Bästa hållbara fonderna 2022

Att äga hållbara fonder är en stark trend hos sparare i Sverige. Här har vi listat de bästa fonderna senaste 5 åren som dessutom har högst hållbarhetsbetyg. Fonderna nedan äger bara bolag som har låg CO2-risk och tar sitt ansvar gällande miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och samhället.

FondUtv. 5 årAvgiftHållbarhetÄgare
1. Öhman Etisk Index USA+79%0,68%✿ ✿ ✿ ✿ ✿10 775 st
2. Nordea Klimatfond+74%2,10%✿ ✿ ✿ ✿ ✿3 448 st
3. Swedbank Robur Transition +65%1,28%✿ ✿ ✿ ✿ ✿1 555 st
4. Allianz Global Sustainability+63%1,89%✿ ✿ ✿ ✿ ✿190 st
5. Öhman Etisk Emerging Markets+56%1,06%✿ ✿ ✿ ✿ ✿40 209 st

Ägare är antalet personer som äger fonden via Avanza. Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Investera aldrig pengar du inte har råd att förlora.

Bästa hållbara fonden enligt vår topplista är aktiefonden Öhman Etisk Index USA med +79% avkastning senaste 5 åren. Avgiften är låga 0,68% då fonden är en indexfond som försöker följa amerikanska aktiemarknaden. Fonden investerar endast i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete. Morningstar har givit betyget 5/5 stjärnor och hållbarhetsbetyget är 5/5. Största innehav i fonden är Microsoft, JP Morgan Chase, Visa, Procter & Gamble och Berkshire Hawhaway.

Bästa etiska fonderna

ESG-fonder som är etiska

Om du vill investera med gott samvete så är etiska fonder något för dig. Trenden är att allt fler människor vill ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Så kallade ”gröna investeringar” och miljöfonder ökar i Sverige, och det är framförallt kvinnor som leder trendskiftet. I företagens årsredovisningar kan vi hitta flera kapitel om olika hållbarhetsfrågor som de tar ansvar för. Det finns en strukturell trend inom hållbarhet som gör att fonder som investerar inom förnyelsebar energi, miljöteknik och återvinning gynnas av kapitalflöden.

Vad betyder hållbarhet?

ESG är en förkortning för Environmental, Social and Governance och är en global standard för hållbara investeringar.

SRI är en förkortning på Social Responsible Investments.

Att fonderna har en ESG- eller SRI-standard betyder att förvaltarna endast investerar i företag som tar sitt ansvar gällande miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Sen finns det olika inriktningar inom hållbara fonder som miljöfonder, etiska fonder och Svanenmärkta fonder. Så fundera på vilka hållbara aspekter som är viktigast för dig.

Olika hållbarhetsmärkningar på hållbara fonder:

 • Svanenmärkta fonder
 • Morningstars gröna glober
 • Morningstars låg CO2-risk
 • ESG-värde
 • PRI

Hållbara fonder hos Avanza

Hos Avanza kan du hitta 89 st fonder som uppfyller kraven på högsta betyg inom hållbarhet och CO2-risk. Du kan se hela listan med hållbara fonder här, endast de fonder med högst betyg syns. Du kan sedan sortera fonderna på lägst avgift eller högst avkastning. Om du är nyfiken på vilka fonder som är populärast så kan du sortera på antal ägare.

Handelsbanken Hållbar Energi

Fonden Handelsbanken Hållbar Energi är en relativt populär hållbarhetsfond med 8 500 ägare via Avanza. Avkastningen har varit +42% senaste 5 åren och 11,7% på 1 år. Betyget från Morningstar är 4/5 stjärnor och hållbarhetsbetyget är 5/5. Fonden är aktivt förvaltat och har en total avgift på 1,63% per år. Fonden placerar i globala företag som använder teknologier för att minska den globala uppvärmningen genom att begränsa koldioxid och andra växthusgaser. Störst exponering har fonden mot USA med 39% av kapitalet. Största innehav är Hannon Armstrong, Xinyi Solar, EDP Renovaveis och Darling Ingredients. Läs mer om Handelsbanken hållbar energi här.

Hållbarhet är en stark trend

Det blir allt större fokus på hållbarhet och etik bland fondförvaltarna. Det beror på att privatsparare är intresserade av ett hållbart sparande där man som individ bidrar till ett bättre samhälle. Många unga människor vill lämna världen i bättre skick till sina egna barn och barnbarn. Enligt Fondbolagens förening så vill 1 av 3 privatsparare investera i hållbara fonder. Kvinnor är generellt mer intresserade av miljöfrågor och jämställdhet, men hållbarhetsfrågor ökar starkt även hos männen.

För de flesta småsparare handlar det om att välja bort bolag och branscher som man anser är oetiska eller dåliga för samhället. Branscher som tobak, alkohol, spel om pengar och liknande vill man inte investera i. Det gör att fonder måste välja bort aktier som Betsson och Swedish Match. Ibland gör det att hållbara fonder halkar efter i avkastning, men inte alltid. Fonder som ägt hållbara aktier som Nibe eller Beijer ref har tjänat massor av pengar till sina fondägare. Nibe har till exempel avkastat 892% senaste 10 åren och Beijer Ref ligger inte långt efter med sina +602%.

Att spara hållbart

När du sparar hållbart så är det inte bara dina pengar som växer med ränta på ränta effekten. Utan även framtiden blir bättre genom att klimatmålen nås och folk mår bättre i samhället. Faktum är att hållbara fonder klarade Coronakraschen i mars 2020 bättre än andra fonder. Det beror på att aktier med hållbarhetsstämplar hade större inflöden vilket i sin tur gjorde att fonderna steg i värde.

Det som gör det mer lönsamt att investera med ESG-trenden är att storkapitalet, det vill säga pensionsbolagen, försäkringsbolagen och kapitalförvaltare får hårdare riktlinjer och policies kring vad som är hållbara företag. Några teman vi kan se att fondförvaltarna tittar på:

 • Förnyelsebar energi som sol- och vindkraft
 • Fossilfria bränslen
 • Miljövänlig teknik / Grön teknik som t.ex. luftrening och elbilar
 • Miljöarbete
 • Ägarstyrning som arbetar mot korruption
 • Socialt ansvar genom jämställdhet och mänskliga rättigheter

Problemet med att investera hållbart är att dessa fonder oftast är dyrare än vanliga fonder. Det gör att din avkastning blir lidande. Nu finns det som tur är ett fåtal hållbara indexfonder som är billiga. Avgiften för dessa fonder överstiger inte 0,40% per år.

Ett alternativ till spara hållbart är att välja bort personliga aktiviteter som är klimatpåverkande. Det kan vara att du väljer att flyga mindre, köra bil mindre eller att äta kött mindre. Sedan investerar du som vanligt i aktiefonder och med överavkastningen kan du skänka pengar till välgörenhet och miljöorganisationer.