Diversifiering för aktier eller fondportfölj

Diversifiering för aktier eller fondportfölj

Diversifiering är det enklaste sättet att öka din avkastning samtidigt som du minskar risken. Det låter kanske som ett omöjligt investeringsmål, men det är ett viktigt förhållningssätt för både nya och erfarna investerare.

Vad är diversifiering?

Diversifiering betyder att du äger en rad olika tillgångar som inte korrelerar med varandra. Det kan också vara att du äger tillgångar i olika industrier, företagsstorlekar och geografiska platser. Diversifiering har också att göra med hur stora andelar du har av varje tillgång. I en aktieportfölj är det vanligt att du har 20 st aktier, det vill säga 5% av pengarna i varje aktieinnehav. Har du en fondportfölj så kanske det räcker med 3 olika fonder då varje fond i sin tur investerar i 30-100 aktier.

Några av de vanligaste tillgångarna att diversifiera mellan:

  • Aktier har störst uppsida långsiktigt men kan vara volatila att äga, speciellt på en sämre börs.
  • Obligationer är en stabil inkomstkälla med vanligtvis en okej avkastning men hänger inte med i högkonjunktur.
  • ETFer eller fonder kan erbjuda en kombination av andra tillgångsslag med omedelbar diversifiering.

Diversifiering reducerar den totala risken samtidigt som möjligheterna till en en bra avkastning på totalen ökar. Det har att göra med att vissa aktier eller fonder kommer att gå dåligt medan andra kommer att utvecklas bra.

Ju fler innehav du har i portföljen ju mer kommer avkastningen att bli som index. Därför brukar erfarna investerare ha färre aktier eftersom det ökar möjligheten att slå index varje år. Men har du fel om en aktie så ökar också förlusterna varje år. Därför ska du bara ha en fokuserad aktieportfölj om du vet vad du håller på med.

Om du äger olika tillgångar så minimerar du risken att ett enskilt innehav ska skada din portföljs avkastning. Nackdelen är att du aldrig får den där riktigt höga avkastningen som kan dubblera portföljen i värde på 3-5 år.

Fördelen med diversifiering är att du får en långsam och stabil utveckling med jämnare avkastning, där värdet inte rör sig för snabbt upp eller ned. Det gör att många investerare kan koppla av och inte stressa kring portföljens utveckling varje dag eller vecka.

Diversifiering tar aldrig bort risken helt

Diversifiering är ett effektivt sätt att minska risken i en fondportfölj eller aktieportfölj, men du kan aldrig ta bort risken helt. Investeringar har två breda typer av risker:

  • Tillgångsspecifik risk: Den här risken finns inbyggd i underliggande tillgång eller de företag du äger aktier i. Det kan vara risker i företagets produkt, marknad eller ledning.
  • Marknadsrisk: Det är alltid en risk att äga en tillgång, oavsett om det är aktier, fonder, fastigheter eller pengar på ett sparkonto. En sämre konjunktur, likviditetskris, ränta och andra faktorer påverkar uppgång eller nedgång på marknader.

Om du inte har tid eller intresse att diversifiera mellan aktier så är det bättre att köpa indexfonder eller fonder med låga avgifter.