Flytta aktier till ISK

Vill du flytta aktier till ISK?

Att flytta aktier mellan olika sorters konton och olika mäklare är för det mesta väldigt enkelt. De flesta av de stora aktörerna har färdiga blanketter eller rutiner som du kan använda dig av. I den här artikeln kan du läsa om:

 • Hur du flyttar aktier från ett aktie- och fondkonto till en ISK eller kapitalförsäkring
 • Hur du flyttar aktier mellan olika nätmäklare
 • Att flytta aktier till Avanza eller Nordnet
 • Hur du går tillväga för att ge bort aktier till en annan person
 • Avgifter och andra kostnader som kan tillkomma när du flyttar aktier mellan olika typer av konton

Vad betyder flytt av aktier?

En flytt av aktier innebär att du flyttar ditt aktieinnehav från ett konto till ett annat. Det kan betyda att du flyttar dem internt mellan olika konton du har hos en och samma mäklare, eller att du flyttar dem från en depå som du har hos en mäklare till en annan.

Varför skulle du vilja flytta aktier mellan olika konton eller mäklare? Det finns flera olika skäl. Kanske trivs du helt enkelt bättre hos en bank eller mäklare än hos någon annan. I vissa fall kan det vara ekonomiskt gynnsamt att ha exempelvis utländska aktier i en kapitalförsäkring snarare än på ett ISK eller aktie- eller fondkonto.

Hur flyttar man aktier?

Exakt hur du går tillväga kan skilja sig åt lite grann beroende på vilka nätmäklare du flyttar mellan. I de allra flesta fall är det dock väldigt enkelt och du följer på det stora hela samma steg oavsett vilka mäklare och konton du flyttar mellan. Många nätmäklare erbjuder sig att flytta aktier åt dig när du öppnar ett nytt konto.

Du börjar med att öppna ett konto hos nätmäklaren dit du vill flytta dina aktier (vi rekommenderar Avanza). Därefter ska du fylla i en fullmakt som ger mäklaren tillåtelse att flytta dina aktier. Hos de största aktörerna hittar du färdiga fullmakter som du bara behöver fylla i, om det saknas kan du kontakta nätmäklaren.

Uppgifterna som ska fyllas i är:

 • Depåuppgifter – kontouppgifter för kontot dit du vill flytta dina aktier
 • Vilka värdepapper som ska flyttas
 • Vilket kontoinnehav som ska flyttas – mäklaren och kontot du vill flytta aktierna från, inklusive kontonummer. Observera att det måste vara samma namn som står som ägare för båda kontona.

Var beredd på att det kan ta lite tid innan flytten slutförs. Hos många banker och nätmäklare kan det ta mellan 1-2 veckor.

I Avanzas FAQ om att flytta sparande får du svar på följande frågor:

 • Hur flyttar jag värdepapper till Avanza?
 • Hur flyttar jag värdepapper mellan mina egna konton?
 • Hur lång tid tar det att överföra aktier till Avanza?
 • Vilka värdepapper kan jag flytta mellan AF och ISK?
 • Kan jag överföra värdepapper till annan person?

Flytta aktier till ISK – steg för steg

Att flytta aktier till en ISK från ett Aktie- och fondkonto är lite speciellt, och hur du går tillväga beror på om flytten sker inte bara mellan två olika konton utan också mellan två olika nätmäklare. Alldeles oavsett blir du tvungen att betala 30% skatt på den eventuella vinst du gjort på innehavet.

Om flytten sker mellan två olika nätmäklare tvingas du i regel sälja ditt innehav för att sedan köpa tillbaka aktierna på ditt nya investeringssparkonto.

Om du vill flytta internt mellan två olika konton är det enklare, du slipper sälja aktierna, men du måste som sagt fortfarande betala skatt (sålänge det inte är mellan två egna ISK-konton). Dessutom måste du vid årslutet betala skatt ännu en gång enligt de regler som gäller för investeringssparkonton. De flesta moderna nätmäklarna, som Avanza och Nordnet hjälper dig med överflyttningen. Se specifika instruktioner nedan för hur det fungerar under nästa rubrik.

Flytta aktier till Avanza eller Nordnet

För det första behöver du ett konto hos Avanza eller Nordnet. En flytt påbörjas därför av att du registrerar dig hos den nätmäklare du vill flytta dina aktier till. Det tar inte många minuter, det enda du behöver är ett BankID installerat. Därefter följer du följande steg hos respektive aktör:

Avanza
Klicka dig in i menyn som du hittar högst upp till höger när du är inloggad i ditt Avanzakonto. Där väljer du:
1. Min ekonomi
2. Översikt
3. Alla alternativ
4. Flytta hit värdepapper

Under den sista menyn väljer du vilken nätmäklare eller bank du vill flytta aktier från. Verifiera överföringen med BankID.

Nordnet
Logga in på ditt Nordnet-konto och klicka dig in på menyn ”tjänster”. Därefter:
1. Flytta till Nordnet, väl inne på menyn följer du instruktionerna på skärmen. Efter att du fyllt i alla uppgifter verifierar du överföringen med BankID.

Kostar det något att flytta aktier?

Det beror på vilken typ av konton du ska flytta aktier emellan. När du flyttar aktier från ett aktie- och fondkonto till ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring måste du i regel sälja aktierna och sedan köpa tillbaka dem. I de fallen måste du betala courtageavgift för sälj och köp, samt vinstskatt. Även i de fall då du inte faktiskt måste sälja och köpa tillbaka aktierna så räknas flyttningen rent juridiskt som en försäljning och du måste betala skatt på vinsten.

Flytta aktier från ISK till KF

Om du har aktieinnehav i utländska bolag kan det vara en bra idé att flytta dem till en kapitalförsäkring eftersom den senare kontoformen i många fall täcker källskatten i de länder där aktierna är noterade.

Tyvärr finns det inget sätt att flytta aktier mellan ISK eller KF. Du måste först sälja ditt innehav på investeringssparkontot och sedan köpa tillbaka dem i kapitalförsäkringen. Observera att du måste betala courtage både för försäljningen och när du sen köper tillbaka aktierna.

Kan man överföra aktier till annan person?

Att ge bort aktier till en annan person är faktiskt lite knivigare än vad man skulle kunna tro. Iallafall om du jämför med andra typer av förflyttningar där banker och nätmäklare typiskt sett har enkla rutiner och funktioner som du kan använda dig av. För att ge bort aktier till en annan person måste du skriva en begäran av överlåtelse som måste vidimeras av två andra, utomstående, personer. Hos många banker kan du använda dig av särskilda blanketter, men du kan också själv skriva ett brev som du själv och två andra undertecknar.

Överföringen till en annan person blir enklast om mottagaren har ett aktie- och fondkonto. Mottagaren slipper då betala skatt eftersom Sverige inte har någon gåvoskatt. Om mottagaren har en ISK eller kapitalförsäkring gäller reglerna som vi gick igenom under rubriken ”Kostar det något att flytta aktier?” ovan.