Populära fonder – Topp 5

Populära fonder

Fonder har blivit ett populärt sätt att spara på. Det är ett enkelt sätt att komma igång med ditt sparande genom att börja spara i fonder. Du får en bra riskspridning och behöver inte sätta dig in i enskilda marknader eller aktier. Du slipper själv att ha koll på de olika fonderna utan kan istället luta dig tillbaka medan fondförvaltaren tar hand om allt.

Det finns olika fonder med olika placeringsinriktningar att välja mellan, detta beroende på målet med sparandet, hur stor risk du är villig att ta samt på tidsperspektivet. I nuläget finns det cirka 2500 olika fonder som är tillgängliga på den svenska marknaden för dig som vill spara. Fonderna delas in i de fyra huvudkategoriera aktiefonder, blandfonder, räntefonder och hedgefonder. Varje huvudkategori har i sin tur flera underkategorier.

Topp 5 i populära fonder

Topp fem populära fonder ser ut som följande. Första plats går till Avanza Zero tätt följt utav Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Tredjeplatsen tar Swedbank Robur Ny Teknik och på fjärde plats hamnar Avanza Global medan det är TIN Ny Teknik som tar femte platsen över de mest populära fonderna.

Avanza Zero

Avanza Zero är nummer ett bland populära fonder. Fonden är en passivt förvaltad indexfond som följer de 30 aktierna som är mest omsatta på Stockholmsbörsen. Detta innebär att det är en dator som köper, säljer aktier och följer ett bestämt index. För Avanza Zero är det SIX30RX-index som gäller. Investerar du i Avanza Zero innebär det att fonden automatiskt följer dessa 30 bolag, både i uppgång och nedgång. Fonden har 387 000 ägare via Avanza.

I Avanza Zero kan du hitta aktier som Volvo, Hennes & Mauritz, Ericsson, SEB, Handelsbanken med flera. Fördelen med indexfonder är att du får samma avkastning som börsen får, dessutom får du bra riskspridning. Å andra sidan är nackdelen att du aldrig kommer få mer avkastning än vad index ger.

Fonden har gått upp 57,36 procent på fem år. Indexfonden är helt utan avgifter och är den första fonden i Sverige där ägarna inte betalar några avgifter. Indexfond innebär att det ges tillåtelse att placera upp till 20 procent i samma innehav när det gäller aktier eller skuldförbindelser.

Fonden passar främst dig som är långsiktig sparande och har ett tidsperspektiv på omkring fem år framåt. Detta beror på att fonden investerar 100 procent i aktier som anses vara en riskfylld tillgång. Du kan läsa vårt omdöme av Avanza Zero här.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond som inriktar sig på svenska investmentbolag. Fonden har en avgift på 0,2 procent och anses som ett av lågkostnadsalternativen. Man satsar 86 procent på bolag som ingår i finanssektorn. Fonden har 385 000 ägare via Avanza vilket gör den mycket populär bland småsparare.

Målet för Spiltan Aktiefond Investmentbolag är att över tid ge bättre avkastning än vad Stockholmsbörsen gör men till en lägre kostnad än genomsnittliga indexfonden. Under en femårsperiod har fonden gått upp med 117,26 procent.

Genom att köpa Spiltan Aktiefond investmentbolag så köper du automatiskt en kombination av kvalitativa investmentbolag så som Industrivärden, Investor, Lundbergföretagen och Kinnevik.

Vilka bolag som ska ingå i portföljen väljs ut av förvaltaren men fonden kommer övertid vara passivt förvaltad. Det är Jörgen Wärmlöv och Erik Brändström som förvaltar Spiltan Aktiefond Investmentbolag sedan 2011. Det förvaltade kapitalet är ungefär 18 miljarder kronor. Du kan läsa vårt omdöme av Spiltan Aktiefond Investmentbolag här.

Swedbank Robur Ny Teknik

Populära Swedbank Robur Ny Teknik är en aktiefond som är aktivt förvaltad. Avgifter för fonden ligger på 1,34 procent. Huvudsakligen placerar man i små och medelstora företag i Sverige men även runt om i Norden.

Dock så finns möjligheten att placera upp till 40 procent av tillgångarna i ett bolag som inte tillhör Norden. Man satsar främst genom placeringar i bolag som har ett högt teknikinnehåll. Detta kan exempelvis vara miljöteknik, industriteknik, IT, telekommunikation eller medicinteknik.

Placering sker med långsiktiga mål i åtanke och bakom placeringarna finns en aktiv strategi för investeringar. Embracer Group, Stillfront och Sinch är fondens tre största innehav och dessa bolag är verksamma inom olika typer av digitala spel.

Fonden imponerar med avkastning på hela 200 procent de senaste fem åren. Historiskt sett så har man prickat in flera börsvinnare vilket gjord fonden populär. Framtiden ser ljus ut och det finns stora chanser att lyckas att slå index. Du kan läsa vårt omdöme av Swedbank Robur Ny Teknik här.

Avanza Global

Avanza Global är en matarfond och det innebär att fonden investerar minst 85 procent i en annan fond. Målsättningen är en avkastning som motsvarar utvecklingen hos mottagarföretaget.

Fonden fungerar som en global indexfond där placeringarna återspeglar över 1500 värdepapper och marknader såsom exempelvis Kanada, Asien, USA och Europa. Fondens avgift är 0,10 procent vilket gjort fonden till en av de populäraste indexfonderna. Du kan läsa vårt omdöme av Avanza Global här.

TIN Ny Teknik

TIN NY Teknik är en aktiefond som inriktar sig mot nordiska bolag. Bolagen i sin tur kännetecknas av produkter eller tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagen kännetecknas även av hög grad av utveckling för antingen egen eller andras räkning samt av forskning. Fonden förvaltas av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn som är omtyckta av aktiemarknaden.

Fonden har som mål att över minst en femårsperiod överträffa sitt jämförelseindex VINX Small Cap Net. Fonden har tillåtelse att placera i överlåtbara värdepapper, fondandelar, konto i kreditinstitut, derivatinstrument samt penningmarknadsinstrument.
Fondens avgift är 1,59 procent. Du kan läsa vårt omdöme av TIN Ny Teknik här.

Summering

Det finns många faktorer som du kan väga in när du ska välja fonder. Det finns topplistor och rekommendationer att följa men att bara väga in vad som är populärt är ingen bra idé. Titta också på den historiska avkastningen för fonden och förvaltarna för att få en uppfattning om det är en bra fond att satsa på. Dock så finns ingen garanti på att du ska få en viss avkastning på kapitalet. Din investering kan antingen öka eller minska i värde trots historiskt bra avkastning. Fonderna som haft den högsta avkastningen de senaste åren är främst branschfonder som har valt att placera i tillväxtaktier. Vi har gjort en sammanställning med årets bästa fonder här.