Bästa aktierna på lång sikt

Bästa aktierna på lång sikt

Inom aktiesparande pratas det ofta om att aktier är bra på lång sikt. Vad betyder det egentligen? Och vilka är de bästa aktierna på lång sikt?

Största anledningen till att man sparar i aktier på lång sikt är ränta på ränta effekten. Sen så är det att risken ofta minskar när du behåller aktier länge. Om du dessutom äger tillväxtaktier så kan slutresultat bli riktigt bra.

Bästa aktierna på lång sikt är tillväxtaktier

De allra bästa aktierna på lång sikt är alltid tillväxtaktier. Det är bolag som kan uthålligt växa sin omsättning och vinst över tid. Om bolaget växer sin vinst 10% per år samtidigt som multipeln på vinsten är densamma så betyder det i teorin att du ska få 10% avkastning per år på din aktie.

Tillväxtaktier kan vara cykliska eller okonjunkturlänsliga. Cykliska aktier brukar få vinstnedgångar i en dålig ekonomi medan okonjunkturkänsliga aktier brukar ha samma vinst eller stigande.

När du tittar på tillväxtaktier så är det också viktigt att det finns en strukturell tillväxt på marknaden. Exempel på strukturell tillväxt är urbanisering, åldrande befolkning, digitalisering, streamingtjänster, humanisering av djur, internet of things (IoT), molntjänster, förnybar energi, robotisering, cybersäkerhet och e-handel. Om ett bolag har exponering mot en sådan trend så finns en underliggande drivkraft i vinstutvecklingen. Om marknaden växer så blir det lättare för ett bolag att växa då konkurrensen i teorin inte är lika stor.

Det är också viktigt att inte betala för mycket för tillväxtaktier. Oftast ser dessa aktier dyra ut på P/E-tal och EV/EBIT-nyckeltal. Så det gäller att sätta tillväxten i relation till värderingen och försöka uppskatta hur vinsten utvecklas i framtiden.

Nyckeltal att titta på vid analys av aktier

Bra nyckeltal att titta på när du ska analysera tillväxtaktier är omsättningstillväxt, vinsttillväxt, marginalutveckling, multipel, avkastning på eget kapital, avkastning på investerat kapital och nettoskuldsättning. Det gäller också att försöka göra prognoser över framtida vinster, gärna 1-2 år fram i tiden. Detta för att försöka bilda sig en uppfattning om P/E-talet är rimligt i förhållande till framtida vinst.

Bästa aktierna har uthållig vinsttillväxt

En akties värdeutveckling styrs i huvudsak av två faktorer:

  • Vinsttillväxt
  • Värderingsmultipel

Hur stor vinsttillväxten blir hänger på omsättningstillväxt och marginalutveckling. Det finns oftast fyra marginaler en investerare brukar titta på; Bruttomarginal, EBITDA-marginal, rörelsemarginal och vinstmarginal. Tillväxtbolag brukar ha lägre marginaler eftersom det kostar att växa. Att ta marknadsandelar kräver ofta lägre pris, marknadsföring, försäljningsinsatser och produktutveckling. När ett bolag har uppnått en uthållig marginal så kan endast vinsten växa genom att växa omsättningen.

”If the P/E of Coca-Cola is 15, you’d expect the company to be growing at about 15 percent a year, etc. But if the p/e ratio is less than the growth rate, you may have found yourself a bargain. A company, say, with a growth rate of 12 percent a year (also known as a “12-percent grower”) and a p/e ratio of 6 is a very attractive prospect.” – Peter Lynch

Risker med tillväxtaktier

En stor risk med tillväxtaktier är när tillväxten börjar avta. Då brukar aktien gå ner mycket på grund av multipelkontraktion. Marknaden vill alltså sätta ett lägre P/E-tal på aktien eftersom bolaget inte längre växer lika fort.

Skulle vinsten minska samtidigt som multipeln gör det så kan det bli stora kursfall på 30-60%. Därför är tillväxtaktier alltid en högre risk i ett aktiesparande och är egentligen inte aktier för nybörjare. Småbolag har också lägre likviditet (lägre aktiehandel på börsen) vilket gör att det kan vara svårt att komma ut ur aktien. Skillnaden mellan köp- och säljpris är också större. Läs mer om hur du kan köpa aktier här.

Nöjdast kunder
Avanza Bank ISK
Handla aktier billigt hos Avanza
Ingen årsavgift
Du slipper deklarera
Statlig insättningsgaranti
Öppna ISK

1 svar på ”Bästa aktierna på lång sikt”

  1. Äntligen, så det ligger till, angående att tillväxtaktier har störst chans att avkasta högt. Men den breda massan är förlovad med utdelningsaktier. Många fokuserar bara på utdelningen och sedan ser dem aktien sjunka så det knappt blir en plus affär i slutändan. Trots utdelning.

    Det var allt. Klokt skrivet!

Kommentarer är stängda.