Verkstadsbolag med svag lönsamhet och höga skulder

aktier belåning

Nu när börsen faller så kan vi se att cykliska verkstadsbolag med svag lönsamhet och hög skuldsättning undviks av marknaden.

Anledningarna är exponering mot Kina och lägre orderingångar. Räntehöjningar i USA signalerar ett trendskifte, högre räntor innebär högre kostnader och större risk för bolag med sämre balansräkningar.

Så här illa har verkstad gått sedan april 2015:

  • SSAB B -55%
  • SKF B -40%
  • Volvo B -38%
  • Sandvik -26%

Cykliska aktier med rekordhöga skulder

Visserligen är det billigt att låna pengar men det förändrar inte hur hävstången fungerar i nedgång. Tecken på högre räntor och lägre intjäning räcker för att skrämma upp marknaden och fly bolag med hög finansiell risk i verksamheten. Jag har använt mig av verktyget Screener på Börsdata.se för att sortera ut vilka aktier som kommer att vara extra volatila i år. Aktierna som är i röda rutan har haft en sämre utveckling än de aktier i den gröna rutan. Dessutom har de röda sämst vinstmarginaler och avkastning på totalt kapital, trots att de har högst skuldsättning. Sandvik har en utdelningsandel på 112% (Q3) så där borde styrelsen föreslå en utdelningssänkning. I gröna rutan har bolagen mycket lägre skuldsättning men ändå samma eller bättre lönsamhet, aktierna har också gått bättre på börsen.

verkstadsaktier riskfyllda
Svag lönsamhet med hög skuldsättning är ingen bra kombo i börsnedgång. Screener och statistik från Börsdata.se.

Om Volvo har en rullande 12-månaders vinst på 9,5 miljarder kr (vinstmarginal 3%) så skulle det ta 31,5 år att betala tillbaka sitt skuldberg på 300 miljarder.

Jämför det med Nokian Tyres som är en annan cyklisk aktör. Rullande 12-månadersvinst på 308 miljoner eur (vinstmarginal 23%) gör att det endast tar 1,7 år att betala tillbaka totala skulder på 526 miljoner. Att Nokian Tyres kan ha en sådan fin lönsamhet utan att behöva skuldsätta sig visar på hög kvalitet och långsiktigt bra förutsättningar.

Verkstadsaktier köper man vid panik

Nu har Volvo, AlfaLaval, SKF och Sandvik starka ägare som Industrivärden med Fredrik Lundberg, Wallenbergsfamiljen och familjen Rausing, så kapital finns att tillgå. Den höga skuldsättningen är snarare en indikation på att utdelningshöjningar inte är lämpligt från den här nivån, istället kanske sänkningar skulle bli aktuellt om vinsten sjunker. Amorteringar kan bli prioriterat för att stärka den finansiella ställningen. Som investerare kan möjligheter uppstå om bolagens höga skuldsättning gör att kursen klappar ihop, då är det läge att köpa aktier och lita på de starka ägarna. Men där är vi inte idag.

Lämna en kommentar