Hemligheten om primära källor till rikedom

primära rikedomar för ett land

Visste du att det finns sektorer i västvärldens ekonomi som staten tycker är viktigare än andra? Så viktiga att de ger dig skattelättnader, skatteavdrag, bidrag och subventioner för att få dig som entreprenör och investerare att starta företag inom området. Som privat investerare i denna sektor får du fördelar som du inte kan få på börsnoterade aktier.

Varför är det så? Därför att ett lands primära rikedom kommer från initiala tillgångar så kallade råvaror som du tar upp ur marken som olja, naturgas, jordbruk, skog, fiske, guld osv. Byggnader räknas också in här eftersom de skapar mer rikedom för ett land eftersom företag kan hyra lokaler och anställa fler eller så kan arbetarna bo i byggnaderna. Ett lands rikedom börjar alltså från tillgångar som man kan tillverka något utifrån eller som skapar fler jobb.

Staten vill gärna att sina medborgare ska:

  • Starta företag med eget kapital och lånade pengar så att skatteintäkterna ökar och landet växer.
  • Anställa andra medborgare i företag så att de kan ta bolån, konsumera och bilda familj.
  • Investera i fastigheter där man sedan bygger bostäder eller förädlar marken på annat sätt.
  • Investera i värdepapper såsom aktier, obligationer och fonder.
  • Om en medborgare blir framgångsrik på något av områden ovan så uppmuntras donationer och gåvor till forskning, kultur, föreningar och hjälporganisationer.
naturresurs i form av fiskebruk
Fisk är en källa till primär rikedom för ett land. Men det gäller att ditt land kan och är intresserade av den annars tar andra länder den av dig. Portugal har länge trålat fisk på svenskt vatten.

Råvaror är primära källor till rikedom

Export av primära källor till rikedom som trävaror, järn och malm (räkna in vapenproduktion för att skydda tillgångarna) var länge mycket viktigt i Sverige och var det som gjorde Sverige till ett rikt land (vi hade den tekniska förmågan att använda resurserna till något). Strandvägen i Stockholm är med sina högklassiga byggnader med torn och spiror resultatet av Sveriges export av den primära sektorn under 1850-1900-talet och är på samma gång början på den industriella revolutionen i Sverige.

Idag är den primära sektorn inte lika avgörande för ett industriland som Sverige (redan i början av 1900-talet började Sverige omvandlas till ett industriland i modern bemärkelse), naturresurserna tas istället från mindre utvecklade länder. U-länder (som från början var förkortningen på ”Underutvecklat land” men man ändrade till ”Utvecklingsland” för att det skulle låta bättre och belysa potentialen istället) blir mindre fattiga idag men skapar inte rikedom lika fort som Sverige, USA och andra västländer gjorde trots att de sitter på primära källor. Dels beror det på västvärlden lägger beslag på resurserna, dels på att länderna i sig inte har ett fungerande styrsystem (regering/kung/diktator), rättsväsen, hälsovård, utbildning och därmed själva inte kan ta till vara på sina naturresurser (det är också enklare att sälja och få betalt direkt än att utveckla själv).

Fattiga länder med stora primära naturtillgångar i råvaror

Länder som sitter på stora primära rikedomar men som själva inte kan utvinna resurserna och därmed inte ta nästa steg till ett industriland:

  • Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, , Tchad, Comoros, Demokratiska republiken Kongo , Djibouti, Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mocambique, Niger, Rwanda, Sao Tome och Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Tanzania, och Zambia.
  • Asien och Stillahavsområdet: Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Kiribati, Laos, Myanmar, Nepal, Samoa, Salomon Islands, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu, och Yemen.
  • Latinamerika och karibiska övärlden: Haiti
guld och naturresurser viktigt
Amerikanska, kinesiska och europeiska bolag letar naturresurser i afrikanska länder som inte själva har tekniken att utvinna sina resurser, så landet säljer den istället. Bolagen kan utvinna metaller med hjälp av svensk teknik i form av maskiner, borrar och verktyg från svenska bolag som Volvo, AtlasCopco och Sandvik.

Tillverkning och tjänster

Den sekundära rikedomskällan är att tillverka varor, vilket inte är lika viktig för staten, därför finns det också färre avdragsgilla kostnader och mer bestämmelser om vid vilken tidpunkt du har rätt till avdrag.

tillverkning har flyttat till fattigare länder
Tillverkning har till stora delar flyttat från rika länder till fattigare länder som har lägre löner. ”Made in China” har det stått länge på produkter i Sverige, men lönerna där är på väg upp. Västvärldens bolag och kineserna själva har börjat flytta sin produktion till Afrika där lönerna är ännu lägre och där du får skattelättnader första 10 åren. Länders gränser suddas ut och konkurrensen är global.

Den sekundära sektorn industrin och tillverkning är allt mindre viktig för västvärlden och Sverige då produktion och jobb flyttar till länder som Kina och Afrika där arbetskraft är billigare. Kvar har vi det som stater egentligen tycker är minst viktigast (för att skapa egen rikedom), det vill säga tredje sektorn: tjänstesektorn. I den här sektorn byter man kunskap med varandra och löser problem som kretsar kring hur du bäst använder information som baseras utifrån produkter och tillverkning som den sekundära/primära sektorn skapar. För västvärlden idag handlar det om att utveckla och förse världen med den teknik som krävs för förbättra välstånd och levnadsstandard (som egentligen börjar med den primära sektorn).

Makten och rikedomen blir mindre om du bara kontrollerar andra och tredje sektorn. Därför har krig historiskt alltid handlat om mark som innehar naturresurser som olja och guld. Den som äger tillgången kontrollerar också sin egen utgång i det globala maktspelet om vem som är rik eller fattig (hög levnadsstandard eller låg levnadsstandard).

Primära sektorn är sämre att investera i över börsen

Det är viktigt att dra en skiljelinje mellan att som privat aktör investera direkt i till exempel olja och skog och att investera över börsen i aktier. Investerar du direkt i tillgången så får du skattelättnader som gör att investeringen faller väl ut redan vid initial investering. Investerar du över börsen så kontrollerar du inte företaget, du får inga avdrag, du får inte vara med om den stora värdeuppgången i början och du får betala skatt på utdelning och försäljning (om du inte har en ISK). Dessutom tar du en marknadsrisk då börsen kan gå ner. Att köpa aktier i oljebolag som Exxon, Statoil, Chevron och Lundin Petroleum är inte lika fördelaktigt som att investera direkt i olja via bolag där du får skattelättnader från staten. Vem som helst kan dock inte investera direkt i olja utan du måste ha kunskap, erfarenhet och ett bra team bakom dig för att lyckas.

Lästips: Snabbaste sättet att bli rik idag

Friskrivning: Innehållet på den här hemsidan ska inte ses som finansiell rådgivning PlaceraPengar.nu åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på hemsidan. Inlägg och investeringsidéer kan innehålla felaktigheter eller utelämna viktig information. Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Lämna en kommentar