5 viktiga finansiella steg att ta i 30-årsåldern

Finansiella steg att ta vid trettio

När du hamnar i 30-årsåldern så brukar man börja fundera på sina finansiella och personliga mål i livet. Vissa personliga beslut går att skjuta upp som karriärbyte, flytta till ny stad eller starta familj, men att skjuta upp din privatekonomi är inte att rekommendera.

Många finansiella beslut kan ha en gradvis, men enorm, påverkan på ditt liv. Att ta dina beslut under rätt tid säkerställer att du kan nå dina mål och uppnå finansiell trygghet. Här kommer sju finansiella steg som personer i 30-årsåldern borde ta.

1. Bygg upp en buffert för oförutsedda kostnader

Oavsett vad din nuvarande inkomst är, så behöver du sätta upp ett buffertsparande för oförutsedda kostnader. Fundera över hur du skulle betala nästa månadshyra om du förlorar ditt jobb. Eller om din bil går sönder och du inte har pengar till att reparera den. Att ha en finansiell buffert betyder att du inte behöver få panik när olyckan är framme. Du behöver heller inte ta snabblån och sätta dig i skuld för att kunna betala räkningarna.

Börja med att försöka spara så mycket pengar att du har tillräckligt för att klara tre månader av dina hushållskostnader. På sikt kan du försöka bygga upp en buffert som klarar sex månader av dina hushållskostnader. Om du har ont om pengar som kommer in så kan det vara tufft att bygga upp en sådan här reserv av pengar. Så börja med små summor, det kan vara att du avsätter en timmes lön om dagen till din buffert, eller 500 kronor i månaden. Sen kan du öka spartakten till 1000 kr månaden och sedan 2000 kr månaden tills du har nått ditt mål. Du kan använda autogiro till dina sparkonton så att sparpengarna dras direkt när du får lönen.

2. Gör en plan på hur du ska betala av dina skulder

När du fyller 30 år så är det smart att börja tänka på att skapa en stabil privatekonomi för framtiden. Det börjar med att du betalar högkostnadskrediter där räntan är tvåsiffrig. Så om du har snabblån eller kreditkortslån så bör du betala av dessa först innan du börjar spara i fonder eller aktier. Exempel: Om du har ett privatlån med 20% ränta så får du en bättre avkastning på dina pengar än om du betalar av det först, innan ditt bostadslån som har 2% ränta.

Bra lån är bostadslånet eller studentlånet och eftersom räntan på dessa är låg så behöver du inte betala av dem med en gång. Då är det bättre att bygga upp en stabil privatekonomi genom att investera pengar på lång sikt.

3. Börja investera nu

En av de största fördelarna du har i 30-årsåldern är tid, så det lönar sig att börja investera pengar tidigt. Med ränta på ränta effekten så kommer dina pengar växa snabbare ju tidigare du börjar investera.

För nybörjare på investeringar så är det en bra idé att hålla sig till passiv investering, en strategi som bygger på att försöka fånga börsens utveckling istället för enskilda fonder och aktier. Du kan investera passiva via indexfonder eller så kallade ETF:er, båda investeringsformerna har låga avgifter och passar dig som inte vill lägga tid på att lära dig att investera på djupet.

4. Fundera ut vad som är bästa investeringsstrategin för dig

Om kapitalallokering är ett främmande investeringskoncept för dig så är det dags att reda ut begreppet. Kapitalallokering handlar om att välja ut rätt andel av olika tillgångar som matcher din portföljs risk, tidshorisont och finansiella mål. Vissa investeringar som aktier är mer riskfyllda, och har en tendens att ge högre avkastning, medan andra tillgångar som företagsobligationer ger lägre avkastning men har mindre risk. Om du vill ha en mer aggressiv investeringsstrategi så ska du allokera mer av ditt kapital mot aktier. Vill du ha lägre risk så ska du ha mer obligationer eller räntefonder i din portföj.

Din kapitalallokering kommer att ha en stor påverkan på din förmögenhet över tid. En portfölj som är för konservativ kommer att försämra din avkastning avsevärt över tid. Medan en högriskportfölj med 100% exponering mot aktier kommer ge en bättre avkastning, men kanske till sämre nattsömn och stora värdeförändringar från år till år.

5. Diversifiera dina investeringar

Den andra viktiga beståndsdelen av att bygga en portfölj är att man måste diversifiera sina investeringar. Till exempel om du vill investera i aktier så vill du ha aktier i bolag med olika storlekar (smallcap, midcap och largecap), olika typer (värdebolag och tillväxtbolag) och med exponering mot olika branscher och länder. Genom att äga olika aktier så kommer du att sprida risken och minska volatiliteten i aktieportföljen.

Du bör också överväga om du ska ha alternativa investeringar som kan hjälpa dig diversifiera ännu mer för att minska påverkan från börsens nedgångar. Målet är att lägga till tillgångar som inte rör sig i samma riktning som börsen. Några populära alternativ till aktier är fastigheter, guld, räntefonder, obligationer, P2P-lending och preferensaktier. Men kom ihåg att alla typer av investeringstillgångar behöver djup kunskap. Så se till att du läser på och känner till riskerna innan du gör en investering.

Även om det inte alltid känns som du är i kontroll över din finansiella situation, så kan den här artikelns steg hjälpa dig till en bättre privatekonomi i framtiden. Ju tidigare du börjar spara och investera, ju snabbare kan du uppnå finansiell trygghet och dina mål.