Nordeas utdelningsmaskin är väloljad

Norska investerare

Vilka intressanta aktier har våra norska värdeinvesterare Skagen fonder köpt och sålt i april månad?

Skagen Vekst har köpt aktier i Credit Suisse (nytt innehav för Skagen) som är en Schweizisk bank med huvudkontor i Zürich. Credit Suisse har fått en ny VD som har lovat att effektivisera kostnader och tillgångar, vilket Skagen hoppas ska leda till högre vinster och avkastning på eget kapital.

Skagen Vekst har också köpt aktier i Solar och ökad positioner i bland annat Kia Motors. De har även sålt aktier i bolag som Philips, Novo Nordisk and Royal Unibrew.

Skagen Global har köpt in två nya aktier i Tyson Foods och turkiska konglomeratet Sabanci Holding. De har även köpt aktier i Google, General Electric och Carlsberg. Sålt aktier har man gjort i Talanx och Raiffeisen Bank.

Kommentar TeliaSonera Q1

Skagen skriver att Telia fick en bra omsättningsökning på grund av valutaskillnader men har fått en lägre lönsamhet på grund av att de investerar tungt just nu. TeliaSonera tuffar på okej tycker Skagen och de har kvar sin målkurs på 70 kr.

Kommentar Nordea Bank Q1

Skagen skriver att Nordea slår vinstförväntningar med +21%. Det är trading, kapitalförvaltning och avgifter som ligger bakom det positiva resultatet (brukar öka i tider av börsuppgångar). Även kreditförlusterna var lägre. K/I-talet (kostnader i förhållande till intäkter) förbättrades från 49,5% till 43,6%. Nordea ger guidning om att kostnader ska minska med 4,5% för 2015. ROE (avkastning på eget kapital) har gått upp till 14,3% från 11,4%. Det är som är negativt är att räntenettot minskade, och det gillade inte marknaden som har handlat ner aktien sedan rapporten. Även Skagen tycker att avgift- och provisionsnettot är av lägre kvalitet än räntenettot, men menar att Nordea huvudsakligen fortfarande är på rätt väg. Fritt översatt: ”Kostnadsbesparingar kommer att hålla Nordea’s utdelningsmaskin väloljad”, säger Skagen fonder i sin slutkommentar. De behåller sin riktkurs på 150 kr.

Kommentar Danske Bank Q1

Skagen skriver att de tycker Q1:an levererade bra resultat pådrivet av avgifter, trading och försäkringar (+18% högre omsättning) samt lägre kreditförluster inom lån. Det enda negativa Skagen kan hitta är att Danske bank inte ökar räntenettot (ett problem som även svenska banker har just nu), men de poängterar att det är svårt när styrräntor är negativa. Som investeringscase tycker Skagen att Danske Bank har lyckas vända verksamheten och att intäktsflöden samt kostnadsstrukturen är som de bör vara. Även kapitalställningen uppfyller regelverket nu. Och eftersom Danske Bank nu uppfyller sin kapitalbuffert så kan de börja betala ut 80-90% av vinsten eftersom banker inte är i en tillväxtbransch. Skagen anser att Danske Bank kan visa vinst på 15-20 DDK under ett normalt år, med en utdelningsandel på 80-90% skulle det innebära en utdelning på 12-15 DDK. Så med en normal direktavkastning på 4% skulle en riktkurs kunna vara 280-320 DDK, menar Skagen fonder.

Jag tycker att Skagen’s analys och bedömning är rimlig om ekonomin fortsätter som den gör nu. Men vi ska komma ihåg att Danske Bank historiskt inte har varit av samma kvalitet som Handelsbanken eller Nordea. Mer om mina tankar kring Danske Bank’s utsikter här.

Lämna en kommentar