Fondrobot eller indexfond?

Välja fondrobot eller indexfond?

Du vill investera dina sparpengar på ett sätt som innebär att du behöver engagera dig lagom mycket. I det avseendet har du i regel tre olika alternativ att välja mellan: sparkonto, fonder och fondrobotar. Det första alternativet, sparkonto, går bort med tanke på hur låg avkastningen är. Återstår gör då att investera med en fondrobot eller i en indexfond. Så vilket alternativ ska du välja?

För din del är skillnaden inte nödvändigtvis enorm, bortsett från att investeringar i indexfonder kräver lite mer tid av dig, samtidigt som rätt fondrobot sköter sig helt på egen hand. Det finns däremot vissa skillnader dem emellan som är värda att ha i åtanke. Skillnader som visst kan ha betydelse på sikt. I den här artikeln ska vi gå igenom dem alla. Som alltid när det presenteras siffror på historisk avkastning gäller att den inte är någon garanti för framtida avkastning. Och även om du investerar dina pengar i en automatiserad fondrobot så behöver du med jämna mellanrum kontrollera ditt innehav.

Skillnaden mellan indexfond och fondrobot

Oavsett om du sparar i indexfonder eller med hjälp av en fondrobot får du ett sparande som bygger på riskspridning genom investeringar i olika värdepapper. Skillnaden dem emellan består i att indexfonder förvaltas av människor medan fondrobotar är precis vad de heter, det vill säga robotar.

En fondrobot väljer fonder och andra värdepapper åt dig men innebär generellt sett högre avgifter än indexfonder som du väljer själv. Fondrobotar ger dig också generellt sett större riskspridning eftersom de inte bara investerar i fonder utan också i aktier och räntebärande värdepapper. När det gäller fonder investerar de i regel mer homogent i en viss typ av värdepapper, särskilda branscher, världsdelar och så vidare.

Ditt intresse och tid avgör valet

Ska du välja en fondrobot eller indexfond? Det beror på. Eftersom fondrobotar är en mer automatiserad form av sparande så passar de bättre för dig som vill ägna så lite tid och tankemöda åt ditt sparande som möjligt.

Avkastning: fondrobot vs indexfond

Det går inte att säga vilket av alternativen som ger bäst avkastning. Vad som ger bäst avkastning handlar i regel inte om vilken metod som används för att välja värdepapper, det handlar om vilken typ av värdepapper du väljer. Överlag är potentialen för hög avkastning högre desto högre risk du tar. Välj en fondrobot eller indexfond med hög risk för att öka chansen till bättre avkastning, välj motsvarande med låg risk för att sova bättre på nätterna.

Angående risk är det värt att tillägga att många fondrobotar investerar bredare. Ofta blandas många olika värdepapper vilket i sin tur innebär att du får större riskspridning. Det är dock olika beroende på vilken fondrobot respektive indexfond du väljer.

Det är också värt att säga någonting om vad som betraktas som bra avkastning. Tittar man historiskt på Stockholmsbörsen så har dess avkastning legat på mellan 7-8 procent per år. Det är att betrakta som bra avkastning till relativt liten risk.

Vilket alternativ har lägst avgifter?

Överlag har indexfonder lägst avgifter, det finns dock anledningar att kika närmare på hur mycket av avkastningen som i slutändan blir över till dig. Avkastningen hos både indexfonder och fondrobotar påverkas till exempel av var respektive alternativ placerar pengarna. Fondrobotar och indexfonders innehav beskattas i olika länder vilket äter sig in i överskotten.

Avanza Auto

Avanza

Avanza är en av de populäraste handelsplatserna för värdepapper på nätet, följaktligen är deras fondrobot Avanza Auto en av de mest använda fondrobotarna. Den algoritm som Avanza Auto använder sig av bygger på Black-Littermanmodellen. En matematisk modell för hur man bygger en portfölj som ska ge en optimal avvägning mellan risk och avkastning. Avanza Auto finns i sex olika nivåer där varje nivå innebär ökad risk. Alla har en förvaltningsavgift på 0.35 procent. Fondroboten investerar i olika typer av aktier, långa och korta räntor och i råvaror. Läs vårt omdöme av Avanza Auto här.

Opti

Opti

Opti är en fondrobot som du håller koll på via en app som finns att ladda ner för iPhone (iOS link) och Android (Android link). En av idéerna med Opti är att placera pengar i hållbara och miljömedvetna fonder med möjligheten att göra tillval som utesluter fondinnehav som du av någon anledning finner tveksamma. Optis fondrobot har sedan den startades 2017 haft en avkastning på runt 9 procent. Läs vårt omdöme av Opti här.

Sammanfattning

Som du sett går det inte på rak arm att ge någon klar rekommendation kring vilket som är det bästa alternativet mellan att spara med en fondrobot eller i en indexfond. Avkastning och avgifter är snarlika med allt inräknat, med ett litet plus för fondrobotar då de ofta sprider riskerna i högre utsträckning. Så den enklaste faktorn för att avgöra vilket alternativ som är bäst för dig är som vi var inne på tidigare hur mycket tid du vill lägga ned på ditt sparande. Med ditt sparande i en fondrobot behöver du i princip inte tänka på någonting mer än att se till ditt innehav någon gång då och då.