Globala indexfonder

Av PlaceraPengar.nu | november 30, 2020
0 Kommentarer
Globala indexfonder

Vill du hitta ett säkert sätt att spara pengar med lång sparhorisont? Då kan globala indexfonder vara helt rätt alternativ för dig. Globala indexfonder passar för många olika sparprofiler, men är framför allt bra för dig som har tålamod, och som kanske inte vill lägga ner för mycket tid på ditt sparande. I den här artikeln hittar du svar på följande frågeställningar:

  • Vad är globala indexfonder och hur de fungerar
  • Tips på bra globala indexfonder
  • Vilken typ av sparande globala indexfonder passar bäst för

Bästa globala indexfonden 2020

Globala indexfonderAvk. 5 årAvgift
1.Länsförsäkringar Global Indexnära65%0,20%
2.Avanza GlobalN/A0,05%
3.SPP Aktiefond Global63%0,34%
4.Handelsbanken Global Index66%0,40%
5.DNB Global Indeks63%0,20%

När vi väger ihop avkastning senaste 5 åren tillsammans med fondavgiften så tycker vi Länsförsäkringar Global Indexnära är den bästa globala indexfonden. Om Avanza Global hade haft en längre historik så hade den globalfonden antagligen vunnit då årliga avgiften endast är 0,05% per år.

Vad är en global indexfond?

En global indexfond är en fond som förvaltas med målsättningen att utvecklas på samma sätt som ett underliggande marknadsindex. Några exempel på marknadsindex:

  • OMXS30 – Ett index som består av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen
  • S&P 500 – Består av 500 företag som handlas på börser i USA
  • Nikkei – Index över företag som är noterade på börsen i Tokyo

OMXS30 och S&P är dock inte några globala index, även om företagen på respektive index har världen som marknadsplats. Det förstnämnda innehåller ju företag på Stockholmsbörsen, och de andra företagen är noterade i USA. En global indexfond innebär således att det underliggande marknadsindexet innehåller företag som är noterade på börser i olika länder i världen.

Så hur gör fondförvaltarna för att en egen fond ska spegla ett underliggande index? Ta OMXS30 som exempel. Det indexet består alltså av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, företag som bland andra H&M, Investor, Volvo och Telia. En indexfond som ska följa OMXS30 ska följdriktigt bestå av en proportionell fördelning av aktier från alla bolag som ingår i det underliggande indexet.

OMXS30 är som sagt bara ett exempel på en indexfond. Som du kommer att se kan indexfonder ha olika underliggande marknadsindex. Förvaltare kan till exempel själva sätta upp en aktieportfölj utifrån olika kriterier och räkna det som ett index. Du kan hitta indexfonder som har miljöfokus, som handlar med aktier från specifika branscher (miljö, teknik etc.) eller som bygger på värderingen av olika råvaror.

Vilken är den bästa globala indexfonden?

Det enklaste svaret på den frågan är att säga “det beror på”. Vilken som är den bästa indexfonden för dig beror på olika faktorer, framför allt på vilken sparhorisont du har. För fonder gäller oftast en lång sparhorisont, ofta 10 år eller mer. En av de viktigaste faktorerna när du väljer fonder att spara i på lång sikt är att förvaltningsavgifterna är låga. Sett på en tidshorisont över 10 år kan även små avgifter så långa som 0.50% innebära många tusentals kronor. En kandidat för titeln som bästa globala indexfond just nu är Länsförsäkringar Global Indexnära. Den har ökat 63% i värde inom loppet av 5 år och avgiften ligger på endast 0.22%. Det är väldigt bra.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att bara för att en indexfond presterat bra historiskt sett så är det ingen garanti för framtida avkastning. Globala indexfonder påverkas precis som alla andra ekonomiska instrument av hur det går för de underliggande instrumenten, eller världsekonomin i stort. Den stora fördelen med globala indexfonder är densamma som gäller för vanliga aktier och fonder i största allmänhet. Hur det går för ett enskilt bolag som du äger aktier i är lite svårare att förutse. Med en bred fondportfölj och en världsekonomi som fungerar hyggligt sparar du på ett betydligt mindre riskfyllt sätt.

Fler exempel på kända globala indexfonder

Här följer ett urval med några av de mest populära globala indexfonderna som du kan spara i via svenska banker.

Avanza global Indexfond

Avanzas globala indexfond följer utvecklingen av fler än 1 500 olika värdepapper från marknader som Asien, Europa, Kanada och USA. Tekniskt sett är det en så kallad “matarfond” vilket betyder att minst 85% av det investerade kapitalet återinvesteras i en annan fond. Målet är att uppnå samma avkastning som fås i den fond som matas. Förvaltningsavgiften är låga 0,05% per år. Du kan Läsa mer eller köpa Avanza Global här.

Länsförsäkringar global indexfond

Länsförsäkringar global indexfond är en passivt förvaltad fond som bygger på indexet MSCI World Total Net Return. Det ger en fond som består av aktier för små och medelstora företag i många olika länder. Fondens målsättning är att hamna så nära utvecklingen för det underliggande indexet som möjligt. Snittavkastningen för fonden de tre senaste åren ligger på drygt 10%. Avgiften är 0,20% per år vilket är något högre än Avanza Global. Läs mer eller köp Länsförsäkringar Global Indexnära här.

SEB Hållbar global indexfond

SEB Hållbar global indexfond förvaltas utifrån ett antal hållbarhetskriterier, dessa inbegriper bland annat normer om miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Det ger en fond som följer utvecklingen av ett index som innehåller bolag som bland andra Apple, Microsoft, Amazon och Alphabet (Googles moderföretag). Större delen av aktieunderlaget fås från bolag som är noterade i USA och innefattar branscher som mjukvara, banker, detaljhandel med mera. Avgiften ligger på 0,40% per år och fonden har 4/5 stjärnor från Morningstar. Läs mer eller köp SEB Hållbar Global Indexnära här.

Om du tycker hållbarhet är viktigt och vill kombinera det med indexfonder så ska du kolla in vår artikel om tips på hållbara indexfonder här.

Hur kan globala indexfonder ha så låg avgift?

Fonder kan förvaltas i olika hög utsträckning och det är förvaltningen du betalar avgift för. I det avseendet skiljer man mellan fonder som förvaltas aktivt och passivt. Globala indexfonder är passivt förvaltade. Passiv förvaltning bygger på en ekonomisk idé om att det är nästintill omöjligt att prestera högre än marknaden på sikt. Det är inte genom att försöka förutse hur ett fåtal aktier kommer prestera som du genererar vinst på sikt. Istället gör du det genom “diversifiering”, det vill säga genom att skapa exempelvis en fond bestående av aktier från många olika branscher och världsdelar. Fondförvaltaren behöver helt enkelt inte hålla ögonen på fonden hela tiden vilket leder till att förvaltningsavgiften blir lägre.

Är indexfonder bra eller dåligt?

Om indexfonder är bra eller dåligt beror helt och hållet på ditt perspektiv. Främst din sparhorisont. Om din sparhorisont är kort finns det förmodligen alternativ som kan antas ge dig större vinst i kort perspektiv. Det innebär dock också att du får stå ut med större risk. Globala indexfonder är framför allt bra för dig som vill ha ett någorlunda tryggt sparalternativ som genererar pengar på sparhorisonter över flera år. En annan fördel med att spara i indexfonder är att de är enkla. Du du lägger in ett automatiskt månadsspar, sedan jobbar fonderna på “av sig själva”. Givet att inte några större saker händer på världsmarknaden så behöver du i regel inte göra några korrigeringar.