Sparformer

sparformer

Vilka olika sparformer finns det för privatpersoner 2021? Och vilka är fördelarna och nackdelarna med varje form av sparande? Det ska vi försöka besvara i den här artikeln. Häng med!

Sparformer för privatpersoner

När det kommer till sparformer för privatpersoner så omfattas de normalt av 30% kapitalskatt. Förutom när det gäller investeringssparkontot och kapitalförsäkringen. Där är det istället en schablonskatt som gäller. De populäraste sparformerna för privatpersoner först sparkonton och sedan kommer värdepapper som fonder och aktier.

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkontot eller ISK som det också kallas är en sparform för privatpersoner som infördes 2012 i Sverige. Syftet från Riksdagen var att stimulera sparandet i aktier och minska det krångliga pappersarbetet med deklaration för aktier. I en ISK slipper du deklarerara dina köp och försäljningar av aktier och du betalar heller ingen kapitalskatt på 30% när du får utdelningar eller säljer en aktie. Istället betalar du schablonmässig skatt som baseras på statslåneräntan och ett snitt på ditt kapitalunderlag. Mellan tummen och pekfingret rör det sig idag om ca 1% i skatt per år på hela ditt insatta kapital på investeringssparkontot. Om du vill öppna ett ISK så har Avanza ett bra gratiserbjudande. Om du väljer aktier med en hög direktavkastning så är investeringssparkontot ohotat bäst ur skattesynpunkt då statslåneräntan är mycket låg idag. Läs mer om investeringssparkontot här.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäking eller KF som också sparformen kallas är en typ av försäkring som bankernas pensionsbolag ger till privatpersoner eller juridiska personer. Avgifterna på en kapitalförsäkring kan skilja sig mycket mellan bankerna, så kontrollera var du kan hitta en KF billigast. Själv så har jag Avanzas kapitalförsäkring som inte kostar något alls. Rent skattemässigt så är det ingen skillnad mot investeringssparkontot ovan, däremot så beräknar din bank skatten och skickar in den till Skatteverket tillsammans med alla andra kunder. Sedan kan din bank yrka för ett avdrag som gör att du kan få tillbaka hela eller en mindre del av den utländska källskatt som du betalar på utdelningar för utländska aktier. Det är alltså fördelaktigt att äga utländska aktier i en KF. En annan viktig juridisk skillnad är att du inte direktäger dina aktier utan det gör försäkringsbolaget. Du får därför inte rösta på stämmor och det finns en liten risk att pensionsbolaget som ger ut försäkringen kan gå i konkurs. Eftersom det är en kapitalförsäkring så kan du också skriva in en valfri förmånstagare som får dina pengar/aktier när du dör.

Aktie- och fondkonto

Aktie- och fondkonto (VP-konto) är det äldsta och tidigare mest vanliga sparformen att välja för aktier. Du äger aktierna som du köper i kontot och du betalar ingen skatt för att sätta in eller ta ut pengar från kontot. Däremot får du betala 30% skatt vid försäljning eller vid utdelning. Du får också kvitta förluster mot vinster på ett VP-konto. Om du inte tänker sälja en aktie på 30 år så är VP-kontot att föredra framför investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen som båda har 1% i skatt per år. Nackdelen med VP-konto är att du måste deklarera varje försäljning av dina aktier. En annan nackdel är att om du ska köpa aktier via ditt aktiebolag så måste du registrera en LEI-kod som kostar cirka 1200 kr per år.

Sparkonto

Sparkonto är ett konto som endast är avsett för sparande och där du vill ha en bra sparränta på ditt kapital. Du kan välja sparkonton med insättningsgaranti eller utan insättningsgaranti. Väljer du med garanti så är ditt kapital skyddat upp till 950 000 kronor ifall en bank går i konkurs. Du ska då enligt Riksgälden få tillbaka dina pengar efter ca 1 månad. Väljer du utan statlig insättningsgaranti så får du i gengäld en mycket bättre sparränta, men risken finns att du förlorar hela ditt kapital. Därför är det viktigt att själv kolla siffrorna bakom det inlåningsföretag eller nischbank som erbjuder sparkonton. Här kan du se vilka sparkonton som finns.

Bankkonto

Bankkonto är ett transaktionskonto som är avsett för regelbundna in- och utbetalningar. Kontot omfattas normalt inte av någon sparränta utan det är meningen att du själv manuellt eller automatiskt via autogiro ska flytta pengar till sparkonton. Det är vanligt att man som privatperson eller företag kopplar bankkort eller kreditkort till bankkontot. Läs mer om bankkonto.

Sparformer med låg risk

  • Sparkonto – Om du vill ha låg risk så ska du välja ett sparkonto med insättningsgaranti eller en kort räntefond. För ditt eget bästa så bör du välja en fond med låg förvaltningsavgift, till exempel så är Spiltan Räntefond känd för låga avgifter.
  • Amortering – Ett klokt alternativ till sparkonto är att amortera, speciellt om bolåneräntan överstiger den säkra bankräntan.

Sparformer till barn

Överlägset bästa sparformer för dina barn är att köpa aktier, tycker jag. Speciellt om du ska spara på 5-20 års sikt. Välj då gärna aktier i investmentbolag som Industrivärden, Investor, Kinnevik, Lundbergs, Latour, Öresund eller Melker Schörling. Fördelen med investmentbolag är att du får en knippe aktier på ca 10-12 innehav i svenska storbolag som har framtiden för sig. Kompetenta investerare och ledare väljer då hur dina pengar ska allokeras inom investmentbolaget. Eftersom investmentbolagen får betala mindre i skatt om de delar ut pengar så vill de gärna dela ut allt till dig som aktieägare.

Ytterligare ett alternativ är att välja en passivt förvaltad indexfond som följer Stockholmsbörsens OMXS30. Den populäraste indexfonden som många småsparare väljer är Avanza Zero som är helt gratis att placera pengar i.

Ska du spara på kortare sikt 6 mån till 3 år så är det fördelaktigt att binda sparkapital på ett fasträntekonto. Ett sådant konto liknar ett sparkonto med skillnaden att du inte får göra uttag under den tid du har bundit dina pengar.

Sparform för pension

Bästa sparformen till pensionen är aktier i investmentbolag eller en passivt förvaltad indexfond (se rubriken Sparformer till barn). Eftersom du sparar på så lång sikt så är avgifterna varje år viktiga. Välj därför fonder med låga avgifter eller investera i investmentbolag över börsen. Är du riktigt intresserad av aktier så kan du direktinvestera i aktier såsom Handelsbanken eller Betsson, men då måste du läsa årsredovisningar och vara beredd att lägga ner tusentals timmar på att lära dig tolka siffrorna bakom bolaget.

Olika tips

Hur du ska placera dina pengar och vilka olika tillgångar du kan investera i kan du läsa om här. Generellt gäller det att läsa på om olika sparformer för att förstå den inneboende risken och potentialen. Risken ökar också när du är nybörjare och inte har så mycket kunskap. Då rekommenderar vi att du uppsöker en expert på privatekonomi i din kommun eller liknande.