Bästa etiska fonder 2022

Etiska fonder

Om du vill påverka företag till att ta sitt ansvar och arbeta för en bättre värld så är etiska fonder något för dig. Här har vi listat de fonder med bäst betyg inom etik, klimat och hållbarhet.

FondHållbarhetUtv. 5 årTotal avgift
Pictet-European Sustainable5/5+10%1,82%
Länsförsäkringar Sverige Aktiv5/5+23%1,40%
AMF Aktiefond Världen5/5+16%0,40%
Öhman Etisk Index Sverige4/5+5%0,51%
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet4/5-1,0%1,72%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan gå både upp och ner i värde. Investera aldrig pengar du inte kan vara utan.

Fonderna ovan har fått höga etiska betyg både i premiepensionssystemet och hos nätmäklaren Avanza. Bästa etiska fonden 2022 är Länsförsäkringar Sverige Aktiv som haft en avkastning på +23% senaste 5 åren. Hållbarhetsbetyget för fonden är bland de bästa med högst betyg i hållbarhet och CO2-risk från Morningstar. Vidare arbetar fonden för ett positivt klimat och man undviker ifrågasatta branscher som alkohol, vapen, bekämpningsmedel, kolkraft, kärnkraft, palmolja, pornografi, pälsindustri, tobak och casino. Morningstars prestationsbetyg är högt med 4/5 stjärnor. Fonden förvaltas av Anette Dahlberg sedan 2017 med ett förvaltat kapital på ca 10 miljarder kronor. Eftersom fonden är aktivt förvaltat så är totala avgiften för att äga den 1,40% per år.

Om du tycker avgiften är för hög så kan du välja nummer två på vår topplista: AMF Aktiefond Världen med låga avgiften på 0,40%. Fonden är etisk och har haft +16% avkastning senaste 5 åren. Enligt Avanza och Morningstar så har fonden samma etiska betyg som Länsförsäkringar Sverige Aktiv. Skillnaden är att den här fonden investerar över hela världen och har en lägre avgift. Avkastningen har dock varit lite sämre än fonden hos Länsförsäkringar. AMF Aktiefond Världen förvaltas av Björn Lind sedan 2011 och förvaltat kapital är 32 miljarder kronor.

Vad är en etisk fond?

En etisk fond eller ”etikfond” betyder att fondförvaltaren bara investerar i företag som tar sitt ansvar i samhället, för miljön och inte sysslar med destruktiva branscher som vapen, alkohol, spel och tobak. Etiska fonder följer internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter, korruption, miljö och arbetsförhållanden. Fonder som gör ansvarsfulla investeringar brukar kallas SRI-fonder som är en förkortning för Social Responsible Investments.

Etikfonder kan ha olika inriktningar och värderingar, vissa fonder investerar t.ex. bara i företag som anstränger sig för att förbättra miljön. Andra investerar i företag som arbetar för ökad jämställdhet. För att mäta vilka fonder som arbetar för bättre miljö så brukar man titta på företag med låg CO2-risk och inga fossila bränslen. Etiska fonder brukar ibland kallas hållbara fonder. Om du vill påverka företag att anstränga sig för att skapa en bättre värld till dina barn och barnbarn så passar en etisk fond dig.

Behöver inte ha ”etisk” i namnet

En fond behöver inte ha ordet ”Etisk” i namnet för att vara etisk. Viktigare är att kontrollera hur fondens policy och riktlinjer ser ut. Etiska fonder särskiljer sig ibland inte speciellt mycket från en Sverigefond. Ofta handlar det istället att man undviker oetiska bolag som vapentillverkaren SAAB, snustillverkaren Swedish Match och gamblingbolagen Betsson och Kindred.

Trend att investera i etiska fonder

Enligt fondbolagens förening väljer en tredjedel att placera sina pengar i etiska fonder. Det är en stark trend att välja etiska fonder framför vanliga aktiefonder. Det beror på att många vill investera med gott samvete. Då uppstår frågan: Får man bättre avkastning med etiska fonder? Nej det finns inga bevis på det. Avkastningen blir i bästa fall likadan som en vanlig aktiefond som inte investerar etiskt. Vissa sparekonomer hävdar dock att avkastning kan bli sämre med etiska fonder då man väljer bort många tillväxtföretag där efterfrågan på företagets produkter är stor. En annan nackdel kan vara att etiska fonder har en högre förvaltningsavgift än normala fonder.

Generellt kan man säga att svenska och europeiska fonder får höga etiska betyg medan fonder som placerar pengar i USA och Asien har lägre etiska betyg.