Teknisk analys OMXS30 för 2016

omxs30 teknisk analys

När jag zoomar ut och tittar på börsutvecklingen för OMXS30 så ser det ut som om den positiva trenden sedan 2008 är vid sin breaking point. Jag är absolut ingen expert på teknisk analys, så kommentera gärna grafen och berätta vad du ser! Min tolkning av grafen är att investerarna har ändrat uppfattning om aktiers framtid. Den … Läs mer

Bearmarket på börsen 2016?

Björnmarknad på börsen

Har vi en björnmarknad på börsen idag? Jag tror och hoppas att vi har det och att marknaden kommer fortsätta vara negativ under 2016. Därför samlar jag kassa för att kunna köpa fler aktier i nedgångsfasen, likviderna utgör 35% av portföljen idag. Rädslan för att förlora pengar dominerar Jag började komma till insikt att börsfesten var slut i … Läs mer

Verkstadsbolag med svag lönsamhet och höga skulder

Nu när börsen faller så kan vi se att cykliska verkstadsbolag med svag lönsamhet och hög skuldsättning undviks av marknaden. Anledningarna är exponering mot Kina och lägre orderingångar. Räntehöjningar i USA signalerar ett trendskifte, högre räntor innebär högre kostnader och större risk för bolag med sämre balansräkningar. Så här illa har verkstad gått sedan april 2015: … Läs mer

Återblick: Löpsedlar finanskrisen 2008

bankkris sverige 2008

Nu när rädslan är stor på marknaden tänkte jag att vi skulle göra en återblick på hur löpsedlarna såg ut när finanskrisen bröt ut 2008. Bankkrisen kan på allvar sägas ha drabbat Sverige efter sommaren 2008. När andra banker minskade sin utlåning i Baltländerna ökade Swedbank, vilket de fick stor kritik för. Swedbank var den enda … Läs mer

Hur känner man igen en börsbubbla?

Aktier och bubblor på börsen

Hur känner du igen en börsbubbla? Det har jag försökt ta reda på genom att studera tidigare bubblor inom aktiemarknaden. När en stor massa människor har ett gemensamt mål, att tjäna pengar, så uppstår tillslut girighet och flockbeteende. Nedan har jag skrivit ner vad som kännetecknar en bubbla och hur massan tänker i ett sådant läge. Så … Läs mer