Stora börsfall i Kina skapar oro

Börskommentar aktier

Jag har haft en bra mejlkonversation med en av er läsare där jag fick tips om att börja skriva kommentarer om aktier som jag tycker är köpvärda eller börjar närma sig en bra köpnivå. Så tänkte börja skriva en kommentar om börsen varje månad!

Börsfall i Kina

Julibörsen gjorde en vändning (lättnadsrally) och har sedan början av juli månad rört sig uppåt. Liknande rörelse har vi haft på börsen i några år nu. Under månaden avtog oron för Grekland och nu oroar sig marknaden för Kina istället. Vi har sett stora börsfall i Kina och tillväxten där borta har börjat avta. Landet har tillverkat och investerat mer än vad efterfrågan klarar av i resten av världen. Och eftersom tillväxten har kommit från export och investeringar så kan vi anta att tillväxten kommer normaliseras eftersom resten av världen inte har den efterfrågan som behövs för att Kina ska växa i samma takt. Kina har börjat köpa mindre råvaror vilket har märkts i råvarupriserna. Vi får hoppas att de länder som sålt sina råvaror till Kina har sina lån under kontroll annars är risken för skuldkris överhängande i många länder. Kina har varit dragloket i många länders ekonomier, så vi får se vad som händer när tidvattnet vänder. Det ser inte ljust ut för världens börser framöver. Det känns som att börstrenden har blivit negativ. Jag ångrar inte att jag sålde av aktier i våras då aktiepriserna fortfarande är höga.

Lästips: Bästa Kinafonder

Verkstadsaktier exponerade mot Kina

Svensk verkstad har haft det tufft på börsen under juli på grund av deras stora exponering mot Kina. Sandvik, SKF, Autoliv och Volvo har gått ner i kurs då många oroar sig för försäljningen i Kina som länge varit en tillväxtdel för dessa bolag. Nu när Kina börjar investera mindre i industri, broar, vägar, gruvor osv så kan svenska exportbolag få det tuffare. Bra bolag kan säkert ändå kompensera och behålla försäljning trots att landet som helhet drar ner investeringarna. Jag nöjer mig med att äga Industrivärden som har exponering mot svensk verkstad. Jag tycker inte att några aktier inom verkstad är köpvärda. Balansräkningarna i många verkstadsbolag är ansträngda med hög skuldsättning, vilket marknaden inte kommer gilla om osäkerheten på börsen tilltar.

Finns det några köpvärda aktier?

Aktier i min portfölj som närmade sig köpvärda nivåer under juli var Fortum och IBM. Två hatade aktier där risken är stor att kursen fortsätter ner.

Marknaden oroar sig för IBM’s allt lägre omsättning, men jag tycker det är naturligt eftersom den uttalade strategin är att fokusera på lönsamhet och högre vinster. För att uppnå det måste bolaget göra sig av med produktområden med lägre marginaler (därmed minskar omsättning). Kan IBM lyckas omvandla mer vinst per krona så är det helt i linje med vad jag som aktieägare önskar mig. Högre vinster betyder högre aktiekurs, utdelningar och aktieåterköp på sikt. IBM är köpvärd om man tror att satsningen på mer lönsamma produkter kommer lyckas. Vid en kurs på 156 USD räknar jag på ca 10% avkastning per år över tid. Tålamod kommer att bli viktigt för den som vill bli aktieägare här.

Fortum har gått ner i kurs och är enligt mig köpvärd mellan 12-15 euro. Då räknar jag på en totalavkastning på 8-10% per år över tid, beroende på hur lågt pris du lyckas köpa aktier för och att vinsten inte sjunker mer. Viktigt att komma ihåg att den avkastningen kommer antagligen inte växa varje år, utan efter 5 år kommer du fortfarande ha ca 8% per år. Det beror på att bolaget verkar i en högkostnadsbransch där Fortum lägger nästan hela vinsten på underhåll och nyinvesteringar. Så det är viktigt att allokera om pengarna från Fortums utdelningar till bolag som växer sin vinst.

Låga avkastningskrav på börsen

I övrigt så tycker jag mycket är dyrt på börsen just nu, många aktier ger en totalavkastning på 4-5% om året och det tycker jag är för lite betalt för risken. Skulle teoretiskt sätt styrräntan vända så äter varje höjd procentandel upp totalavkastningen. Skulle vi få en normal inflation på 2% så ska du även dra ifrån den från avkastningen. Dessutom kommer pengarna i aktier flytta till säkra tillgångar för varje procentandel som räntan höjs med. Därför tycker jag börsen är dyr, ska du ta höjd för allt det här så ska du ha en totalavkastningen på 10% och över egentligen, tycker jag. Däremot om räntan skulle ligga kvar på låga nivåer så är aktier relativt ”billiga”, men då spekulerar vi eftersom vi inte vet hur räntan kommer röra sig eller om dagens bolagsvinster kommer att hålla. Om räntan skulle befinna sig på låga nivåer så kan det vara en bra idé att köpa aktier och hålla i kommande år.

Disclaimer: Inlägget ska inte ses som finansiell rådgivning. PlaceraPengar.nu åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på hemsidan. Inlägg och investeringsidéer kan innehålla felaktigheter eller utelämna viktig information. Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Börja spara idagÅrsränta
4spar 5,5 - 8,1%
Ej insättningsgaranti
Öppna sparkonto

Lämna en kommentar