Indexfond eller aktiv förvaltning?

Passiv indexfond eller aktiv förvaltning

Är du intresserad av att börja spara i fonder men inte riktigt vet vad som är skillnaden mellan indexfonder och aktiv förvaltning, eller vad du ska satsa på? Läs om skillnaderna, om avkastning och avgifternas påverkan.

Vad är skillnaden mellan indexfond och aktiv fond?

Indexfonder har blivit mycket populära de senaste åren. Indexfond, passiv fond eller robotförvaltning som det även kallas, har målet att spegla utvecklingen på ett specifikt index.

Indexfonden följer precis som det låter ett specifikt index. Index fungerar som ett jämförelsetal och beskriver hur något har utvecklas. Den passiva indexförvaltaren bygger upp fonden utifrån en given mall som ska efterlikna börsindexet. Man investerar i aktier som ingår i det specifika indexet. Ett exempel är att om indexfonden följer OMX Stockholm 30, som är det vanligaste aktieindexet i Sverige, då återspeglas avkastningen från de 30 bolagen som ingår. Här ingår bland annat Hennes & Mauritz som utgör 10 procent.

Fondförvaltaren har inte uppdraget att hitta köpvärda aktier utan ska istället följa ett index. Detta är bland annat anledningen till att indexfonder vanligtvis har en lägre kostnad eftersom de inte är lika svåra att sköta som andra typer av fonder.

Sverige, USA, Global, Emerging Markets, Asien och Ryssland är några av de vanligaste kategorierna för indexfonder. Inom Sverige följer man utvecklingen av företag som handlas på svenska marknaden. I kategorin globala indexfonder så följer fonderna ett globalt index.
Kategorin Emerging Markets är svenska tillväxtmarknader där marknader vars ekonomi växer snabbare än övriga världens.

Aktiv förvaltning är motsatsen till passiv förvaltning

Aktiv förvaltning är motsatsen till passiv förvaltning. Den aktiva förvaltningen innebär att fondförvaltaren tar aktiva beslut att välja ut aktier och tillgångar som man investerar i. Förvaltaren gör egna analyser där hänsyn till både avkastningspotential och risker tas. Läs mer om aktiv vs passiv förvaltning här.

Fondens mål är att finna bra aktier och få en avkastning som är bättre än ett jämförelseindex. Ett jämförelseindex kan vara exempelvis de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Indexet som man väljer att jämföra sig med ska vara relevant om man ser till fondens placeringsinriktning. Normalt sett så har en aktivt förvaltad fond en högre avgift än vad en indexfond har.
Använder man sig av aktiv förvaltning så har man en mer koncentrerad portfölj, vilket innebär att du har färre innehav beroende på att man anses ha bra koll på innehaven och tror att de kommer ge en god avkastning.

Vilket är bäst – aktiv eller passiv förvaltning?

Det finns delade meningar om vad som är bäst att investera i. Det finns så klart både för- och nackdelar för olika typer av förvaltning. Vad du ska välja kan vara beroende av olika faktorer. Råder det nedåtgående konjunktur så kan en aktivt förvaltad fond ha ett större utrymme att exempelvis utesluta de konjunkturkänsliga aktierna. Detta kan vara en fördel för denna typ av förvaltning. Dock kan en passivt förvaltad fond vara bättre när det är en uppåtgående konjunktur, eftersom denna följer ett index och innebär även lägre kostnader för dig.

Vill du ha ett enkelt sparande så är indexfonder rätt val. Aktivt förvaltade fonder kräver mer uppmärksamhet. Du måste vara mer aktiv och utvärdera fonderna oftare. Det ena alternativet utesluter självklart inte det andra, du kan givetvis ha en kombination av fonder för ditt sparande.

Lista – aktiva fonder som slår index

  • Spiltan Aktiefond Stabil: VD och fondens förvaltare är Erik Brändström och han satsar på en koncentrerad portfölj med cirka 25 innehav. Generellt säger man att en investering som genererar 15 procent värdetillväxt per år kommer att dubbleras efter fem år. Just detta har Spiltan Aktiefond Stabil klarat av.
  • Norron Active R: Håller även de sin portfölj koncentrerad där man har mellan 25 och 30 innehav. Historiskt har man fattat smarta beslut för investeringar.
  • Swedbank Robur Global High Dividend: Förvaltas av Fredrik Mattsson. Här står förvaltning i välskötta, högutdelande bolag i fokus. Här återinvesteras utdelningarna i fonden. Viktiga anledningar till framgång är bland annat utdelningar i kombination med lyckade bolagsval. Även här har man en koncentrerad portfölj där man har cirka 20 innehav.

Index – slår aktivt förvaltade fonder över tid?

De senaste åren så har index gått bättre än aktivt förvaltade fonder. Dock kan fristående fondbolag lyckas att slå index. Ett exempel är Carnegie Sverigefond som har aktivt förvaltats i cirka 30 år.

Fonder med lägre avgifter ger högre avkastning?

Stämmer det att kvalitet kostar eller att billigt är bra? Ja historien visar att det lönar sig att betala för aktiv förvaltning. Det må vara dyrare men du får mer för din investering. Fonder med lägre avgifter ger således inte högre avkastning.

Avkastningen är alltid efter avgifter

Går det bra för fonden så blir din avkastning högre och du betalar mer i avgift. Om det går sämre för fonden så blir avkastningen mindre och du betalar en mindre avgift. Är det avgiften som är viktigaste kriteriet för dig så välj en fond som har en låg avgift. Tänk på att avkastning och risker hänger ihop.