Vad är bäst – ISK eller KF?

Välja ISK eller KF?

För att börja investera i aktier och andra värdepapper behöver du ett särskilt konto för aktiehandel. För nybörjare är det inte alltid lätt att välja rätt. Här hjälper vi dig att förstå skillnaden mellan olika konton och ger dig tips om vilket du bör välja i olika situation.

De olika kontona har många likheter, men även viktiga skillnader. Därför är det viktigt att läsa på om de olika alternativen för att kunna välja det som passar dig bäst.

Vad betyder ISK och KF?

ISK är en förkortning för investeringssparkonto. Det är den vanligaste valet av konto för sparande i värdepapper. På kontot kan du samla ditt sparande i olika finansiella instrument, exempelvis i fonder, obligationer och aktier. Det är upp till dig att välja vilka sparformer du vill ha på ditt investeringssparkonto. Kontot är ofta helt avgiftsfritt och en av de stora fördelarna är att du slipper redovisa vinster och förluster. Med andra ord kan du köpa och sälja värdepapper utan att behöva tänka på hur de ska deklareras. Istället betalar du en årlig schablonskatt som baseras på värdet på kontot under året. Vi rekommenderar Avanzas investeringssparkonto som är gratis att använda. Avanza har också haft nöjdast sparkunder i 11 år i rad.

KF är en förkortning för kapitalförsäkring. Det är ett så kallat schablonbeskattat konto där du betalar en viss procentsats i skatt per år. Du betalar ingen kapitalvinstskatt och det är möjligt att öppna ett konto helt avgiftsfritt hos många nätmäklare. Du slipper deklarera köp, vinster och förluster. Kapitalförsäkring är bra till barnsparande eller om du ska äga utländska utdelningsaktier då Avanza automatiskt betalar tillbaka skatt till dig. Du hittar Avanzas kapitalförsäkring här.

Skillnader mellan ISK och KF

De olika kontoformerna har många likheter vilket gör att det kan vara svårt att förstå vad som skiljer dem åt. Exempelvis är schablonskatten är 0,375 procent för båda kontoformerna och du slipper deklarera för dina köp och försäljningar. Du kan belåna ditt innehav och du bestämmer själv om du vill spara i aktier, fonder eller andra värdepapper. Ofta är det helt gratis att öppna denna typ av konton hos de stora nätmäklarna. Det finns dock vissa skillnader:

Investeringssparkonto:

 • Du har rösträtt för de aktier du har på kontot. Det innebär att du kan rösa på bolagsstämmor och således vara med och påverka bolagets framtid.
 • Värdet på ditt innehav tillfaller ditt dödsbo om du skulle gå bort.
 • Du har inte möjlighet att få löpande utbetalning.
 • Du kan flytta hela ditt konto mellan olika banker.
 • Du kan enkelt flytta värdepapper till ditt konto.
 • Schablonskatten betalas via deklarationen och det sker automatiskt.
 • Kan endast öppnas av privatpersoner.
 • Inga avgifter.
 • Du äger innehaven.

Läs mer om investeringssparkonto här.

Kapitalförsäkring:

 • Du har inte rösträtt de aktier du har på kontot.
 • Du själv välja förmånstagare. Förmånstagare är den person som ska få värdet av ditt innehav när du går bort.
 • Du har möjlighet att få löpande utbetalning.
 • Du kan endast ta ut och sätta in pengar. Du har inte möjlighet att flytta värdepapper eller flytta kontot mellan olika banker.
 • Du kan inte flytta värdepapper till ditt konto.
 • Schablonskatten direkt från försäkringen och behöver inte deklareras.
 • Kontot kan öppnas av privatperson och företag.
 • Det går inte att utnyttja aktieägarförmåner.
 • Oftast inga avgifter att öppna kontot, men det finns risk för löpande avgifter.
 • Du äger inte innehaven.

Läs mer om kapitalförsäkring här.

Vilket konto är bäst?

Det går inte att säga att ett konto är bättre än det andra utan att veta vilka preferenser och förutsättningar du har. Många experter rekommenderar ISK för personer som vill börja spara i aktier och andra värdepapper. Även KF är ett bra val om du tror att avkastningen under året blir högre än 1,27 procent. Längre ned kan du läsa mer om specifika situationer då det kan vara bättre att välja den ena kontoformen före den andra.

Källskatt på utdelning – KF vs ISK

Om du äger utländska aktier måste du betala en så kallad källskatt på utdelningen. Skatten betalas till det land där du köpt dina aktier. Källskatten är en procentsats av den totala utdelningen. Du betalar den när du får in pengarna från utdelningen på kontot. Hur mycket du betalar i källskatt beror på hur du äger dina innehav, det vill säga vilken sorts konto du har. Kontotypen avgör om du kan få tillbaka pengarna du betalar i källskatt. På ett vanligt ett aktie- och fondkonto betalar du alltid 30 procent på utdelningar, även från svenska bolag.

I en kapitalförsäkring har du däremot möjlighet att få tillbaka den utländska källskatten eftersom det är försäkringsbolaget och inte du som äger aktierna. Försäkringsbolaget kan söka avräkning för källskatten och du kan få tillbaka pengarna. Den här processen kan vara ganska lång och ibland tar det upp till tre år att få tillbaka skatten. Trots att det tar lång tid är det många som väljer denna typ av konto om de äger utländska aktier. Vid stora eller många utdelningar kan det handla om stora summor.

Med ett ISK kan Skatteverket hjälpa till att få tillbaka den betalda skatten. Det sköts automatiskt, men det går inte att få tillbaka mer än vad länderna har rätt att ta ut vilket är 15 procent. Det innebär om ett land tar ut mer än 15 procent så kommer du ändå bara kunna få tillbaka högst 15 procent. Om du har underskott av kapital kommer du inte kunna få ut mer än 500 kronor.

Utländska aktier i en ISK eller KF?

Svar: KF är det bästa valet för dig som äger utländska aktier med utdelning eftersom du kan slippa källskatten.

ISK och KF vid dödsfall och arv

Svar: KF är även det bästa valet för dig som vill kunna utse en förmånstagare om du skulle gå bort. Du kan med andra ord välja vem som tar över ditt innehav. Med en ISK tillfaller ditt innehav dödsboet.

Är ISK eller KF bäst för barnsparande?

Många väljer KF för barnsparande eftersom det är möjligt att utse en förmånstagare. Du äger själv kontot, men du kan ange barnet som förmånstagare. Du kan välja att överlåta aktierna till ditt eller dina barn när du önskar. Du kan även spara till barnen i en ISK. Om du anger barnets namn på kontot får hen tillgång till allt kapital på 18-årsdagen. Om du inte önskar det är det bättre att välja en annan variant.

När är ett vanligt aktie- och fondkonto bäst?

Ett aktie- och fondkonto passar personer som inte vill betala en årlig schablonskatt på 0,375 procent. Istället betalas en 30 procent i reavinstskatt när innehaven säljs. Med andra ord är det ett bra val om du endast vill skatta när du säljer innehav. Om du vill blanka aktier bör du också välja aktie- och fondkonto.