Bruttomarginal

Bruttomarginal (Gross Margin) är ett lönsamhetsmått som är extra intressant för företag som tillverkar produkter. Bruttomarginalen kan även användas i andra företag (om de rörliga kostnaderna redovisas på rätt sätt).

Ju högre bruttomarginal, desto mer behåller företaget av varje krona som tjänats in genom försäljning och kan sedan lägga dessa pengar på kostnader för försäljning, generella och administrativa utgifter, löner samt ränteutgifter och utdelning till aktieägare.

Bruttomarginal % = Bruttoresultat / Omsättning

Bruttoresultat = försäljningsintäkter – kostnad för sålda varor/tjänster

Exempel: Betsson har en bruttomarginal på 80%, vilket gör att företaget får in 0,80 kr från varje 1 krona i omsättning. Företaget anses vara mycket effektivt och därför blir varje försäljningskrona extra värdefull i framtiden.

  • En hög bruttomarginal på 80% skapar större handlingsutrymme och stabilitet i ett företag än vad en bruttomarginal på 20% gör. Till exempel kan ett företag öka sin marknadsföring i dåliga tider och vinna marknadsandelar.
  • En hög bruttomarginal som är stabil och inte varierar kraftigt år till år tyder ofta på att företaget har någon form av uthållig konkurrensfördel.
  • En bruttomarginal på över 40% anser vi vara bra, du hittar däremot inte så höga bruttomarginaler i alla branscher.

Vad är en bra bruttomarginal?

  • Högre än 40% = Tyder ofta på en uthållig konkurrensfördel
  • Lägre än 40% = Är tecken på hård konkurrens som äter av marginaler
  • Lägre än 20% = Ingen konkurrensfördel alls gör att företaget kommer få det tufft
  • Bruttomarginalen ska vara så hög som möjligt och vara stabil utan stora variationer

Anledningar till en hög bruttomarginal

  • Ledningen är effektiv
  • Låg kostnad för tillverkning
  • Prishöjningar kan göras till kund

Investmentbolag, Fastighetsbolag och Banker anger inte Bruttoresultat i sin redovisning. Titta istället på Rörelseresultat som är ett bättre lönsamhetsmått i dessa branscher. Gör alltid en analys av ett bolags nyckeltal innan du ska köpa aktier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.