6 investeringskoncept du inte klarar dig utan

Investeringsidéer

Här kommer förklaringar på de viktigaste investeringskoncepten du behöver för att göra bättre investeringsbeslut.

Privatekonomi är fullt av koncept som kan skrämma iväg nybörjare. I verkligheten så behöver du inte vara civilekonom eller bankman för att göra bra beslut kring pengar.

Det flesta finansiella principer är faktiskt ganska enkla att förstå och hur du ska använda dem på dina egna pengar.

Här kommer förklaringar till sex finansiella koncept:

1. Ränta på ränta

För sparare så är ränta på ränta ett raketbränsle. Ränta på ränta är en matematisk kraft som blir till magi när ditt ursprungliga kapital tjänar ränta, som sedan blir en del av ditt kapital, vilket möjliggör att även det kapitalet tjänar ränta och cykeln repeteras om och om igen. Du kan likna det vid en snöboll som rullar nerför en lång backe. Den lilla snöbollen rullar sakta i början men rullar allt snabbare och blir allt större på vägen ned, tillslut är det ett enormt snöklot som rullar.

Du kan själv testa och experimentera med ränta på ränta kalkylatorn här, för att se hur mycket pengar du kan skapa med ränta på ränta effekten.

Tänk på att ränta på ränta även fungerar åt andra hållet. Se upp med att dra på dig för många skulder med hög ränta. Snöbollseffekten med ränta på skulder som läggs på hög varje månad kan snabbt växa till ett skuldberg som krossar din privatekonomi. Se därför till att betala av snabblån och skulder på kreditkort så fort som möjligt.

2. Alternativkostnad

Att välja att spendera och investera pengar kommer med avvägningar. Alternativkostnad är det värde på den investering du inte gjorde jämfört med den investering du faktiskt gjorde.

Väljer du till exempel att investera i en hyresfastighet med beräknad avkasnting på 10% per år så missar du en investering i företaget XYZ som förväntas ha en avkastning på 20% per år. Alternativkostnaden blir därmed stor om du väljer att investera i hyresfastigheten. Du kommer missa en massa avkastning på sikt.

Varför det är viktigt: För bättre finansiella beslut gäller det att tänka på alternativkostnaden. Till exempel, vilken är bäst investeringen: lämna pengarna på sparkontot och tjäna 0,50% i årlig ränta eller att använda pengarna till att betala av kreditkort skulder med 12% i ränta?

Alternativkostnad är precis som ränta på ränta ett abstrakt tankesätt. Därför det svårt för många att att ta till sig tankesättet. Ibland så visar sig inte den riktiga alternativkostnaden förens efter en längre tid. Till exempel så tycker de flesta att det inte är så stor skillnad mellan 12% och 15% avkastning. Men efter tio år så blir skillnaden stor.

3. Dollar-cost averaging

Dollar-cost averaging är egentligen ett fast månadssparande där du varje månad investerar en fast summa pengar. På det sättet får du ett genomsnitt i priset på underliggande tillgång. Det gör att du slipper försöka tajma marknaden och besparar dig mycket stress i en volatil marknad. Att investera fasta summor varje månad eller vecka gör att du tar bort dina känslor från dina investeringar.

4. Risk vs belöning

Risk/Reward syftar på sannolikheten mellan att en investering ska gå bra eller dåligt. Generellt kan man säga att en lågrisk-investering kommer att leverera en låg avkastning. Medan en investering med högre risk har större sannolikhet att ge mer i avkastning. Värt att nämna är att risken minskar ju mer kunskap och erfarenhet du har om den tillgång du ska investera i.

Varför det är viktigt: Om du vet med dig att du behöver 1000 kr för att betala räkningar nästa månad så bör du endast investera i en lågrisk-placering såsom sparkonto. Ett allmän tips är att inte investera pengar du behöver inom fem år på aktiemarknaden. Då är det bättre med räntefonder, sparkonton och i vissa fall preferensaktier.

5. Diversifiering

Att sprida dina ägg över flera korgar är en investerares gyllene regel, annars är risken stor för permanent förlust som blir svår att komma tillbaka ifrån. Tyvärr är det så att många endast äger 1-2 aktier, vilket gör att risken blir stor.

Du kan ha riskspridning inom din aktieportfölj genom att välja bolag i olika branscher, företagsstorlek och geografisk plats. Du kan även ha riskspridning i din totala portfölj genom att ha andra tillgångsslag som obligationer, fonder, guld och likvider.

Varför det är viktigt: Diversifiering är en strategi för att minska din exponering mot risk. När en investering i din portfölj går dåligt så är sannolikheten stor att en annan investering i portföljen går upp och att dessa tar ut varandra.

När vi ändå är inne på diversifiering är kan det vara klokt att nämna två närstående begrepp som du kommer att stöta på: kapitalallokering, som är den fördelning av ditt kapital du vill ha inom en portfölj, och omviktning, vilket är när du justerar dina innehav i din portfölj för att få rätt vikt gentemot risk och potential.

6. Aktiv vs passiv investering

Det finns två huvudsakliga sätt att investera. Det första sättet är aktiv investering, vilket är när människor tar beslut om investeringar och köper och säljer aktier. Passiv investering är när en robot (en algoritm) köper och säljer aktier för att efterlikna ett index. Det kan också vara de investerare som väljer att köpa aktier och hålla i dem i 10-20 år, så kallad Buy-and-hold strategi. Mer om aktiv vs passiv investering här.

Varför det är viktigt: Även om du inte investerar direkt i enskilda aktier, utan äger fonder, så är du fortfarande exponerad antingen mot aktiv eller passiv investering. En aktivt förvaltad fond sköter en fondförvaltare om genom att välja aktier och bestämma när aktier ska köpas och säljas. Däremot anses indexfonder vara passiva då investeringarna speglar en specifik grupp aktier på börsen.

Eftersom passiva indexfonder inte har någon förvaltare så betalar investerare en mycket lägre fondavgift, ofta under 0,50% om året. Det är därför som världens bästa investerare Warren Buffett uppmuntrar vanligt folk att köpa billiga indexfonder som speglar index som OMXS30 eller S&P 500.