Sveriges 10 mest hållbara indexfonder

Hållbara indexfonder

Här listar vi de mest hållbara indexfonderna som har bäst ESG-värde (hållbarhetsvärde). Ju lägre ESG-värde ju mer hållbar är indexfonden. Bäst hållbar indexfond är Öhman Global Marknad.

Hållbar indexfondESG-poängTotal avgift
1. Öhman Global Marknad Hållbar18,750,49 %
2. Öhman Etisk Index Europa19,750,78 %
3. Öhman Etisk Index Sverige A20,100,51 %
4. Öhman Sverige Marknad Hållbar20,100,34 %
5. Öhman Etisk Index USA20,150,68 %
6. Öhman Etisk Index Pacific20,170,73 %
7. Avanza Europa20,250,17 %
8. Avanza USA20,850,17 %
9. SPP Global Plus20,910,43 %
10. SPP Aktiefond Sverige20,930,22%

Kom ihåg att det alltid innebär en risk att spara i indexfonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. En indexfonds historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Bästa hållbara indexfond i vår topplista är Öhman Global Marknad med 18,75 ESG-poäng (lägre värde bättre). Totala avgiften är låg med 0,49% per år och fonden har ca 2400 ägare via Avanza. Fonden har 67% exponering mot USA där teknik, finans och sjukvård är största branscher. Största innehav är Microsoft, JP Morgan Chase & Co, Procter & Gamble, Visa och Berkshire Hathaway.

Hållbarhet och indexfonder är två starka trender

Det finns två starka trender inom sparande och det är hållbarhet och indexfonder. Allt fler väljer indexfonder eftersom de är billiga och har samma avkastning som börsindex. Under senaste åren har även hållbarhet varit ett viktigt tema för sparare. Därför väljer många att kombinera dessa två egenskaper till hållbara indexfonder, vilket gör sparandet både billigt och miljömedvetet. Idag finns det ganska få indexfonder som har har hög hållbarhet. Men det är mycket troligt att vi kommer att få se allt fler för varje år som går.

Vad betyder hållbarhet? När du investerar hållbart betyder det att du väljer fonder som bara placerar i bolag som är etiska och arbetar med miljö, klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Traditionellt har sparare valt aktiva hållbara fonder där en fondförvaltare sköter placeringar, men till en högre avgift på cirka 1-2%. Fördelen med aktiva fonder är att du har chansen att slå börsindex. Nackdelen är att bara ett fåtal förvaltare klarar av att slå index år efter år, vilket gör aktiva fonder dyrare än indexfonder på lång sikt.

Du som väljer att investera i hållbara indexfonder går miste om vissa bolag som annars finns med i index. Det gör att din avkastning kan avvika från normala indexfonder som Avanza Zero.

Svanenmärkt indexfond

Det positiva med hållbara indexfonder är att de endast investerar i aktier med bra hållbarhetsranking. För de som vill ha de tuffaste miljökraven så är Xact Sverige den första Svanenmärkta indexfonden i världen.

Den indexfond som har bäst betyg inom socialt ansvar, det vill säga mänskliga rättigheter och jämställdhet är Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är riktigt populär på Avanza med 293 000 ägare. Fonden har 0,27% i avgift och 5/5 stjärnor hos Morningstar. En fond som enbart investerar i investmentbolag påminner om en indexfond.

Om du är mer intresserad av att direktinvestera i aktier så kan du kolla in vår topplista över hållbara aktier där bolagen har verksamheter inom energieffektivisering, luftrening, klimatreglering och vindkraft.