Värdeaktier – bästa värdeaktierna 2023

Värdeaktier

Om du är intresserad av att investera i värdeaktier tar du rygg på några av tidernas mest framgångsrika investerare. Bland de som förespråkar värdeaktier som den bästa typen av investeringar finns stora namn som Warren Buffett och svenske superinvesteraren Melker Schörling.

Vad är värdeaktier?

Värdeaktier är aktier som, i de flesta fall, utfärdats av stora och mogna bolag som marknaden av någon anledning undervärderat i förhållande till deras fundamentala värde. Eftersom bolagen är undervärderade kan man förvänta sig att marknaden kommer att korrigera för detta och att aktiernas värde därmed kommer att öka. I Sverige är de flesta bra värdeaktierna noterade på Stockholmsbörsens Large Cap. Det finns olika metoder för att avgöra huruvida ett bolag är undervärderat eller inte. Ett av de vanligaste sätten är att titta på bolaget PEG- och P/B-tal. Du kan läsa om PEG- och P/B-tal längre ner i den här artikeln.

Bästa värdeaktierna 2023

Nedanför kan du läsa en lista med internationella värdeaktier att hålla koll på under 2023. Som kund hos Avanza kan du handla med aktier från ett flertal av världens största börser. Hur hittar du aktier hos Avanza? Ett enkelt sätt är genom att du helt enkelt skriver in aktiens kortkod, som står inom parentes i listorna, i Avanzas sökfält.

Svenska värdeaktier på Stockholmsbörsen

Här följer en lista på värdeaktier som är noterade på Stockholmsbörsen.

Efter en kraftig uppgång i Boliden i år så skulle inte vi kalla den värdeaktie längre. Även skogsbolagen har stigit mycket på kort tid.

Fonder som fokuserar på värdeaktier

Om du vill syssla med värdeinvestering men inte känner att du har tid eller intresse att avsätta till aktier så kan du investera i fonder som fokuserar på värdeaktier. Här följer några exempel på sådana fonder.

SKAGEN Focus
SKAGEN Focus är en aktiefond som drivs med det uttalade målet att hitta och investera i undervärderade företag.

Nordea North American Value Fund
Som namnet avslöjar investerar Nordea North American Value Fund i storbolag noterade på börser i USA. Bland de största innehaven finns Berkshire Hathaway, Comcast och Unilever ADR.

Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Stabil investerar med tyngdpunkt i investmentbolag och värdeaktier. Målsättningen är att skapa en avkastning på runt 7 procent per år.

Vad är P/B och PEG-tal?

P/B- och PEG-tal är två av de vanligast använda nyckeltalen för att hitta aktier som är undervärderade. Här ska vi kort gå igenom vad respektive tal visar och hur du kan använda dem för att hitta bra värdeaktier.

P/B-tal

P/B står för ”Price to Book ratio” och kan översättas ungefär till ”pris per aktie genom eget kapital per aktie”. P/B-talet visar aktiepriset i förhållande till bolagets bokförda värde. När du använder P/B-talet för att hitta bra värdeaktier vill du att talet ska vara så lågt som möjligt. Detta eftersom det är en indikator på att priset per aktie är lägre än vad företaget har i kapital per aktie.

PEG-tal

PEG-talet visar hur en akties P/E-tal och vinsttillväxt förhåller sig till varandra. Ju lägre PEG-tal ett företag har, desto bättre. Om ett bolag har ett PEG-tal under 1,5 är det att anse som undervärderat enligt de metoder som används för att räkna fram talet.

För att förstå vad PEG-talet är bör vi först kort gå igenom P/E-talet. Så vad är då P/E-talet? P/E står för price/earnings, och är ett av de vanligast använda nyckeltalen för att försöka avgöra hur köpvärd en aktie är. Price syftar på aktiens pris, earnings på hur stor vinst bolaget gör. P/E visar då relationen mellan aktiepriset och bolagets vinst.

PEG står i sin tur för Price, Earnings och Growth. PEG-talet räknas ut genom att man delar en akties P/E-tal med bolagets vinsttillväxt per aktie. När man gör detta får man ett hum om hur aktievärderingen ser ut i förhållande till hur bolaget växer.

Så varför använda PEG snarare än P/E? För att två företag kan ha samma P/E-tal även om de växer olika snabbt. När man använder PEG-talet kan man däremot se om det snabbast växande av de två är undervärderat och därmed mer köpvärt. PEG-talet är mycket användbart när man ska jämföra tillväxtaktier på marknaden.

Är cykliska bolag en bra värdeinvestering?

Cykliska bolag är bolag som i hög utsträckning påverkas av hur konjunkturen ser ut. De kan ställas i motsats till kontracykliska bolag (ocykliska) som erbjuder varor eller tjänster som människor alltid behöver. Ett exempel på ett cykliskt bolag skulle kunna vara skogsbolag som i hög utsträckning påverkas av hur det ekonomiska läget ser ut i stort. I goda tider byggs det mer, och då säljer de också mer trä. Ett exempel på ett kontracykliskt bolag skulle kunna vara ett företag i dagligvaruhandeln, människor behöver ju trots allt köpa mat oavsett om ekonomin på det stora hela är bra eller dålig. Exempel på några ocykliska aktier är Essity och Swedish Match.

Cykliska bolag bedöms av de flesta som en god investering på lång sikt. Aktievärderingen skiftar med konjunkturen, men för de flesta cykliska bolagen är den långsiktiga trenden ändå ökande. Ett vanligt råd kring cykliska bolag är därför att man köper aktier och sitter på dem länge. Många cykliska bolag ger utdelningar även under lågkonjunktur, utdelningarna kan man i sådana fall investera genom att köpa mer aktier i det aktuella bolaget, eller om man vill placera dem någon annanstans. Kolla in de bästa aktierna historiskt för att få en uppfattning vad marknaden gillar över tid.

Värdeaktier vs tillväxtaktier – vad är bäst?

Det finns ingen entydigt rätt svar på frågan om värdeaktier eller tillväxtaktier är bäst, eftersom det beror på ens investeringsstrategi och riskvilja. Värdeaktier är aktier i bolag som handlas till ett lägre pris än deras förväntade värde, medan tillväxtaktier är aktier i bolag som förväntas växa snabbare än genomsnittet.

Värdeaktier kan vara ett bra val för investerare som söker stabila avkastningar och utdelning, medan tillväxtaktier kan vara lämpliga för investerare som är beredda att ta större risker för att få högre avkastning. Det är viktigt att förstå det egna riskkapitalet och investeringsmålet för att kunna välja rätt typ av aktier.