter utomlands inom familjen. Du kan också få hjälp med att låna pengar för att frigöra kapital eller skydda investeringar i utländska valutor.
 • pensionslösningar för att maximera pensionen och tiden.
 • skatterådgivning kring försäljningar av aktier och fastigheter, generationsskiften av fastigheter och företag, flytt utomlands, internationella affärer, stiftelser, deklarationer och gåvor.
 • juridisk rådgivning för familjen och dina företag. Du får hjälp med äktenskapsförord, testamenten, arv och gåvotransaktioner med nätstående. Du kan även få rådgivning kring ägande (kampanjonavtal) och risker i dina aktiebolag.
 • särskild förvaltning för dig som sparar till dina barn.
 • gratis handelsterminaler där du kan handla med aktier, terminer, CFDs, minifutures, valuta, råvaror, binära optioner m.m (realtidsinformation, prognoser, trading).
 • lägre courtage på aktieaffärer
 • låg ränta på belåning av aktier och fastigheter
 • exklusiva stängda investeringserbjudanden i bolag som ännu inte har börsnoterats, IPO:er, private equity eller företagsobligationer
 • bankfack i bankens lokala valv
 • bankkort och de bästa kreditkorten som är unika för dig som PB-kund.
 • tidningar och event för miljonärer.
 • nätverksträffar där du träffar andra rika människor. Det kan vara allt från träffar via föreläsningar, sportaktiviteter, julbord, konserter, middagar och biluppvisningskvällar.

Vem behöver private wealth management?

Bankerna satsar gärna på private wealth management eftersom kunderna står för en stor del av intäkterna i affärssegmentet provion och affärsintäkter. Man brukar säga att 20% av kunderna står för 80% av intäkterna i form av avgifter och courtage.

”Privat banking är en exklusiv banktjänst för särskilt förmögna människor. Att bevara en förmögenhet kan vara nog så svårt och många vill ha hjälp.”

Dessa banker erbjuder Private Banking: SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken. Även nätmäklare som Nordnet och Avanza erbjuder private banking-paket.

I Europa är private banking mycket vanligt och man pratar öppet om att man är kund i segmentet, medan i Sverige har det historiskt varit en mer diskret tjänst med egen ingång till bankkontoren och direktnummer till egen bankkontakt. En typisk private banking-kund är:

 • Entreprenörer och företagare
 • Företagsledare (VD och chefer)
 • Äldre personer som blivit rika på bostadsförsäljning eller aktieplaceringar
 • Stora arvstagare i rika släkter
 • Personer som blivit rika genom att sälja sina lägenheter i storstäder och sedan flyttat ut på landet
 • Privatinvesterare som byggt upp en förmögenhet på dagshandel och liknande
 • Framgångsrika sportstjärnor inom fotboll, ishockey, tennis, motorsport eller ridsport

De anställda som jobbar med private banking har tystnadsplikt och din finansiella situation är sekretessbelagd. Private banking brukar kallas allt från förmögenhetsförvaltning till wealth management. De banker som erbjuder wealth management får oftast nya kunder via rekommendationer från befintliga kunder som är nöjda, så förtroende är mycket viktigt i branschen.

Bästa private banking i Sverige

Varje år brukar det göras undersökningar på vilka banker som har bäst private banking. Under senaste år har Carnegie fått högst betyg i flera år i rad. Andra banker som brukar finnas med i toppen är Handelsbanken, SEB och Avanza. Undersökningen brukar baseras på hundratals intervjuer med förmögna personer med tillgångar på minst 5 miljoner kronor.