Börskrasch

En börskrasch brukar komma var 6-7:e år, senast hade vi börskrascher 1990, 2000 och 2008 och en mindre krasch 2011 och 2015. Börsen går i cykler precis som företag, branscher och länders ekonomier. Optimism går till pessimism och börskraschen är ett faktum, oftast går det så snabbt att man inte hinner reagera. Ett börsfall sker alltid fortare än en börsuppgång som tar längre tid och byggs upp successivt. I genomsnitt så går börsen ner 30% under en björnmarknad. När det gäller enskilda aktier så faller bolag med hög skuldsättning mer än bolag med nettokassa. Defensiva investerare tittar alltid på nedsidan innan de bestämmer sig för att köpa aktier.

Nedan finns inlägg om hur man känner igen en börsbubbla och dokumentärer om tidigare finanskriser.

Teknisk analys OMXS30 för 2016

När jag zoomar ut och tittar på börsutvecklingen för OMXS30 så ser det ut som om den positiva trenden sedan 2008 är vid sin breaking point. Jag är absolut ingen expert på teknisk analys, så kommentera gärna grafen och berätta vad du ser! Min tolkning av grafen är att investerarna har ändrat uppfattning om aktiers framtid. Den stora massan anser… Läs Mer »

Bearmarket på börsen 2016?

Har vi en björnmarknad på börsen idag? Jag tror och hoppas att vi har det och att marknaden kommer fortsätta vara negativ under 2016. Därför samlar jag kassa för att kunna köpa fler aktier i nedgångsfasen, likviderna utgör 35% av portföljen idag. Rädslan för att förlora pengar dominerar Jag började komma till insikt att börsfesten var slut i somras när börsnoteringarna… Läs Mer »

Verkstadsbolag med svag lönsamhet och höga skulder

Nu när börsen faller så kan vi se att cykliska verkstadsbolag med svag lönsamhet och hög skuldsättning undviks av marknaden. Anledningarna är exponering mot Kina och lägre orderingångar. Räntehöjningar i USA signalerar ett trendskifte, högre räntor innebär högre kostnader och större risk för bolag med sämre balansräkningar. Så här illa har verkstad gått sedan april 2015: SSAB B -55%… Läs Mer »

Hur känner man igen en börsbubbla?

Hur känner du igen en börsbubbla? Det har jag försökt ta reda på genom att studera tidigare bubblor inom aktiemarknaden. När en stor massa människor har ett gemensamt mål, att tjäna pengar, så uppstår tillslut girighet och flockbeteende. Nedan har jag skrivit ner vad som kännetecknar en bubbla och hur massan tänker i ett sådant läge. Så här vet du… Läs Mer »