Bästa aktier inom förnybar energi

Bra aktier inom förnybar energi

Förnybar energi är en sektor som får allt större kapitalinflöden på marknaden. Hela världen håller på att ställa om till energikällor som är förnyelsebara och idag går det att investera i aktier inom solenergi, vindkraft, vattenkraft och vätgas.

Historiskt sett har de förnybara energikällorna trä och vatten uppfyllt människors behov för belysning, matlagning och värme. Från 1800-talet skedde ett skifte till fossila bränslen bestående av kol, olja och naturgas som har fortsatt fram till idag. Dock har nya förnybara energikällor vuxit fram i rask takt sedan 1990-talet i form av solenergi, vindkraft och vätgas.

Produktionen av förnybar energi når årligen nya rekord och det finns därför starka skäl till att överväga investering inom denna bransch. Du kan bidra till den gröna omställningen och samtidigt tjäna pengar genom att investera i de bästa aktierna för förnybar energi.

Bästa aktier inom förnybar energi 2022

  • SeaTwirl (STW) – SeaTwirl har siktet inställt på att bli marknadsledande i världen inom havsbaserad vindkraft. Strategin för att uppnå detta mål är genom innovation. Företaget har redan utvecklat en egen vindturbin som roterar likt en flytande karusell på havsytan.
  • Brookfield Renewable Partners (BEP.UN) – Det här ett av världens största aktiebolag inom förnybar energi. Företaget har vuxit snabbt sedan det grundades 1999 och har numera kunder i hela Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika.
  • Enphase Energy (ENPH) – Inom solenergiindustrin är Enphase Energy ledande i världen och ett bra alternativ inom förnybar energi på börsen.
  • SolarEdge Technologies (SEDG) – Det här är ännu ett företag i täten inom solenergiindustrin som riktar in sig på energioptimering för att maximera solenergins effektivitet.
  • Bloom Energy Corporation (BE) – Företaget erbjuder en plattform som genom en elektromekanisk process utan någon som helst förbränning omvandlar väte-, biogas- eller naturgas till elektricitet. Denna plattform kan installeras hos kunder som behöver en kontinuerlig strömförsörjning utan avbrott. Om du är intresserad av denna bransch bör du överväga detta företag som är under en stark tillväxtfas.
  • Minesto (MINEST) – Minesto är ännu ett bolag inom förnybar energi som har en egenutvecklad teknik som används för att producera el från tidvatten- och havsströmmar och riktar sig mot kunder inom elbolag.
  • Climeon (CLIME) – Bolaget är specialiserade inom utveckling av värmekraftlösningar som sedan producerar förnybar elektricitet.
  • Arise (ARISE) – Bolaget är verksamt inom vindkraft och är aktiv inom hela värdekedjan från prospektering till förvaltning och drift. Den el som bolaget säljer produceras via egna vindkraftparker.
  • Eolus Vind (EOLU) – Bolaget projekterar och bygger vindkraftsanläggningar på land och till havs.

Bästa svenska aktier inom förnyelsebar energi

AktieUtv. 1 år
Orrön EnergySol-, Vind-, Vattenkraft+180%
OX2Vind- och solkraftsparker+65%
AriseVindkraft+48%

Varför ska man investera i förnybar energi aktier?

Grön och förnybar energi blir allt viktigare och övergången kommer att ske sakta men säkert även om det inte går snabbt. Det här är goda nyheter för investerare eftersom det innebär att trenden för tillväxten är säker för lång tid framåt.

Att spara hållbart är en stark trend och det ökar pressen på företagen att ta sitt ansvar för samhället och miljon. Kolla in listan på de börsnoterade företagen som är mest hållbara här.

Är aktier inom förnybar energi en bra investering?

Aktier inom förnybar energi är en bra investering eftersom tillväxten kommer att öka i takt med klimatförändringarnas framfart. Även politiker arbetar för att öka investeringsviljan i förnybar energi.

Enligt kvalificerade prognoser kommer den globala marknaden för förnybar energi att växa med cirka två miljarder dollar under de kommande åren. Statistiken visar att förnybar energi överträffade fossila bränslen när det gäller avkastning med nära 100 procent. Dessutom är aktier inom förnybar energi mindre volatila jämfört med aktier inom fossila bränslen.

Om du tycker det är svårt att välja ut specifika aktier inom sektorn så kan du titta på listan över Sveriges 10 mest hållbara indexfonder.

Solenergi

Solenergiindustrin växer snabbt som svar på den stora efterfrågan på rena energikällor. Fördelen med energikälla är att den är en av de mest prisvärda inom förnybar energi idag samtidigt som många stater investerar pengar för att utöka tillgången till den. I Sverige står solkraft för 1 procent av elproduktionen så det finns en stor potential för tillväxt. Enligt prognoser kan upp till 10 procent av den totala elproduktionen kunna komma från denna energikälla år 2040.

Vindkraft

Det här är en ren och förnybar energikälla som har använts i årtusenden med olika funktioner, från segel på fartyg till roterande vingar på väderkvarnar. Numera är den en av de vanligaste och snabbast växande typerna av förnybar energi i världen. Även om den initiala kostnaden med att bygga vindkraftsparker kan vara dyr så är driftskostnaderna relativt låga. Vinden är gratis och turbinerna kräver minimalt med underhåll under deras livstid.

Vätgas

Detta är en ren energikälla som endast producerar vatten när det förbrukas. Den kan i sin tur produceras från många olika resurser som till exempel naturgas, biomassa, sol, vind och kärnkraft. Den kan användas för att både lagra, flytta och leverera energi som produceras från andra källor. Vätgas är mycket attraktiv som bränslealternativ för transport, bilar och bostäder.

Lästips: Kolla in bästa hållbara fonderna 2022 här.