Krediter har tagit över sparande

Krediter har tagit över

Nu har vi haft många år med lågt ränteläge och främst återspeglar det sig i ökade bostadspriser och skuldsättning hos privatpersoner. Även stater har höga skulder runt om i världen. Det verkar som det bara är företagen som har finanserna i ordning den här gången.

Krediter uppmuntras

Att använda sig av krediter och lån är något som svenska staten uppmuntrar till. Dels genom ränteavdrag, dels genom skattehöjningar på sparande. För ett par månader sedan höjde regeringen skatten på ISK.

Staten visar tydligt vad de önskar sig av medborgarna. Att folk lånar pengar till konsumtion och bostad ökar tillväxten, vilket är bra för samhället och skatteintäkterna. Användningen av kreditkort och så kallade privatlån har också ökat sedan förra finanskrisen. Främst handlar det om korta krediter som man använder som buffert eftersom sparande inte lönar sig. Tyvärr har sparkonton med insättningsgaranti levererat en avkastning långt under inflationen.

Enkelt och billigt att låna

Svenska folket har haft det bättre än någonsin. Vi har billiga krediter som gör det enkelt och billigt att låna. Samtidigt har tillgångar som fastigheter och aktier stigit kraftigt sedan förra finanskrisen. Centralbankernas stimulanser har fungerat även denna gång. Men det är bara en tidsfråga innan nästa finansiella kris. Ekonomin är i slutändan alltid cyklisk.

Dagens Industri skrev nyligen att var fjärde person skulle klara sig högst en månad utan lön i Sverige (om vi räknar de med normalinkomst på 20 000 kronor). Vilket såklart är oroande. Här skulle det behövas en större buffert för oförutsedda händelser. Kanske skulle regeringen införa någon form av sparincitament? Det skulle hjälpa de mest utsatta att bygga upp en buffert innan nästa lågkonjunktur slår till.

Låna för att spara?

Det är inte bara för konsumtion som man kan låna pengar till. På börsen är det många placerare som använder aktiebelåning. Det innebär att man belånar de aktier man har i aktieportföljen och använder dem som säkerhet. På det sättet lösgör man likvider som sedan kan återinvesteras i andra aktier. För att det ska löna sig att spekulera på det här sättet så måste aktierna stiga i kurs. Det bör också finnas en direktavkastning som är högre än räntan på krediterna.

Eftersom aktier är en tillgång som kan stiga eller sjunka snabbt i pris så kan det vara farligt att ha för stor belåningsgrad. Den som lånar för att spara måste vara modig och hålla i aktier när de går ner i värde, annars förlorar du pengar på strategin. Viktigt att poängtera är att värdepapperslån inte är att rekommendera för nybörjare, risken är nämligen mycket hög.

1 svar på ”Krediter har tagit över sparande”

  1. ”Eftersom aktier är en tillgång som kan stiga eller sjunka snabbt i pris så kan det vara farligt att ha för stor belåningsgrad. Den som lånar för att spara måste vara modig och hålla i aktier när de går ner i värde, annars förlorar du pengar på strategin. Viktigt att poängtera är att värdepapperslån inte är att rekommendera för nybörjare, risken är nämligen mycket hög.”

    Borde inte de med belånade aktier sälja av när de går ner i värde. Annars förlorar de ju ännu mer om de fortsätter att gå ned. Belåna bara i positiv trend i en stabil bulltrend.

Kommentarer är stängda.