Aktiefonden Skagen har minskat i Danske Bank

svenska aktier målkurser

I månadens kommentarer från aktiefonden Vekst och Global kan vi läsa att de minskat i den danske bank. För en månad sedan sålde jag hela innehavet av Danske bank, så det verkar som kapitalförvaltarna tänker i samma banor som jag.

Lägre tillväxt för Danske Bank framöver

Skagen Vekst ökade sina innehav i SAP, Credit Suisse och Volvo. Och minskade som sagt var i Danske Bank, men också Elekta samt sålde resterande aktier i Raiffeisen Bank International. Anledningen till att de börjat sälja av i Danske Bank beror på att mycket positivt är inprisat i aktien och att den årliga avkastningen förväntas bli lägre för Danske.

I sin portföljlista kan jag se att de fortfarande har en riktkurs på 60 kr för TeliaSonera samt 250 kr för ABB. Skagens bild av TeliaSonera har inte ändrats trots skriverier från Muddy Waters och sänkta riktkurser från olika banker.

Storstädning bland aktieinnehaven

Skagen Global har köpt in en ny aktie i form av den amerikanska detaljhandlaren Dollar General (DG). Ökade gjorde man i Merck och Roche. Vidare trimmade man av i flera innehav såsom GE, Alphabet (Google), Microsoft, Comcast, GM and Samsung Electronics. De verkar ha storstädning i portföljen för minst lika många till fick lämna aktieportföljen.

” The problem when you’re a money manager is that your fans keep yelling, ’Swing, you bum!'” – Warren Buffett

Färre lån hos Nordea

Skagen skriver att Nordea Bank missade förväntningarna på vinst före skatt och estimatet för vinst per aktie med anledning till lägre omsättning i alla segment. Nordea skrev som jag minns det att det varit en låg aktivitet i sommar och att företagen börjat bli försiktiga med lån. Skagen skriver att olja och gas står för mindre än 2% av Nordeas lånebok, vilket såklart är betryggande nu när oljepriset börjar sätta sina spår i många länder. Vidare skriver de att kapitalkraven kan öka för banker vilket skapar en osäkerhet om hur hög Nordeas utdelning kan bli på kort sikt. För Nordea Bank har Skagen en fortsatt riktkurs på 140 kr.

Lämna en kommentar