Bearmarket på börsen 2016?

Björnmarknad på börsen

Har vi en björnmarknad på börsen idag? Jag tror och hoppas att vi har det och att marknaden kommer fortsätta vara negativ under 2016. Därför samlar jag kassa för att kunna köpa fler aktier i nedgångsfasen, likviderna utgör 35% av portföljen idag.

Rädslan för att förlora pengar dominerar

Jag började komma till insikt att börsfesten var slut i somras när börsnoteringarna inte längre togs emot med öppna armar. Sedan ökade oron med Grekland, Kina, FED-höjning av räntan och oljepriset. De senaste uppgångarna på börsen har marknaden använt till att sälja av aktier, vilket inte är något bra tecken. Min erfarenhet är att när volatiliteten ökar på börsen så har rädslan för att förlora pengar satt sig i mångas psyken. Volatiliteten förstärks av robothandeln där alla datorer försöker profitera på rörelserna. Det var länge sedan de stora familjeföretagen och investerarna köpte större mängder aktier. Melker Schörling sålde av aktier i alla sina innehavsbolag i december 2015 till ca 1 miljard kronor. Syftet var att amortera av hela skulden i sitt investmentbolag Melker Schörling AB, enligt mig en defensiv handling för att öka handlingsutrymmet.

Om börsen fortsätter falla

Hur kommer jag positonera mig om börsen fortsätter falla? Eftersom jag är bekväm med mina aktieinnehav och tror på bolagen idag så kommer inga försäljningar att göras med dagens kunskap. Jag investerar i aktier för att få kassaflöde (utdelningar in). Istället kan det bli köp av fler aktier i dessa innehav om inget fundamentalt hos bolagen har ändrats. Jag gillar att köpa fler aktier ifall marknaden handlar ner aktien -20% utan bolagsspecifika nyheter. Till dess har jag mina likvida pengar på sparkonton, inte korta räntefonder eftersom de känns mindre stabila framöver.

OMXS30 graf 2016
Spekulation: Om vi är i en björnmarknad så är det inte omöjligt att vi hamnar inom cirkeln längre fram 2016/2017. Det skadar inte att vara mentalt inställd på ett sådant scenario. Min handlingsplan är att fortsätta köpa aktier i bra bolag till ett rimligt pris oavsett om börsen går upp eller ner. Graf från Avanza.se

Tjäna pengar på en börsnedgång

Tjäna pengar i börsnedgång? Många väljer att hedga sig mot börsnedgången genom att gå kort marknaden i produkter som Xact Bear, Minifutures (minisar) eller sälja OMX-terminer. Det gemensamma för den här typen av finansiella instrument eller derivata är att det kostar att äga dem. Antingen via spread, avgifter eller räntekostnader. Så du måste vara iskall när börsen pendlar mellan -10% och +10% vilket den alltid gör på vägen ner. Nedgångar på börsen är inte raka utan snarare skakiga, till skillnad mot uppgångar som ofta byggs upp sakta under en längre tid. Är du helt fel ute i ditt antagande om att börsen ska gå ner så kan tvångsförsäljning ske där utgivaren (banken) tar ditt kapital. Handlar du med terminer så kan du också bli skyldig pengar, nedsidan kan bli obegränsad. Hävstång på x10-15 är fantastiskt om du är bland de smartaste på börsen, jag tror mig inte vara det så jag håller mig borta. Jag föredrar att köpa aktier och sedan hålla dem tills bolaget är rimligt värderat eller när bolaget slutar leverera bra resutlat.

Centralbanker måste stimulera mera

Vad kan få börsen att vända trenden? Om FED i USA tar beslutet att lansera ett Q4-program så tror jag börserna drivs uppåt igen. Något som inte alls är omöjligt, har politkerna stimulerat ekonomin så här långt så varför inte lite till? Så tror jag beslutsfattarna resonerar. Kredittillväxten bland hushållen i USA behöver också ta fart (annars minskar den ekonomiska tillväxten), vilket blir svårt när de är skuldsatta upp över öronen. Lite som i Sverige där bostadslånen gör att konsumtionsutrymmet blir allt lägre för hushållen, en oroande utveckling, speciellt eftersom skulderna är juridiskt bundna till dig som privatperson här i Sverige. I USA kan du överlämna din bostad till bankerna och slippa personlig konkurs.

Billigare än förra året

Är aktier dyra idag? Ja, jag tycker aktier är övervärderade idag mot förväntade vinster. Räknar jag på diskonterade kassaflöden av framtida intäkter eller ”Owner Earnings” (fritt kassaflöde minus underhållsinvesteringar) så blir avkastningen alldeles för låg i många fall (mitt avkastningskrav är ca 10%). Men nu tror jag inte marknaden värderar aktier på det här sättet. Jag tror kalkylen istället bygger på låg styrränta och hur stor mängd pengar som centralbanker kan fortsätta att trycka in i systemet. Hur länge länge räntan förblir låg är omöjligt att säga, därför är det svårt att veta om dagens avkastningskrav är för låga. Men i ett historiskt perspektiv så är dem det.

Lämna en kommentar